Regulamin sieci PW


  Obowiązujący regulamin sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
Oryginał tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 108/2020 z dnia 2020-10-08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 108/2020 z dnia 2020-10-08
Kopia tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 108/2020 z dnia 2020-10-08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 108/2020 z dnia 2020-10-08
  Decyzja z 2018 r.
Oryginał tekst zdecyzji Decyzja Rektora nr 1/2018 z dnia 2018-01-03 w sprawie centralizacji usług podnoszacych bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej
załącznik do decyzji Załącznik do decyzji Rektora nr 1/2018 z dnia 2018-01-03
Kopia tekst zarądzenia Decyzja Rektora nr 1/2018 z dnia 2018-01-03 w sprawie centralizacji usług podnoszacych bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej
załącznik do decyzji Załącznik do decyzji Rektora nr 1/2018 z dnia 2018-01-03
  Stary regulamin z 2011 r.
Oryginał tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 003/2011 z dnia 27/01/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 3/2011 z dnia 27/01/2011
Kopia tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 003/2011 z dnia 27/01/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 3/2011 z dnia 27/01/2011
  Stary regulamin z 1996 r.
Stary stary regulamin Zarządzenie Rektora nr. 5 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28.02.96
 

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2020.10.17 13:58