PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start
Wykład
Laboratorium Regulamin

Wykłady odbywają się w piątki, o godz. 10, w sali 168 w formie zdalnej. Zajęcia prowadzi dr inż. Grzegorz Galiński

UWAGA: wykłady prowadzone są zdalnie w formie spotkań na platformie Microsoft Teams; słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).

Tematy wykładów:

Temat Materiały pomocnicze
Informacje organizacyjne 0
Podstawy percepcji i opisu wrażeń świetlnych:
źródła i sposoby opisu świateł; postrzeganie wrażeń świetlnych, właściwości ludzkiego układu widzenia; obiektywizowany opis wrażenia jaskrawości i wrażeń barwnych, prawa Grassmana, składowe trójchromatyczne, współrzędne trójchromatyczne i wykres chromatyczności; standardowe układy kolorymetryczne i przestrzenie świateł
1
Obraz cyfrowy:
obraz fizyczny a obraz cyfrowy; reprezentacja obrazów cyfrowych, modele barw RGB, YUV, HSV, schematy próbkowania chrominancji; miary jakości rekonstrukcji obrazów
2
Filtracja i przetwarzanie obrazów:
podstawowe operacje na obrazach, zmiana jasności i kontrastu, histogram obrazu; filtracja obrazów, filtry wygładzające, filtry krawędziowe, filtr medianowy, filtry morfologiczne
3
Bezstratna kompresja obrazów:
ogólny schemat kodera i dekodera; podstawowe zagadnienia teorii informacji; kompresja entropijna, kodowanie Huffmana, kodowanie arytmetyczne, kodowanie słownikowe; formaty bezstratnej kompresji obrazów GIF i PNG
4, 4b
Stratna kompresja obrazów:
standardy kompresji obrazów JPEG i JPEG 2000, dyskretna transformacja kosinusowa DCT, dyskretna transformacja falkowa DWT, kwantyzacja
5
Kompresja sekwencji obrazów:
estymacja i kompensacja ruchu, standardy kodowania wideo MPEG-1/2/4/AVC
6
Indeksowanie danych wizyjnych:
opis zawartości danych, opis sygnałowy a semantyczny; standard opisu zawartości multimediów MPEG-7, deskryptory wizualne
7

Literatura pomocnicza:

  • Y.Q. Shi, H. Sun, Image and Video Compression for Multimedia Engineering. Fundamentals, Algorithms, and Standards, CRC Press, 2008
  • F. Y. Shih, Image Processing and Pattern Recognition, Fundamentals and Techniques, Wiley, 2010
  • B. Jahne, Practical Handbook on Image Processing for Scientific and Technical Applications, CRC Press, 2004
  • B. S. Manjunath, P. Salembier, T. Sikora (eds), Introduction to MPEG7, Wiley, 2002
  • ...

 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl