ps_logo

Digital Signal Processor Architecture and Programming (EDSPA)Aktualization: 21.09.2022   Coordinator: henryk.kowalski@pw.edu.pl   zbigniew.szymanski@pw.edu.pl         

List   xxxx     21.09.2022     Time table  EDSPA_v56_Time_Table_2022Z.pdf      Course_Regulations  EDSPA_v56_Course_Regulations_vE1.pdf       
Piccolo LaunchPad:   C2000_Piccolo_LaunchPad_mat_EN2.pdf   C2000_Piccolo_LaunchPad_QuickMat_EN2.pdf      

Literatura
1. Kowalski HA Procesory DSP dla praktyków, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2011   link  Bibl.Wydz.EiTI (10 egz.)  (in Polish)
2. Kowalski HA Procesory DSP w przykładach, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2012  link  Bibl.Wydz.EiTI  (4 egz.)   (in Polish)
3. Henryk A. Kowalski   „C2000 Piccolo LanuchPad (9) Łatwa obsługa modułu PWM procesora serii Piccolo F2802x”, EP 1/2014  (in Polish)

DW1 Tuesday 4.10.2021  14.15 -16.00  room 04B
Introduction  DSP_Intro.pdf  
DSP Memory Architecture  Processors_Memory_Architectures.pdf   

C28x Memory Spaces  C28x_Memory_Spaces.pdf