Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne na serwerze studia.elka.pw.edu.pl mogą być umieszczane w katalogach:

/pub- dostępnym dla każdego
/lim- dostępnym dla wszystkich pracowników i studentów wydziału po podaniu hasła.
/priv- dostępnym tylko dla słuchaczy i prowadzących zajęcia z tego przedmiotu po podaniu hasła.

Ilość miejsca na dysku przeznaczonego dla każdego przedmiotu jest ograniczona. Aktualny stan zajętości katalogów i wartość limitu wyświetlane są w tabelce poprzedzającej zawartość katalogu. Gdyby przyznany limit okazał się niewystarczający można zwracać się do administratorów o zwiększenie limitu.
Uwaga! Administratorzy nie gwarantują, że zwiększenie limtu będzie możliwe!

Wersjonowanie materiałów

  1. Począwszy od semestru 11L materiały dydaktyczne podlegają wersjonowaniu tzn. w każdym semestrze trzeba je umieścić "na nowo".
  2. Jeśli prowadzący chce użyć tych samych materiałów ponownie to na początku nowego semestru musi skorzystać z funkcji: Kopiuj z poprzedniego semestru w każdym z katalogów: priv, pub, lim.
  3. Serwer będzie przechowywał materiały z trzech ostatnich semestrów (wliczając semestr bieżący).
  4. Dla studentów (tak jak dotychczas) materiały będą dostępne tylko w trakcie trwania semestru.

Kasowanie plików i katalogów

W celu skasowania plików lub katalogów należy najpierw je zaznaczyć na liście a następnie wcisnąć guzik przy poleceniu Kasuj. W rezultacie pojawi się strona z zapytaniem, czy rzeczywiście chemy skasować wszystkie zaznaczone pliki i katalogi. Jeśli potwierdzimy to wymienione pliki i katalogi zostaną nieodwracalnie skasowane.
Uwaga! Katalogi kasowane są wraz z całą zawartością.

Rozpakowanie plików

Polecenie to jest szczególnie przydatne w połączeniu z poleceniem ładowania pliku.

Dzięki niemu można przygotować cały zestaw plików na maszynie lokalnej, zapakować je powszechnie stosowanym programem (pkzip, winzip, arj, tar, ...), załadować je na serwer jako jeden plik, a następnie rozpakować na serwerze. Należy przy tym pamiętać, że rozpakowanie nastąpi w tym samym katalogu, do którego został załadowany rozpakowywany plik.

W celu rozpakowania plików należy najpierw je zaznaczyć na liście a następnie wcisnąć guzik przy poleceniu Rozpakuj. W rezultacie wymienione pliki zostaną rozpakowane.

W chwili obecnej obsługiwane są następujące formaty plików:

Rozszerzenie Polecenia stosowane do rozpakowania Format
.Z uncompress plik.Z Unixowy compress
.zip unzip plik.zip PKZIP lub WINZIP
.arj unarj plik.arj ARJ
.gz gunzip plik.gz GNU zip
.tar.Z uncompress plik.tar.Z; tar xf plik.tar tar + UNIX compress
.tar.gz gunzip plik.tar.gz; tar xf plik.tar tar + GNU zip
.tgz gunzip plik.tgz; tar xf plik.tar tar + GNU zip

Zaznaczenie całej zawartości katalogu

To polecenie pozwala szybko zaznaczyć pliki i katalogi w celu skopiowania, przeniesienia lub skasowania. Jeśli nie podamy wzorca nazwy plików lub katalogów, które należy zaznaczyć to zaznaczane są wszystkie pliki i katalogi z wyjątkiem katalogu "..". Podanie wzorca powoduje zaznaczenie wszystkich plików i ktalagów, ktrórcyh nazwy zawierają wzorzec. Przed użyciem odpowiedniego polecenia (Kopiuj, Przenieś lub Kasuj) można jeszcze skorygować na liście stan zaznaczenia plików.

Kopiowanie lub przenoszenie plików i katalogów

W celu skopiowania lub przeniesienia plików lub katalogów należy najpierw zaznaczyć kopiowane (przenoszone) pliki i katalogi, w odpowiednie okienko wpisać nazwę katalogu docelowego, a następnie wcisnąć guzik przy poleceniu Kopiuj lub Przenieś.

Zmaiana nazw plików i katalogów

W celu zmienienia nazw plików i katalogów należy wpisać co - czym ma być zastępowane. a następnie wcisnąć guzik przy poleceniu Zmień nazwy. W rezultacie nazwy wszystkich plików zawierających poszukiwany wzorzec zostaną zmienione tak aby wystąpienie wzorca zostało zastąpione przez podany tekst.

Przykłady

Co na co Opis Przykłady
.HTM .html Zmiana rozszerzeń plików z .HTM na .html index.HTM -> index.html
Wyklad.HTM -> Wyklad.html
SPIS.HTM -> SPIS.html
slide Slajd Zmiana nazw plików z slide na Slajd slide0.gif -> Slajd0.gif
slide11.gif -> Slajd11.gif
slide_8.txt -> Slajd_8.txt

Tworzenie nowych katalogów

W celu utworzenia nowego katalogu należy w odpowiednie okienko wpisać jego nazwę a następnie wcisnąć guzik przy poleceniu Nowy katalog.

