Regulamin sieci PW


 
Oryginał tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 003/2011 z dnia 27/01/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 3/2011 z dnia 27/01/2011
 
Kopia tekst zarądzenia Zarządzenie Rektora nr 003/2011 z dnia 27/01/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej
załącznik do zarządzenia Załącznik do zarządzenia Rektora nr 3/2011 z dnia 27/01/2011
 
Stary stary regulamin Zarządzenie Rektora nr. 5 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28.02.96
 

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2011.02.04 13:10