PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start
Wykład Laboratorium Regulamin

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z tematyką przetwarzania, kompresji i analizy obrazów. Przedstawiane są podstawowe zagadnienia związane z opisem i percepcją światła, reprezentacją obrazów w postaci cyfrowej, techniki przetwarzania obrazu: filtracja, kompresja bezstratna i stratna, indeksowanie, analiza. Praktyczne zastosowanie omawianych technik zademonstrowane jest na przykładzie najpopularniejszych formatów i standardów związanych z danymi wizualnymi - GIF, JPEG, MPEG.

Prowadzący:

Godzinowy wymiar zajęć:

  • wykład - 2
  • laboratorium - 1

UWAGA: zajęcia prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams; słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl