Poprzedni semestr Semestr 19L Powrót Następny semestr
2019 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Poniedziałek 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20Czw 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Wtorek 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30Pi 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Środa 20 27 6 13 20 27 3 10 17Pi 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Czwartek 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Piątek 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Sobota 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28  
Niedziela 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29  
  N/P P N P N P N P N N N/P P N N/P N P N
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA2 WEiTI 2019.08.19 18:07.02  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl