Wstęp

Serwer Studia jest serwerem wspomagającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Serwer ten umożliwia udostepniane materiałów dydaktycznych, wprowadzanie i udostępnianie studentom ocen cząstkowych, rozsyłanie listów do osób zapisanych na przedmiot i wiele innych przydatnych funkcji.

Serwer ten jest widoczny pod dwoma nazwami: Studia2 Studia3 i w zależności od nazwy udostępnia nieco inny interfejs. Serwer Studia2 wykorzystuje tylko podstawowy HTML i został pozostawiony dla osób, które przyzwyczaiły się do jego wygladu. Serwer Studia3 wykorzystuje JavaScript (w tym biblioteki JQuery i Bootstrap) dzięki czemu wygląda inaczej i oferuje nowe możliwości interakcji. Obydwa serwery korzystają z tych samych danych więc cokolwiek zrobimy na jednym z nich będzie widoczne na drugim. Dzięki temu prowadzący mogą nadal wykorzystywać Studia2 a studenci Studia3. Serwer Studia2 nie wylogowuje po upływie czasu i korzysta wyłacznie z haseł z wydziałowej bazy LDAP. Natomiast serwer Studia3 automatycznie wylogowuje po dłuższeym braku aktywności (czas wylogowania można indywidualnie ustawiać w zakładce Ososbiste) a do autoryzacji potrafi wykorzystać zarówno wydziałową bazę LDAP jak i Centralny system autoryzacji CAS stosowany w systemie USOS. Dzięki temu studenci nie muszą miec haseł w wydziałowej bazie LDAP aby korzystać z serwera Studia3. Wystarczy, że mają hasła do USOS'a.

Po zalogowaniu użytkownik trafia na tzw. stronę indywidualną. Na tej stronie znajdzie odsyłacze do wielu innych przydatnych funkcji. Strona jest podzielona na zakładki:

  • Prowadzę,
  • Koordynuję,
  • Studiuję,
  • Pomocnicze,
  • Plan zajęć,
  • Ogłoszenia,
  • Osobiste,
  • Pomoc.
Serwer STUDIA3 WEiTI
2024.06.20 11:08.22