Objaśnienia do rozkładu zajęć

 1. Kody przedmiotów i realizacji wyjaśnia Plan Studiów.
 2. Duże litery oznaczają:
  Wykład Ćwiczenia Laboratorium
  Projekt Zajęcia lekcyjne Konwersatorium
 3. Następujące skróty oznaczają sale:
  • AL - Audytorium im. doc. R. Litwina (118),
  • AR - Audytorium im. prof. St. Ryżko (105),
  • AF - Audytorium Fizyki w Gmachu Fizyki PW,
  • CLF - Centralne Laboratorium Fizyki w Gmachu Fizyki PW,
  • DSnnn - nr sali w dobudowanym skrzydle D
  • CSnnn - nr sali w dobudowanym skrzydle C
  • Pnnn - nr sali w piwnicy w dobudowanych skrzydłach
  • GMnn - nr sali w Gmachu Mechatroniki,
  • GRnnn - nr sali w Gmachu Radiotechniki,
  • GSn - nr sali w Gmachu Stołówki PW,
  • GTCh - sala w Gmachu Technologii Chemicznej.
  • WIMnnn - nr sali w Gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej,
 4. Zapis /n oznacza, że zajęcia wymagają podziału na grupy a ten termin przypisany jest do grupy n.
  Uwaga: Numery grup nie muszą być kolejne. A oglądając plany wzorcowe semestrów widzimy tylko terminy grup przypisanych do danego semestru.
 5. Studenci są zobligowani do zapisywania się na listy zajęć limitowanych (laboratoria, ćwiczenia) na pierwszych zajęciach w pierwszym tygodniu, tak aby wszystkie zajęcia wypadające w tygodniach parzystych mogły być odrabiane począwszy od drugiego tygodnia zajęć. Ze względu na ograniczoną przepustowość niektórych zajęć (np. laboratoryjnych), nie każdy student może być zapisany do grupy zajęciowej w dogodnym terminie, np. zarezerwowanym w rozkładzie zajęć dla jego grupy studenckiej. Student może być wtedy zapisany na zajęcie w innym, dodatkowym terminie zaproponowanym przez prowadzącego, jeśli nie koliduje to z innymi zajęciami grupy. W przypadku nadmiernej liczby chętnych na niektóre zajęcia, o zapisie studentów decyduje prowadzący.
 6. Ustalenia dotyczące organizacji zajęć - Harmonogram roku i Kalendarz zajęć
 7. Na rozkładzie zajęć mogą być jeszcze nanoszone poprawki - w pierwszych 2 tygodniach zajęć proszę kontrolować jego aktualność.

Prodziekan ds.Nauczania

Serwer STUDIA3 WEiTI
2020.09.25 07:42.55