SKM

SKM - Sieci Komputerowe


Wykład:
Jerzy Sobczyk
Laboratorium:
???
Daty:
Daty sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych będa podane na pierwszym wykładzie i na stronie przedmiotu.
Terminy laboratoryjne:
poniedziałek8:15 - 11:00
poniedziałek11:15 - 14:00
poniedziałek14:15 - 17:00
wtorek10:15 - 13:00
wtorek13:15 - 16:00
wtorek16:15 - 19:00
środa8:15 - 11:00
czwartek8:15 - 11:00
piątek8:15 - 11:00
piątek11:15 - 14:00
piątek14:15 - 17:00
piątek17:15 - 20:00
Zapisy na laboratoria:
Uwaga! Ponieważ zapisy dokonane w systeme USOS nie spełniaja wymagań co do liczebnosci grup więc zapisy na terminy laboratoryjne będą dokonane metodą preferencyjną na serwerze Studia. Każdy student będzie mogł ocenić wszystkie terminy, a następnie program dokona optymalizacji i przypisze studentów do terminów w miarę możliwości najwyżej ocenionych. Link do oceniania terminów pojawi się na tej stronie gdy bedzie wyznaczona pełna lista terminów.
Uwaga! Wszelkie wcześniejsze zapisy dokonane w systemie USOS będą IGNOROWANE!
 

Wykłady

 1. Historia rozwoju sieci komputerowych i Internetu, modele ISO/OSI, TCP/IP.
 2. Adresowanie w sieciach IP.
 3. Konfigurowanie interfejsu.
 4. Rutowanie statyczne i dynamiczne.
 5. Ethernet i wirtualne sieci lokalne VLAN.
 6. Protokóły TCP i UDP.
 7. Serwery DNS i ich konfigurowanie.
 8. Wirtualne sieci prywatne.
 9. Łączenie sieci.
 10. Multicast IP i sieci bezprzewodowe WLAN.
 11. Połączenia modemowe.
 12. Usługi sieciowe.
 13. Bezpieczeństwo i zarządzanie sieciami.

Laboratoria

 1. Monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci
 2. Konfigurowanie stacji w sieci
 3. Rutowanie statyczne i dynamiczne
 4. Translacja adresów - NAT
 5. Wirtualne sieci lokalne
 6. Ściana ogniowa
 7. System DNS
 8. Kształtowanie ruchu IP
 9. Wirtualne sieci prywatne
 10. Sieci bezprzewodowe


E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl