PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium Regulamin Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4
Lab 5

Laboratorium 5: Kompresja sekwencji obrazów

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z kompresją sekwencji obrazów (wideo). W ramach ćwiczenia zbadany zostanie wpływ poszczególnych parametrów kodera wideo H.264/AVC na uzyskiwany stopień kompresji (liczbę bitów przypadającą na jeden piksel obrazu) oraz wielkość zniekształceń. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki uzyskane dla dwóch wybranych sekwencji testowych: jednej QCIF i jednej CIF.


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl