PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium Regulamin Lab 1 Lab 2
Lab 3
Lab 4 Lab 5

Laboratorium 3: Statystyczne właściwości obrazów

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się ze statystycznymi właściwościami obrazów cyfrowych. Zakres ćwiczenia obejmuje badanie korelacji pomiędzy wartościami pikseli w obrazie, entropii oraz skuteczności bezstratnej kompresji obrazów.

Do wykonania zadań wymagany jest interpreter języka Python wraz z dodatkowymi pakietami składającymi się na środowisko obliczeniowe PyLab - analogicznie jak w Laboratorium 1. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki uzyskane dla jednego obrazu testowego, wybranego na podstawie numeru indeksu (sumy numerów w przypadku zespołów dwuosobowych) analogicznie jak w Laboratorium 1.


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl