logoesit

Systemy dla Internetu Rzeczy (SIR)
Last actualization: 21.09.2022    
email:
 Henryk A. Kowalski  henryk.kowalski@pw.edu.pl    Zbigniew Szymański zbigniew.szymanski@pw.edu.pl   Julian Myrcha julian.myrcha@pw.edu.pl   Grzegorz Mazur  grzegorz.mazur@pw.edu.pl   

List:  xxxx Time table:   ESIT_v10_Calendar_2022_E1.pdf    Course Regulations:   ESIT_v10_Course_Regulations_vE1.pdf      

Literature: 
1. Ammar Rayes, Samer Salam, Internet of Things From Hype to Reality. The Road to Digitization, Second Edition, Springer, 2019
    ISBN978-3-319-99515-1 ISBN978-3-319-99516-8 (eBook)  https://doi.org/10.1007/978-3-319-99516-8  
2. J. Wytrębowicz, Paweł Radziszewski, Krzysztof Cabaj, Inżynieria systemów internetu rzeczy. Zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji,
   Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020, ISBN: 978-83-8156-112-9, 2020.  link  ePub  On-line BG PW    IBUK (recenzje)
3. W. Daszczuk, K. Gracki, H.A. Kowalski, G. Mazur, A. Skorupski, Z. Szymański, Inżynieria systemów internetu rzeczy. Sprzęt i oprogramowanie
   Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021, ISBN 978-83-8156-269-0 (druk)  ISBN 978-83-8156-270-6 (online)  Dostępna w Bibliotece  Pełny tekst  
4. Elektronika Praktyczna, Seria "Systemy dla Internetu Rzeczy" http://staff.ii.pw.edu.pl/kowalski/iot/index.html    (lista)

Embedded Systems and Internet of Things Laboratory
InfiniiVision 3000 X-Series Oscilloscopes, Data Sheet, 2022-02-22, 5990-6619  
Keysight InfiniiVision 3000 X-Series Oscilloscopes User's Guide, 2021-10-01, 9018-03427  
Oscilloscope Basics, 2020-04-27, 5989-8064  
Keysight 3000 X-Series Oscilloscopes Advanced Training Guide, 2011-06-15, 9018-03498  
Using Oscilloscope Segmented Memory for Serial Bus Applications, 2017-12-01, 5990-5817  

Hardware Set
* Hardware:  

SW1  Introduction  1th March 2022  9.15-12  room CS102
Basis for Internet of Things   IoT_Basics_v1.pdf  
Fast prototyping for IoT       IoT_Fast_Prototyping_vC1.pdf