Historia sieci komputerowej WEiTI


Data Opis zmian
Pierwsze lata
  Izolowane komputery nie połączone siecią.
1985 Pierwsze komputery XT na wydziale.
1986 Początki dziekańskiej bazy ERES .
1986/87 Eksperymenty z siecia D-Link w Instytucie Automatyki.
1988 Sieć Novell w Instytucie Automatyki (13 komputerow XT + server AT).
1989 Połączenie sieci Novell Instytutu Automatyki z siecią Novell Instytutu Podstaw Elektroniki (IPE).
1989 Instalacja serwera DZIEKAN i połączenie go z siecią Instytutu Automatyki.
1991
1991 Pierwsze stacje SUN w Instytucie Automatyki.
1991 Pierwsze eksperymenty z siecią Internet (UNIX SCO + KA9Q).
1992
1992.02.13 Instalacja sieci maszyn SUN w Instytucie Automatyki.
1992.02.13 Przekazanie domeny pw.edu.pl z NASK do Centralnego Ośrodka Informatycznego PW (COI) i rejestracja domeny ia.pw.edu.pl.
1992.02.20 Oficjalne uruchomienie poczty elektronicznej w Instytucie Automatyki.
1992.03 Uruchomienie poczty elektronicznej w Instytucie Podstaw Elektroniki (domena: ipe.pw.edu.pl).
1992.05 Dołączenie Instytutu Radioelektroniki (IR) i Instytutu Telekomunikacji (IT) do sieci Internet (domeny: ire.pw.edu.pl i tele.pw.edu.pl).
1992.11 Uruchomienie listy dyskusyjnej PLOTKI na serwerze csd.ia.pw.edu.pl
1993
1993.06 Połączenie do COI przez kabel światłowodowy (instalacja routera w podziemiu).
1993.06 Dołączenie Instytutu Informatyki (II) do sieci Internet (domena: ii.pw.edu.pl).
1993.10 Połączenia światłowodowe do Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) i Wydziału Inżynierii Lądowej (IL).
1993.10 Dołączenie klubu studenckiego Amplitron do sieci Internet (domena: amp.pw.edu.pl).
1993.11 Dołączenie Instytutu Mikro i Optoelektroniki (IMiO) do sieci Internet.
1993.10 Rejestracja domeny elka.pw.edu.pl.
1994
1994.01.13 Instalcja serwera wydziałowegO proton (Sun SPARC ELC).
1994.03 Przejęcie przez serwer wydziałowy poczty IPE i IMiO (wcześniej obsługiwanej przez serwer IA).
1994.03 Uruchomienie serwera WWW www.ia.pw.edu.pl
1994.04 Uruchomienie wydziałowego serwera list dyskusyjnych na serwerze proton
1994.04 Zmiana nazwy Wydziału Elektroniki na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Instytutu Automatyki na Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej.
1994.04 Założenie kont i adresów pocztowych wszystkim pracownikom i studentom Wydziału.
1994.04 Uruchomienie wydziałowego serwera WWW www.elka.pw.edu.pl
1994.05 Dołączenie Studenckiego Ośrodka Informatycznego w Domu Studenckim "Riviera" do Internetu (domena: riviera.pw.edu.pl).
1994.10 Instalcja serwera wydziałowego neutron (Sun SPARC 20).
1994.10 Uruchomienie laboratoriów wydziałowych (p.9/09 - serwer ikar, p.15/011 - serwer lew).
1995
1995.01.04 Zastąpienie routera KA9Q routerem ASN firmy WellFleet.
1995.09 Instalacja kabli światłowodowych.
1995.11.07 Dołączenie Instytutu Mikro i Opto Elektroniki bezpośrednio do routera wydziałowego.
1995.11.10 Rozbudowa routera wydziałowego .
1995.11.13 Dołączenie Dziekanatu bezpośrednio do routera wydziałowego.
1995.11.13 Dołączenie Instytutu Informatyki bezpośrednio do routera wydziałowego.
1995.11.22 Dołączenie Instytutu Telekomunikacji bezpośrednio do routera wydziałowego.
1995.11.25 Dołączenie Instytutu Podstaw Elektroniki bezpośrednio do routera wydziałowego.
1995.12.09 Dołączenie Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej bezpośrednio do routera wydziałowego.
1996
1996.01 Uruchomienie eksperymentalnego pierścienia FDDI.
1996.04 Uporządkowanie połączeń kablowych w pomieszczeniu 013.
1996.06.03 Zastąpienie uszkodzonej maszyny Sun SPARC ELC nową maszyną Sun SPARCstation 10 w roli serwera wydziałowego: proton.
1996.11.27 Podłączenie do COI poprzez switch ATM
1997
1997.02.17 Instalacja nowych serwerów: elektron i pozyton typu Sun Ultra Enterprise 2.
1998
1998.02.09 Przeznaczenie serwera neutron wyłącznie do obsługi laboratoriów (zablokowanie publicznego dostępu).
1998.02.04 Zastąpienie koncentratorów przełącznikami firmy 3Com w laboratoriach p.9/09 i p.15/011.
1998.02.14 Wymiana serwera lew na nową maszynę typu Sun Ultra 450.
1998.09 Pierwsze (nieudane) próby z przełącznikami Gigabit Ethernet firmy 3Com.
1998.09 Wymiana okablowania w dużej części Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej na UTP.
1998.09 Spawanie światłowodów na potrzeby sieci szkieletowej Gigabit Ethernet.
1998.09/10 Wymiana okablowania na UTP w Dziekanacie.
1998.09.14 Wymiana oprogramowania routera wydziałowego.
1998.10 Zmiana nazwy Instytutu Podstaw Elektroniki na Instytut Systemów Elektronicznych i związane z tym powstanie domeny ise.pw.edu.pl.
1998.10.21 Wymiana oprogramowania pocztowego przyspieszona atakiem spamerów.
1998.11.22 Rozpoczęcie obsługi domeny bibl.amwaw.edu.pl w charakterze secondary DNS przez serwer proton.
1998.12.15 Dostawa trzech przełączników 3Com SS2 3900 w ramach wymiany gwarancyjnej.
1998.12.15 Dostawa nowego serwera Sun Ultra Enterprise 250 (nowy ikar). Instalacja odroczona do przerwy międzysemestralnej.
1998.12.19 Przełączenie Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej na nowe przełączniki 3Com SS2 3900 (tymczasowo połączone Fast Ethernetem przy pomocy konwerterów firmy Lanex). Routing VLANów wykunuje ASN na porcie 100-Base-TX.
1998.12.19 Dołączenie laboratorium ADEC do sieci wydziałowej i rejestracja domeny adec.elka.pw.edu.pl.
1998.12.29 Dostawa nowego serwera Sun Ultra Enterprise 250 (nowy elektron). Instalacja odroczona do przerwy międzysemestralnej.
1999
1999.01.14 Dostarczenie czwartego przełącznika 3Com SS2 3900 w ramach wymiany gwarancyjnej.
1999.01.15 Instalacja przełącznika 3Com SS2 3900 w p.326
1999.02.13 Wymiana serwera elektron na Sun Ultra Enterprise 250.
1999.03.22 Wymiana gwarancyjna przełącznika 3Com SS2 9000.
1999.08.28 Wymiana systemu serwera proton na Solaris 7.
1999.11.12 Instalacja przełączników BayStack 350
1999.12 Utworzenie list dyskusyjnych dla wszystkich przedmiotów prowadzonych na wydziale na podstawie list z bazy ERES.
2000
2000.03-06 Eksperymenty z buforowaniem WWW (w3cache)
