[IoT logo]

 Systemy Wbudowane i Oprogramowanie (PBL2)W semestrze LATO 2020/2021 wszystkie zajęcia z przedmiotu Systemy Wbudowane i Oprogramowanie (PBL2) odbywają się zdalnie na plarformie MS Teams.

Piewsze zjęcia warsztatowe odbyły się w poniedziałek 22.02.2021 godz. 16.15 -20.
Kolejne zajęcia w czwartek  25.02 godz. 10.15 - 14.

Pełne informacje i materiały do przedmiotu są zamieszczone na stronie wewnętrznej przedmiotu na portalu Studia.