Kalendarz semestru: 24L
  Poprzedni semester Semestr 24L Następny semester
2024/2024 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Poniedziałek 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Wtorek 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Środa 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15Pi 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Czwartek 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Piątek 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Sobota 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28  
Niedziela 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29  
  N/P P N P N P N N P N P N/P P N P N
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13* Dni robocze specjalne (egzaminy, uroczystości itp.)
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA3 WEiTI
2024.07.22 23:15.37