Przedmioty

Zakładki: Studiuję, Prowadzę, Koordynuję zawierają listy przedmiotów na które użytkownik jest zapisany jako student, prowadzący, koordynator. W zależności od roli użytkownika i zestawu modułów uruchomionych przez prowadzącego dany przedmiot uzytkownik będzie widział mniej lub więcej funkcji. Dla studentów zawsze widoczna jest Pocztowa lista dyskusyjna - jej archiwum i wysyłanie listów. Dla prowadzących zawsze widoczna jest też funkcja konfigurowania modułów i lista uczestników. Pozostałe funkcje zwiazane są z modułami i odsyłacze do nich pojawiają się tylko gdy odpowiedni moduł jest włączony. Dostępne są moduły:

Harmonoram ,
Moduł pozwalający na zdefiniowanie dokładnego hamonogramu zajęć takich jak wykłady, laboratoria, ćwiczenia. Umożliwia określenie, które tematy, ćwiczenia będą realizowane przez którą grupę studencką na kolejnych spotkaniach. Wspomaga też przydzielenie prowadzących do poszczególnych spotkań.
Materiały dydaktyczne,
Podmoduły: publiczne, chronione, prywatne, własne pozwalają udostępniać materiały dla odpowiedniej kategorii odbiorców:
publiczne
dla wszystkich nawet nie zalogowanych
chronione
dla zalogowanych użytkowników serwera Studia a więc dla proacowników i studentów wydziału
prywatne
dla osób zapisanych na przedmiot czyli dla studentów i prowadzących go
własne
wyłacznie dla prowadzących
Tabela ocen,
Tabela ocen jest specjalizowanym arkuszem kalkulacyjnym w którym wiersze reprezentuja studentów a kolumny ich dane i oceny cząstkowe. Wyrażenia pozwalają na automatyczne wyliczanie ocen zgodnie z regułami ustalonymi przez prowadzącego. Prowadzący widza całą tabelę zaś kazdy student widzi tylko swoje dane. W module tym występuja podmoduły:
widoki
pozwalajace na zdefiniowanie wycinka tabeli, który ma byc widoczny dla wszystkich zapisanych na przedmiot
zapsiy
umożliwiajace przeprowadzenie zapisów do grup laboratoryjnych, zespołów projektowych, grup ćwiczeniowych itp metoda preferencyjną.
wykresy
zawsze widoczne dla prowadzących umożliwiają ogladanie danych z tabeli ocen w formie graficznej.
Sprawozdania,
Moduł sprawozdań umożliwia studentom składanie sprawozdań, które potem moga byc przeglądane i oceniane przez prowadzących.
Sprawdziany,
Moduł ten pozwala na definiowanie i przeprowadzanie zdalnych sprawdzianów.
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.11.30 01:00.06