PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład
Laboratorium
Regulamin
Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w sali CS401 w formie zdalnej. Zajęcia prowadzi dr inż. Grzegorz Galiński.

Zaliczenie laboratorium odbywa sie na podstawie sprawozdania. Nieoddanie sprawozdania w terminie skutkuje obniżeniem oceny! Wymagane jest uzyskanie co najmniej jednego punktu za każde sprawozdanie. Nie ma możliwości poprawiania sprawozdania po jego oddaniu, wszelkie wątpliwości odnośnie zadań, poprawności wyników i sposobu ich prezentacji należy wyjaśnić z prowadzącym przed oddaniem sprawozdania.

W trakcie laboratorium przeprowadzany jest krótki sprawdzian z wiedzy teoretycznej (wykład!) związanej z tematyką zadania.

UWAGA: zajęcia prowadzone są w formie zdalnej; sprawdziany odbywać się będą również zdalnie w formie testów na platformie Microsoft Teams; słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).

Program laboratorium:

Terminy zajęć:

grupa termin Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5
SrP środa, godz. 1415 7 IV 21 IV 5 V 19 V 9 VI


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl