Zasady użytkowania kont


Politechnika Warszawska

Warszawa, 30 września 2018

Drogi studencie,

serdecznie gratuluję zdanego egzaminu i przyjęcia na studia. Jednocześnie chciałbym Cię poinformować, że jako nowy student Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych wraz z legitymacją i indeksem otrzymujesz konto na serwerze wydziałowym, które ma Ci umożliwić poszerzanie wiadomości oraz komunikację z pracownikami i innymi studentami Wydziału. Dane niezbędne do posługiwania się tym kontem znajdziesz w dalszej części tego listu.

Wcześniej jednak chciałbym wyjaśnić kilka spraw formalnych:

 1. Konto jest własnością uczelni. Jako student zostałeś upoważniony do korzystania z niego w ograniczonym zakresie, ale nie oznacza to że stałeś się jego właścicielem. Konto musi być wykorzystywane zgodnie z regulaminem sieci Politechniki Warszawskiej. Wynika z tego w szczególności, że sposób korzystania z konta jak i wszelkie dane umieszczone na tym koncie podlegają inspekcji personelu uczelni.

 2. Konto jest do użytku osobistego. Uczelnia udostępnia Ci konto do Twojego wyłącznego użytku. Nie wolno więc udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że ktoś trzeci korzysta z Twego konta należy ten fakt jak najszybciej zgłosić administratorom sieci komputerowej Wydziału.

 3. Dostęp do konta jest przywilejem a nie prawem. Uczelnia udostępnia Ci swoje zasoby aby ułatwić Ci dostęp do informacji związanych z organizacją studiów, prowadzonymi zajęciami i umożliwić dostęp do najnowszej wiedzy fachowej. Jednak zasoby te kosztują, a udostępnianie ich nie jest obowiązkiem uczelni. Użytkowanie konta niezgodnie z przeznaczeniem, naruszanie zasad kulturalnego zachowania w sieci, udostępnianie konta osobom trzecim itp. może spowodować odebranie prawa do korzystania z konta i karę dyscyplinarną.

 4. Obowiązują zasady dobrego wychowania. W sieci tak jak i w każdym innym zbiorowisku ludzkim konieczne jest przestrzeganie zasad kultury. W szczególności niedopuszczalne jest:

  • obrażanie innych użytkowników,
  • podszywanie się pod innych użytkowników,
  • utrudnianie korzystania z komputerów i sieci innym ich legalnym użytkownikom,
  • dokonywanie prób dostępu do kont i maszyn, które nie zostały oficjalnie udostępnione przez ich właściciela.

A teraz jeszcze kilka spraw technicznych:

 1. Hasło jest twoim kluczem! Hasło otwiera Ci dostęp do konta. Dlatego też należy obchodzić się z nim jak z kluczem - nie dawać go innym, nie pozwalać aby ktoś obserwował jak je wpisujesz na żądanie komputera (czy pozwalasz kolegom kopiować klucz do swojego mieszkania?). Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł podpatrzeć twoje hasło to jak najszybciej zmień je przy pomocy linku na serwerze dydaktycznym.

  Z tych samych powodów w razie zapomnienia hasła musisz osobiście zgłosić się do administratora sieci komputerowej Wydziału.

 2. Jedno konto! W chwili przyjęcia Cię na studia otrzymujesz do dyspozycji konto, z którego możesz korzystać na wielu serwerach:

  • mion.elka.pw.edu.pl - serwer studencki
  • medusa.elka.pw.edu.pl - poczta elektroniczna (webmail)
  • studia.elka.pw.edu.pl - serwer dydaktyczny
  • studia3.elka.pw.edu.pl - serwer dydaktyczny (nowa wersja)
  • w laboratoriach 09 i 011
  • ......

 3. Masz swój adres poczty elektronicznej! Aby inni mogli się z Tobą komunikować, otrzymałeś adres poczty elektronicznej. Ma on postać: I.Nazwisko@stud.elka.pw.edu.pl lub I.Nazwisko.nr@stud.elka.pw.edu.pl.

  Przykład:
  J.Kowalski.2@stud.elka.pw.edu.pl

  Adres ten pozostanie niezmienny aż do końca Twoich studiów. Jeśli w tym czasie będziesz miał dostęp do innych komputerów i będziesz chciał na nich odbierać pocztęa to możesz ją przekierować pod wskazany adres umieszczając na swoim koncie na serwerze wydziałowym plik .forward zawierający odpowiedni adres. Pamiętaj też, że adres poczty elektronicznej to nie to samo co adres używany w programach: finger, irc itp.

 4. Możesz utworzyć własną stronę WWW! Jeśli masz czas i ochotę to możesz utworzyć własną stronę WWW. Pamiętaj jednak, że nie może ona służyć celom komercyjnym lub sprzecznym z prawem (np. dystrybucja nielegalnego oprogramowania, pornografii itp.).

 5. Twój adres poczty elektronicznej i adres strony WWW są udostępniane publicznie! Jeśli nie życzysz sobie aby wydziałowe serwisy informacyjne ujawniały Twój adres osobom spoza personelu Uczelni musisz złożyć pisemne oświadczenie do administratora sieci komputerowej Wydziału.

 6. Gdzie szukać informacji?

  1. Informacje dotyczące poleceń systemu Unix można uzyskać wywołując program man np.: chcąc uzyskać informacje o poleceniu ls należy wywołać polecenie:

   man ls
  2. Informacje o Wydziale i sieci wydziałowej można uzyskać korzystając z dowolnej przeglądarki WWW (np. FireFox, Chrome, Internet Explorer, lynx, ..., itp.) pod adresami:

   http://www.elka.pw.edu.pl/
   http://studia.elka.pw.edu.pl/net/
   http://studia.elka.pw.edu.pl/net/regulamin/
   http://home.elka.pw.edu.pl/faq.html
 7. Problemy W przypadku problemów z korzystaniem z konta należy:

  • zapomnienie hasła zgłaszaj osobiście u dyżurnego administratora w pok.15 w godzinach dyżurów. Nie zapomnij wziąć legitymację!
  • inne sprawy możesz zgłaszać do administratorów pocztą elektroniczną na adres Postmaster@elka.pw.edu.pl

Z poważaniem,
Adminstrator Sieci Komputerowej
Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych
mgr inż. Jerzy Sobczyk


Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2018.10.24 14:36