Sprawdziany

Moduł "Sprawdziany" pozwala na przygotowanie i przeprowadzenie zdalnych sprawdzianów oraz ich automatyczne sprawdzenie.

Wykorzystanie modułu odbywa się w czterech fazach:

  1. przygotowanie bazy pytań,
  2. zdefiniowanie sprawdzianów wykorzystujących pytania z bazy,
  3. przeprowadzenie sprawdzianu,
  4. ocenienie i prezentacja wyników sprawdzianu.
W razie potrzeby można wielokrotnie powracać do wcześniejszych faz.

Przygotowanie pytań

W fazie przygotowania pytań prowadzący wprowadza treści pytań i odpowiedzi. Może to zrobić wprowadzając pytanie po pytaniu ręcznie lub wczytując plik z przygotowanymi pytaniami. Każde pytanie uzyskuje unikalny identyfikator. Może on być nadany przez prowadzącego albo wygenerowany automatycznie. Dobrze jest pytania oznakować słowami kluczowymi wtedy łatwiej je przglądać i dodawać do sprawdzianów. Jedno pytanie może być oznakowane kilkoma słowami kluczowymi.

Definiowanie sprawdzianów

Najpierw dodajemy sprawdzian nadając mu identyfikator np.: test1. Następnie wpisujemy tytuł sprawdzianu, datę rozpoczęcia oraz zakończenia czas trwania (w minutach) i inne opcje. Sprawdziany bez podanych obu dat są niewidoczne dla studentów. A potem dodajemy działy i grupy pytań.

Działy powinny grupować pytania o podobnej tematyce tak, aby student widząc ile punktów uzyskał z danego działu, wiedział które działy ma opanowane, a których jeszcze powinien się pouczyć.

Grupy pytań pozwalają kontrolować proces tworzenia indywidualnych arkuszy pytań studentów. Dla każdej grupy podajemy ilość pytań, które z tej grupy mają się znaleźć na arkuszu. Możemy też podać punktację w ten sposób przykrywając punktację podaną w samych pytaniach. Ułatwia to ujednolicenie punktacji.

Wiecej informacji o definiowaniu sprawdzianów

Przeprowadzenie sprawdziamu

Sprawdzian rozpoczyna się automatycznie o zadanej porze. Oznacza to, że dopiero od tego momentu studenci mogą zobaczyć swoje arkusze pytań. Czas pracy każdego studenta jest ograniczony przez parametr "czas trwania" sprawdzianu. Sprawdzian kończy się o podanej przez prowadzącego godzinie niezależnie od tego kiedy student zaczął nad nim pracować. Arkusz studenta jest tworzony w chwili pierwszego dostępu przez danego studenta. Arkusz zawiera losowy zestaw pytań i odpowiedzi. Po dacie zakończenia sprawdzianu studenci mogą zobaczyć podsumowanie pokazujące ile punktów z którego działu dostali jednak nie widzą już samych pytań ani odpowiedzi. W trakcie sprawdzianu prowadzący mogą obserwować ilu studentów bierze w nim udział i jakie robią postępy. Po zakończeniu sprawdzianu prowadzący mogą przenieść uzyskane przez studentów punkty to wybranej kolumny tabeli ocen.

Wiecej informacji o przeprowadzaniu sprawdzianów

Ocenianie i wyniki

Prowadzący już w trakcie sprawdzianu może obserwować postępy studentów. Sami studenci będa mogli je zobaczyć dopiero po godzinie zakończenia sprawdzianu.

Wiecej informacji o ocenianiu sprawdzianów

Plik pytań i odpowiedzi

Pytania można załadowac do bazy wczytując plik z przygotowanymi pytaniami.
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.01.19 02:16.30