Wstęp do elektrotechniki (WELE)


Slajdy do wykładów:

Wykład 1:
      Informacje ogólne i regulamin
      Wprowadzenie do teorii obwodów elektrycznych
      (Elementy i obwody elektryczne (wersja z poprzednich semestrów))
      Elementy dwuzaciskowe (dwójniki)
Wykład 2/3:
      (Równania obwodów elektrycznych. Metoda superpozycji (wersja z poprzednich semestrów))
      Elementy czterozaciskowe (czwórniki)
      Prawa i twierdzenia teorii obwodów
      Obwody (nieliniowe) prądu stałego. Dopasowanie energetyczne.
Wykład 4:
      Moc i energia w obwodach elektrycznych prądu stałego
      Klasyfikacja elementów i obwodów elektrycznych
Wykład 5:
      Metoda wskazowa analizy obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego
      Moc i energia w obwodach elektrycznych prądu sinusoidalnie zmiennego

Materiały pomocnicze:
      Preskrypt
      Zbiór zadań