Oprogramowanie dostepne dla pracowników i studentów WEiTI


 

Programy Matlab i Simulink - nowa licencja - ważna od 2016.04.01

Instalacja Matlaba na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Studenci:
 1. Pobrać studencki klucz aktywacyjny ze strony CI PW
 2. Założyć konto w firmie Mathworks i zainstalować program zgodnie z odpowiednią instrukcją.
Pracownicy:
 1. Zglosić się z dokumentem tożsamości do jednej z osób: po pracowniczy klucz aktywacyjny.
 2. Założyć konto w firmie Mathworks i zainstalować program zgodnie z odpowiednią instrukcją.

Dokumentacja

 

Programy Matlab i Simulink - stara licencja - ważna do 2016.12.31

Uwaga! Oprogramowanie to może funkcjonować wyłącznie na maszynach podłączonych do sieci wydziałowej - serwerach, maszynach laboratoryjnych. Nie jest możliwe instalowanie tego oprogramowania poza tą siecią np. na komputerach domowych, przenośnych, w akademikach, itp.

Uwaga! Od 2012.10.01 zmienił sie serwer licencji. Osoby korzystające z dotychczasowego serwera proszone są o pobranie nowego pliku licencyjnego i zainstalowanie go przed końcem pażdziernika 2012. Po tym terminie stary serwer przestanie funkcjonować.

Server proton udostępnia licencje:

Matlab lic.
Aerospace_Toolbox10000
Bioinformatics_Toolbox10000
Communication_Toolbox10000
Compiler10000
Control_Toolbox10000
Curve_Fitting_Toolbox10000
Data_Acq_Toolbox10000
Database_Toolbox10000
Distrib_Computing_Toolbox10000
Excel_Link10000
Filter_Design_HDL_Coder10000
Fixed_Point_Toolbox10000
Fuzzy_Toolbox10000
GADS_Toolbox10000
Identification_Toolbox10000
Image_Acquisition_Toolbox10000
Image_Toolbox10000
Instr_Control_Toolbox10000
MAP_Toolbox10000
MATLAB10000
MATLAB_Builder_for_Java10000
MATLAB_Coder10000
MATLAB_Report_Gen10000
MPC_Toolbox10000
Neural_Network_Toolbox10000
Optimization_Toolbox10000
PDE_Toolbox10000
Phased_Array_System_Toolbox10000
Power_System_Blocks10000
RF_Blockset10000
RF_Toolbox10000
RTW_Embedded_Coder10000
Robust_Toolbox10000
SIMULINK10000
SL_Verification_Validation10000
Signal_Blocks10000
Signal_Toolbox10000
SimElectronics10000
SimMechanics10000
Simscape10000
Simulink_Code_Inspector10000
Simulink_Control_Design10000
Simulink_Design_Optim10000
Simulink_Design_Verifier10000
Simulink_HDL_Coder10000
Simulink_PLC_Coder10000
Stateflow10000
Statistics_Toolbox10000
Symbolic_Toolbox10000
Video_and_Image_Blockset10000
Wavelet_Toolbox10000
XPC_Target10000

Instalacja Matlaba na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instalacja Matlaba

 1. Zglosić się do J.Sobczyka po krążek instalacyjny.
 2. Utworzyć katalog dla Matlaba np. /usr/local/matlab i ustawić zmienną MATLAB tak aby go wskazywała.
 3. W katalogu $MATLAB utworzyć podkatalog $MATLAB/etc i skopiować do niego plik license.dat z maszyny elektron.elka.pw.edu.pl.
 4. Z katalogu roboczego uruchomić skrypt install. .
 5. Odpowiedzieć na pytania zadawane przez program instalacyjny (wybrać właści wy typ maszyny, PLP, ...).
 6. W swoich skryptach startowych (.profile, .login, ...) ustawić zmienną MATLAB tak, by pokazywała katalog zawierający Matlaba.
 7. Do zmiennej PATH dodać katalog: $MATLAB/bin.
 8. Do zmiennej MANPATH dodać katalog: $MATLAB/man.

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2016.04.26 12:37