Administrowanie Systemem UNIX i siecią TCP/IP

Administrowanie Systemem UNIX i siecią TCP/IP

Wykład
Jerzy Sobczyk
Laboratorium
Adam Krzemienowski
Jerzy Sobczyk
Terminy:
Terminy sprawdzianów i zajęć laboratoryjnych będa podane na pierwszym wykładzie i na stronie przedmiotu.
Zapisy na laboratoria:
Zapisy dokonane w systemie USOS są obowiazujące!

Przedmiot składa się z wykładu i laboratorium. W ramach laboratorium studenci wykonują 8 ćwiczeń i mini projekt.

Wykład

 1. sprawy organizacyjne, historia UNIX'a, edytor vi
 2. konfiguracja sieci
 3. DNS i NFS
 4. użytkownicy
 5. LDAP
 6. poczta elektroniczna
 7. serwisy sieciowe
 8. programowanie Bourne shell'a
 9. język perl
 10. procesy
 11. okna
 12. start systemu
 13. kopie rezerwowe
 14. raporty systemowe i ochrona systemu

Ćwiczenia laboratoryjne

 1. Konfigurowanie sieci w systemie UNIX
 2. Konfigurowanie systemu DNS
 3. Konfigurowanie drukarek w systemie UNIX
 4. Konfigurowanie autoryzacji LDAP
 5. Konfigurowanie poczty elektronicznej
 6. Konfigurowanie sciany ogniowej w systemie UNIX
 7. Konfigurowanie usługi WWW
 8. Monitorowanie systemu


E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl