- 20Z

21L

- 21Z
103A-CSCSN-MSA-ESIT Systems for Internet of Things  
103A-ELxxx-ISP-WEL Wstęp do elektroniki i elektrotechniki  
103A-IBxxx-ISP-ANAL2 Analiza 2  
103A-IBxxx-ISP-WELE Wstęp do elektrotechniki  
103A-INSZI-MSP-ZUM Zaawansowane uczenie maszynowe  
103A-INxxx-ISP-MAKO1 Matematyka konkretna 1  
103A-INxxx-ISP-SWO Sztuka wytwarzania oprogramowania  
103A-INxxx-ISP-ZPR Zaawansowane programowanie w C++  
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki  
103A-IRxxx-ISP-PBL2 Systemy wbudowane i oprogramowanie  
103A-TLRTM-ISP-PTO Podstawy techniki obrazowej  
103A-TLRTM-MSP-BUA Badania urządzeń audio  
103A-TLxxx-ISP-ALGT Algebra  
103A-TLxxx-ISP-PELP1 Podstawy elektroniki i pomiarów 1  
103A-TLxxx-ISP-PELP2 Podstawy elektroniki i pomiarów 2  
103B-INIIT-ISP-PS Procesory sygnałowe  
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów  
103C-INxxx-ISP-POEL Podstawy elektroniki  
103E-ELxxx-ISP-TOB Teoria obwodów  
SDM2.V.ISE Seminarium dyplomowe magisterskie 2 ISE  
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.06.23 20:35.38