PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium Regulamin Lab 1 Lab 2 Lab 3
Lab 4
Lab 5

Laboratorium 4: Kompresja obrazów statycznych

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się ze standardami stratnej kompresji obrazów statycznych JPEG i JPEG 2000. W ramach ćwiczenia zbadany zostanie wpływ poszczególnych parametrów kodera na uzyskiwany stopień kompresji (liczbę bitów przypadającą na jeden piksel obrazu) oraz wielkość zniekształceń. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki uzyskane dla dwóch obrazów testowych, wybranych na podstawie numeru indeksu (sumy numerów w przypadku zespołów dwuosobowych) w następujący sposób:

numer_obrazu1 = numer_indeksu % liczba_obrazow
numer_obrazu2 = (numer_obrazu1 + 7) % liczba_obrazow

przy czym numer obrazu jest określony przez pozycję pliku na posortowanej alfabetycznie liście nazw plików (% oznacza operację modulo).


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl