PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium Regulamin
Lab 1
Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5

Laboratorium 1: Filtracja obrazów

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z punktowymi i lokalnymi operacjami przetwarzania obrazów oraz obserwacja i ocena wyników ich działania. Zakres ćwiczenia obejmuje: korekcję kontrastu i jasności obrazu, zastosowanie metody wyrównania histogramu do poprawy jakości obrazu, zastosowanie filtrów liniowych i nieliniowych do usuwania szumu z obrazu, detekcji krawędzi w obrazie oraz wyostrzania obrazu.

Do wykonania zadań wymagany jest interpreter języka Python wraz z dodatkowymi pakietami składającymi się na środowisko obliczeniowe PyLab: SciPy, NumPy oraz Matplotlib. Środowisko PyLab umożliwia wykonywanie złożonych operacji obliczeniowych z wykorzystaniem języka Python. Wzorowane jest ono na popularnym pakiecie Matlab. Większość operacji w środowisku PyLab wykonuje się analogicznie jak w pakiecie Matlab.

Najwygodniejsze jest pobranie i zainstalowanie gotowej dystrybucji Pythona zawierającej najpopularniejsze pakiety, np. Anaconda . W sprawozdaniu należy zamieścić wyniki uzyskane dla jednego obrazu testowego, wybranego na podstawie numeru indeksu (sumy numerów w przypadku zespołów dwuosobowych) w następujący sposób:

numer_obrazu = numer_indeksu % liczba_obrazow

przy czym numer obrazu jest określony przez pozycję pliku na posortowanej alfabetycznie liście nazw plików (% oznacza operację modulo).


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl