PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium Regulamin Lab 1
Lab 2
Lab 3 Lab 4 Lab 5

Laboratorium 2: Rozdzielczość bitowa obrazów

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z bitowymi operacjami wykonywanymi na wartościach pikseli oraz obserwacja i ocena wyników ich działania. Zakres ćwiczenia obejmuje zmniejszanie rozdzielczości bitowej obrazów (zmniejszenie liczby poziomów jasności) oraz osadzanie danych ('znaku wodnego') w obrazie metodą modyfikacji najmniej znaczącego bitu (ang. least significant bit, LSB). Do wykonania zadań wymagany jest interpreter języka Python wraz z dodatkowymi pakietami składającymi się na środowisko obliczeniowe PyLab - analogicznie jak w Laboratorium 1. W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki uzyskane dla jednego obrazu testowego, wybranego na podstawie numeru indeksu (sumy numerów w przypadku zespołów dwuosobowych) analogicznie jak w Laboratorium 1.


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl