Poczta elektroniczna


Listy dyskusyjne


Serwer proton jest serverem list dyskusyjnych. Instytuty, zespoły badawcze i inne organizacje działające na wydziale mogą ubiegać się o założenie dla nich list na tym serwerze. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy prowadzącymi przedmioty a słuchadczami zakładane są przedmiotowe listy dyskusyjne.


Konta pocztowe


Adresy pocztowe

Wszyscy pracownicy i studenci Wydziały Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymują konta na serwerach wydziałowych elektron lub mion. Identyfikatory tych kont (login name) są tworzone według następujących zasad:

  1. pierwszym znakiem jest pierwsza litera imienia,
  2. następne siedem znaków to kolejne litery nazwiska,
  3. wszystkie listser zamieniane są na małe,
  4. wszystkie polskie litery takie jak: ą, ę ś, ć, ź, są zamieniane na ich łacińskie odpowiedniki,
  5. jeśli w systemie już istnieje konto o tak utworzonym identyfikatorze to ostatni znak jest zmieniany na cyfrę (kolejno próbowane są: 1, 2, 3, ... aż do rozwiązania konfliktu.

W podobny sposób generowane są aliasy pocztowe:

  1. pierwszym znakiem jest pierwsza litera imienia,
  2. drugim znakiem jest kropka,
  3. następne znaki to kolejne litery nazwiska,
  4. wszystkie polskie litery takie jak: ą, ę ś, ć, ź, są zamieniane na ich łacińskie odpowiedniki,
  5. jeśli w systemie już istnieje konto o takim aliasie to po nazwisku dopisywana jest kropka i cyfra która występuje na końcu identyfikatora (login name).

Ponieważ jednak aliasy mogą być znacznie dłuższe więc konflikty rzadziej występują. Jak pokazuje praktyka dotyczy to zaledwie ok. 3% wszystkich użytkowników.

Tak więc w adresy pocztowe wszystkich pracowników wydziału mają postać: I.Nazwisko@elka.pw.edu.pl lub I.Nazwisko.n@elka.pw.edu.pl zaś studentów: I.Nazwisko@stud.elka.pw.edu.pl lub I.Nazwisko.n@stud.elka.pw.edu.pl gdzie I jest pierwszą literą imienia, Nazwisko jest nazwiskiem a n cyfrą rozwiązującą ew. konflikt adresów.

Przekierowywanie poczty i SRS

Duża część pracowników i studentów ma możliwość korzystania z systemów oferujących lepsze warunki pracy (większe zasoby dyskowe itp.) niż serwer elektron lub mion. Osoby te mogą być zainteresowane przekierowaniem poczty przychodzącej na serwer elektron/mion tak aby trafiała na ich system. W tym celu wystarczy aby w swoim katalogu domowym na maszynie elektron lub mion utworzyli plik o nazwie .forward i wpisali do niego adres na który przesyłki mają być kierowane.

Uwaga! Plik ten powinien mieć prawa dostępu: rw------- Co można osiągnąć wydając polecenie:

chmod 600 .forward

Przesyłki forwardowane przez maszyny elektron/mion podlegają przekształceniom zgodnym ze standardem SRS.

Skrzynki pocztowe

Skrzynki pocztowe użytkowników maszyny elektron są objęte limitem (czyli tzw. quotą). Wobec szczupłości zasobów dyskowych należy (i w konsekwencji niskich limitów) należy pamiętać, że przekroczenie limitu uniemożliwia dostarczenie poczty i powoduje zwracanie przychodzących listów do nadawcy.

Ochrona antywirusowa

Poczta przechodząca przez serwery elektron i mion jest sprawdzana przez programy antywirusowe AmaVis i Sophos Sweep. Jeżeli w przesyłce stwierdzą one obecność wirusa to przesyłka taka jest zwracana do nadawcy z odpowiednim komunikatem. Przesyłki, w których nie zostanie wykryty wirus opatrywane są dodatkowym nagłówkiem X-Virus-Scanned: i przesyłane dalej.

Ochrona antyspamowa

Poczta przechodząca przez serwery elektron i mion jest sprawdzana przez programy AmaVis i SpamAssassin. Jeżeli w przesyłka zostanie uznana za pocztę reklamową (SPAM) to przesyłka taka jest oznaczana nagłówkami X-Spam-Status: Yes, ..., X-Spam-Level:, X-Spam-Flag: YES a w nagłówku Subject: wstawiany jest ciąg znaków ***SPAM***.

Przesyłki oznaczone w ten sposób nie są dostarczane do skrzynki pocztowej ani forwardowane ale są gromadzone w folderze SPAM0 - jest to w katalogu domowym użytkownika plik Mail/SPAM0. Codziennie o północy pliki o nazwach Mail/SPAM<n> są przemianowywane na Mail/SPAM<n+1>. Pliki o nazwach Mail/SPAM<n> dla n > 7 są automatycznie kasowane. Dzięki temu foldery SPAM* zawierają zawsze odpowiedznio:
SPAM0 - przesyłki z dnia dzisiejszego,
SPAM1 - wczorajszego,
SPAM2 - przedwczorajszego,
...,
SPAM7 - sprzed 7 dni.
Automatyczne kasowanie starszych plików uwalnia użytkowników od konieczności zajmowania się tym osobiście. Foldery SPAM0..SPAM7 są dostepne również przez protokół IMAP wystarczy je tylko zasubskrybować.

Filtry antyspamowe mogą czasem zaznaczyć jako spam również normalne, użyteczne przesyłki. W takich przypadkach prosimy użytkowników o przesłanie takiego listu wraz z kompletem nagłówków na adres:

nospam@elka.pw.edu.pl

natomiast przesyłki reklamowe (SPAM), które nie zostały zaznaczone jako SPAM prosimy przesyłać na adres:

spam@elka.pw.edu.pl

Uwaga! Aby nie umożliwiać spamerom osłabiania skuteczności fitrów przesyłki wysłane na powyższe adresy nie są przetwarzane automatycznie. Wskutek tego reakcja na przesłane listy i ew. modyfikacja filtrów będzie następowała ze sporym opóźnieniem (ok. dwóch dni roboczych).

Bardzo istotne jest aby w przesyłce zachowały się wszystkie nagłówki a w szczególności: X-Spam-Status: i Received:. Dlatego w programie pocztowym nie należy używać funkcji Forward tylko Bounce (o ile jest dostępna). Nie należy też kopiować treści listu metodą cut/paste. Natomiast dobrą metoda jest zapisanie listu do pliku dyskowego i przesłanie go jako załącznika.


Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2008.04.28 12:36