Serwer dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Ten katalog zawiera oprogramowanie (lub informacje o nim) przydatne dla studentów i pracowników Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Oprogramowanie licencjonowane
Altium Informacja o licencji na program do projektowania płytek Altium Designer.
ArcaVir Informacja o licencji na program antywirusowy ArcaVir.
Matlab Informacja o licencji na program Matlab.
Microsoft Informacja o licencji MSDN AA firmy Microsoft.
PW Informacje o oprogramowaniu dostępnym na Politechnice Warszawskiej.
Oprogramowanie publicznie dostępne
Minix Dystrybucja systemu Minix opracowana na naszym wydziale.