2000.06 Instalacja serwera foton
2000.08 Rozpoczęcie zmiany numerów IP 148.81.*.* -> 194.29.*.*
2000.09 Reinstalacja serwera mion jako serwera pracowniczego.
2000.09 Przeniessienie przedmiotowych list dyskusyjnych na serwer mion.
2000.10 Zakończenie zmiany numerów IP 148.81.63.* -> 194.29.160.* w sieci szkieletowej.
2000.11 Zakończenie zmiany numerów IP w ISE.
2000.12 Zakończenie zmiany numerów IP w IRE.
2001
2001.01 Dostawa sprzętu i oprogramowania do budowy ściany ogniowej Checkpoint FW1.
2001.02 Eksperymentalne składanie deklaracji przedmiotów przez WWW.
2001.03 Dostawa nowego przełącznika gigabitowego firmy EntraSys SSR 2100.
2001.04 Zakończenie zmiany numerów 148.81.*.* -> 194.29.*.*
2001.05 Uruchomienie programów Spohos i AmaVis do kontroli antywirusowej poczty na serwerze elektron.
2001.08 Rozdzielenie kont studenckich i pracowniczych na osobne serwery elektron (pracowniczy) i mion (studencki).
2001.10 Program do prezentacji planu zajęć na www.
2002
2002.04 Aktualizacja oprogramowania ściany ogniowej Checkpoint FW1-NG.
2002.10 Sterowanie listami dyskusyjnymi przez WWW (serwer studia.elka.pw.edu.pl).
2002.12 Udostępnianie materiałów dydaktycznych przez WWW z autoryzacją hasłami.
2003
2003.04 Dostawa nowych serwerów i terminali do laboratoriów 09 i 011. Instalacja odroczona do przerwy wakacyjnej.
2003.05 Oddzielenie ścianą ogniową Checkpoint FW1 sieci studenckich od pracowniczych.
2003.05 Doprowadzenie okablowania do pierwszej sali wykładowej 133.
2003.07 Doprowadzenie okablowania do największych sal wykładowych: 6, 17, 43, 105, 108, 118, 161, 162, 168, 170, 202, 204.
2003.08 Przeniesienie kontroli antywirusowej poczty na wydzielony serwer higgs.
2003.09 Instalacja nowych serwerów dedal i ikar (Sun Fire V480) dla laboratoriów 09 i 011.
2003.11 Instalacja Solarisa 9 na serwerze mion.
2003.12 Instalacja nowego przełącznika gigabitowego firmy 3Com 4050.
2004
2004.01 Indywidualny dostęp do ocen z laboratoriów, kolokwiów, itp. przez WWW (serwer studia) z autoryzacją hasłami.
2004.03.03 Przeniesienie filtracji wirusów na nową maszynę hadron.
2004.03.09 Eksperymentalna konfiguracja łącza GigabitEthernet do COI.
2004.03.15 Przełączenie całego ruchu na GigabitEthernet do COI.
2004.03.24 Uruchomienie serwera mika do udostępniania oprogromowania w ramach programu Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA).
2004.05.17 Uruchomienie serwera do robienia kopii zapasowych.
2004.11.22 Uruchomienie nowego serwera dla dziekanatu.
2004.12.10 Instalacja nowych przełączników szkieletowych 3Com 3870.
2005
2005.01 Zbieranie ankiet przedmiotowych drogą elektroniczną.
2005.09.29 Instalacja nowego przełacznika centralnego D-Link DXS 3326 GSR.
2005.10 Rozpoczęcie prac na nowym portalem www.elka.pw.edu.pl (tymczasowo na serwerach w COI).
2005.10.31 Przeniesienie serwera studia.elka.pw.edu.pl na nową maszynę.
2005.11.09 Instalacja nowej wersji oprogramowania ściany ogniowej CheckPoint FW1-NGX na nowej maszynie.
2005.11 Remont i okablowanie sal wykładowych 133 i 161 (ponad 100 gniazdek w każdej sali).
2005.12.01 Instalacja nowego serwera studenckiego mion. Typ: Sun Fire V440. Konfiguracja: 4 procesory UltraSPARC IIIi 1.593GHz, 16 GB RAM. Dyski: 268 GB (/home). System: Solaris 10.
2005.12.12 Program do prezentacji planu sesji na serwerze studia.elka.pw.edu.pl.
2005.12.15 Przeniesienie całego routingu na ścianę ogniową.
2006
2006.01.05 Nowy program do prezentacji planu zajęć na serwerze studia.elka.pw.edu.pl.
2006.02.14 Awaryjna wymiana przełączników w IAiIS na D-Link DES 3350SR.
2006.09.15 Nowy portal www.elka.pw.edu.pl (tymczasowo na serwerach w COI).
2006.09.16 Zmiana numerów telefonów PW z 660xxxx na 234xxxx.
2007
2007.03.15 Instalacja rezerwowego przełacznika centralnego D-Link DXS 3326 GSR.
2007.05.23 Reinstalacja serwera foton.elka.pw.edu.pl.
2007.06.25 Przeniesienie serwera www.elka.pw.edu.pl z COI na wydział.
2007.09 Wymiana przełączników szkieletowych 3Com SS2 3900 na D-Link DGS 3048.
2007.12.14 Wymiana serwera elektron na maszynę z procesorami Intell 4xXeon 2.7GHz.
2008
2008.05 Instalacja punktów dostępowych sieci WLAN typu HiPath firmy Siemens
2008.08.13 Zastąpienie programu Sophos programem F-Prot w roli filtru antywirusowego i antyspamowego dla poczty wydziałowej.
2008.10.29 Oddzielenia filtracji poczty wewnętrznej od poczty przychodzącej z zewnątrz w celu poprawienia wydajnoći.
2009
2009.09 Wymiana niektórych przełaczników brzegowych.
2010
2010.03.18 Przełączenie na serwer studia2.
2010.03.18 Uruchomienie autoryzacji LDAP dla serwera studia2.
2010.05.13 Zwiększenie liczby licencji programu Matlab z 60 do 90.
2010.05.25 Otwrcie zmodernizowanej Biblioteki Wydziałowej - nowa sieć biblioteki.
2010.07.15 Awaria serwera csd.ia.pw.edu.pl. Konta użytkowników przeniesione na serwer elektron
2010.09.07 Uruchomienie nowego serwera studenckiego mion po awarii.
2010.09.07 Uruchomienie autoryzacji LDAP dla serwera mion i skasowanie lokalnych haseł.
2010.09.19 Uruchomienie autoryzacji LDAP dla serwera elektron.
2011
2011.03.17 Otwrcie Audytorium Centralnego - nowa sieć.
2011.07.05 Wprowadzenie dwujęzyczności do servera studia.
2011.07.14 Uruchomienie nowego przełącznika centralnego D-Link DES 7200.
2011.10.25 Uruchomienie pierwszego połączenia 10Gb/s w sieci WEiTI (wewnątrz serwerowni).
2011.11.02 Awaria serwera pozyton i przeniesienie go na maszyny wirtualne. Przy okazji nastapiło rozdzielenie funkcji na osobne maszyny.
2011.12.28 Uruchomienie drugiego połączenia 10Gb/s w sieci WEiTI (na V piętro).
2012
2012.02.18 Uruchomienie trzeciego połączenia 10Gb/s w sieci WEiTI (na III pietro).
2012.04.18 Przeniesienie ściany ogniowej na nową maszynę.
2012.05.18 Uruchomienie czwartego połączenia 10Gb/s w sieci WEiTI (w podziemiu).
2012.09.21 Modernizacja laboratoriow 09 i 011 (w podziemiu).
2012.10.01 Przeniesienie serwera licencji programu Matlab (i innych) na maszynę delicja.
2012.12.14 Awaria ściany ogniowej i przeniesienie jej na inną maszynę.
2013
2013.02.13 Uruchomienie rozproszonej konfiguracj ściany ogniowej.
2013.03 Rozpoczęcie budowy nowych skrzydeł gmachu.
2013.03.16 Wymiana serwera elektron i uruchomienie nowej poczty - filtracja przez ASSP na maszynie cerberek.
2013.11 Instalacja punktów dostępowych sieci WLAN typu UniFi firmy Ubiquiti Networks.
2014
2014.02.19 Wymiana serwera top na maszynę o większej pamięci.
2014.05.07 Otwrcie nowej serwerowni.
2014.06.13 Awaria serwera higgs i przeniesienie go na inną maszynę.
2014.10 Uruchomienie testowej wersji usług kalendarzowych na serwerze studia.
2015
2015 Uruchamianie nowych serwerowni.
2015.05 Odbiór nowych skrzydeł gmachu.
2015.06 Zmiana osoby układającej plan zajęć i zmiana programu prezentującego plan na serwerze studia.
2015.07 Przeniesienie usługi www na nowy serwer moon.
2015.09.16 Awaria serwera hadron2 i przeniesienie filtracji poczty na maszynę cerberek.
2015.10 Pierwsze zastosowania języka javascript i bibliotek jquery, jquery-ui na serwerze studia.
2016
2016.04.01 Nowa ogólnouczelniana licencja programu Matlab. Stara licencja jest ważna do końca roku.
2016.04.15 Trzy nowe wirtualne serwery DNS.
2016.06 Atak na bazę ERES.
2016.07.04 Zabezpieczenie bazy ERES przez specjalne proxy na serwerze studia.
2016.10 Pierwsze regularne zajęcia w nowych skrzydłach.
2017
2017.02.02 Przełączenie na nowy przełącznik centralny Dell S4810 i wyłącznie starych przełączników Cisco, 3Com, D-Link i starych serwerów.
2017.05 Aplikacja mobilna pokazująca bieżące zajęcia w danej sali wykorzystująca serwer studia.
2017.05 Początek prac nad nową szatą graficzną dla serwera studia - bootstrap 3.3 (ostatecznie nigdy nie zastosowaną).
2017.08 Prace nad połaczeniem serwera studia z USOSem.
2017.11 Początek remontu korytarzy - zaczęto od 5 piętra. Stopniowe wyłączanie sieci WiFi w miarę rozszerzania remontu na kolejne piętra.
2017.11.30 Przeniesienie serwera top na nową maszynę - Dell blade.
2018
2018.01 Przyspieszona integracja serwera studia z USOSem ze wzgledu na spodziewany pilotaż.
2018.01.08 Prace nad przeniesieniem planu zajęć do USOSa.
2018.02.19 Pilotażowe uruchomienie 30 przedmiotów tylko w USOSie.
2018.05 Prace nad nowymi metodami autoryzacji (CAS/USOS) w serwerze studia.
2018.06 Serwer studia3 autoryzuje na podstawie LDAP i USOS/CAS.
2018.09 Serwer studia może zapisywać do USOS'a przydziały do grup zajęciowych.
2018.10 Uruchomienie wszystkich przedmiotów tylko w USOSie.
2018.11 Wyłączenie serwera ERES.
2019
2019.01 Pierwsze przymiarki do stworzenia nowej sieci szkieletowej wydziału - inwentaryzacja potrzeb.
2019.02 Zmiana na bootstrap 4.3 na serwerze studia3.
2019.07 Przetarg na wykonanie nowej sieci szkieletowej wydziału.
2019.08.26 Zmiana wygladu serwera studia3.
2019.09.03 Przełączenie na serwer studia3. Stary serwer pozostał pod nazwą studia2.

Historia ta (a zwłaszcza jej początki) została odtworzona z pamięci więc może zawierać wiele nieścisłości i błędów. Zapraszam wszystkich do nadsyłania komentarzy, korekt i uzupełnień.Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2019.09.04 12:00