Serwery wydziałowe


elektron
Serwer dostępny dla wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Konta na tym serwerze są zakładane wszystkim pracownikom.
mion
Serwer dostępny dla wszystkich studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Konta na tym serwerze są zakładane wszystkim studentom w chwili przyjęcia ich na pierwszy rok studiów i kasowane dopiero po ich zakończeniu.
www
Ten serwer pełni rolę serwera WWW. Logowanie na tym serwerze jest możliwe tylko dla osób konfigurujących te usługi.
studia
Ten serwer WWW świadczy usługi wspomagające proces dydaktyczny. Znajdują się tam: przedmiotowe listy dyskusyjne, materiały dydaktyczne, itp. Logowanie na tym serwerze jest możliwe tylko dla osób konfigurujących te usługi.
eres
Ten serwer WWW udostępnia wybrane informacje z bazy danych obsługującej proces dydaktyczny. Znajdują się tam: informacje o przedmiotach, stan zapisów na przedmioty, listy zajęciowe itp. Logowanie na tym serwerze jest możliwe tylko dla osób konfigurujących te usługi.
lab09
Ten serwer obsługuje ogólnowydziałowe laboratorium 09.
lab011
Ten serwer obsługuje ogólnowydziałowe laboratorium 011.

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2013.11.04 11:35