Tworzenie "spisu zawartości" w pliku index.html

Aby zawartość katalogu była widoczna dla użytkowników konieczne jest utworzenie pliku index.html. Plik ten można utworzyć samodzielnie i przesłać na serwer lub wygenerować go automatycznie.

W celu wygenerowania pliku należy zaznaczyć wszystkie pliki i katalogi, które mają być w nim wymienione a następnie nacisnąć guzik przy poleceniu Wygeneryj index.html.

Tworzenie i modyfikowanie plików HTML

Serwer studia obsługuje metodę PUT. Oznacza to, że pliki w języku HTML można tworzyć i modyfikować przy pomocy edytorów zintegrowanych z przeglądarkami - np. Netscape Composer, Mozilla Composer, itp.

W tym celu należy poprzez stronę "indywidualną" przejść do zarządzania materiałami dydaktycznymi, otworzyć odpowiednią stronę (plik) przy pomocy przeglądarki, i przejść do edycji, a po wykonaniu poprawek zapisać poprawioną wersję używając funkcji "publish".

Ładowanie plików z własnego komputera

W celu załadowania pliku z własnego komputera na serwer należy w okienku obok polecenia wpisać ścieżkę do pliku (lub wybrać plik wciskając guzik z napisem Browse...) i wcisnąć guzik przy poleceniu Załaduj plik.

Przy większej liczbie plików do załadowania polecane jest zapakowanie ich jednym zpowszechnie używanych programów (pkzip, winzip, arj, GNU zip, tar, ...) i przesłanie jako jednego pliku, który następnie zostanie rozpakowany poleceniem Rozpakuj.

W celu oszczędania miejsca na dysku prosimy po rozpakowaniu i sprawdzeniu, że wszystkie zawarte w nim pliki są we właściwych miejscach, o skasowanie niepotrzebnego już spakowanego pliku.

Odnośniki do innych katalogów

Odnośniki do umieszczonych plików mają postać:

https://studia.elka.pw.edu.pl/file/semester/przedmiot/katalog/podkatalog/plik
gdzie katalog to jedno ze słów kluczowych: priv, pub, lim, semestr to trzyznakowe oznaczenie semestru: np. 14Z, 15L... przedmiot to skrót przedmiotu np.: 103B-INSID-ISP-ASU zaś podkatalog/plik to ścieżka do pliku np.: laboratoria/zadanie4.html.

Przykłady:

https://studia.elka.pw.edu.pl/file/14Z/ASU.A/priv/lab/z12.html
https://studia.elka.pw.edu.pl/file/14L/SKM.A/lim/w/w1.pdf
https://studia.elka.pw.edu.pl/file/15L/ECONE.A/pub/lecture/10/slides/s4.pdf
http://studia.elka.pw.edu.pl/file/15L/ECONE.A/pub/lecture/10/slides/s4.pdf
Jak widać w ostatnim przykładzie w przypadku katalogu pub czyli plików dostępnych bez ograniczeń nie jest konieczne stosowanie szyfrowanej transmisji (https://...).

W zawiązku z powyższym można odwoływać się do plików zawartych w innym katalogu poprzez odnośniki bezwzględne np. w pliku /file/14Z/ASU.A/pub/index.html moga wystąpć odwołania:

/file/-/ASU.A/priv/w/w11.pdf

Uwaga 1! Znak minus "-" w miejscu oznaczenia semestru symbolizuje bieżący semestr. Dzięki temu plik zawierający takie odwołania może być kopiowany z semestru na semestr bez konieczności zmian.

Uwaga 2! Jeśli odsyłacz ze strony publicznej prowadzi do strony o ograniczonym dostępie to użytkownik zostanie automatycznie poproszony o zalogowanie się przy pierwszej próbie dostępu do danych chronionych.

W całym pliku więc również w odsyłaczach można stosować następujące specjalne znaczniki:
ZnacznikOpis - co jest podstawiane w jego miejsce.
<<SRV>>Pełna nazwa serwera
<<VER>>Numer wersji serwera
<<SEM>>Numer semestru
<<ABR>>Oznaczenie przedmiotu
<<DIR>>Katalog (pub, priv, lim)
<<SUB>>Podkatalog
<<FILE>>Nazwa pliku podana w adresie URL
Na przykład odsyłacze:
/file/<<SEM>>/<<ABR>>/priv/w/w11.pdf
https://<<SRV>>/file/<<SEM>>/<<ABR>>/priv/w/w11.pdf
umieszczone w pliku:
https://studia.elka.pw.edu.pl/file/18Z/ASU.A/priv/index.html
do przeglądarki dotrą w postaci:
/file/18Z/ASU.A/priv/w/w11.pdf
https://studia.elka.pw.edu.pl/file/18Z/ASU.A/priv/w/w11.pdf

Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.01.19 02:09.27