Podstawowe informacje

Celem wykładu jest omówienie podstaw teoretycznych oraz metod kodowania danych, zasad realizacji prostych algorytmów kompresji, przegląd współczesnych narzędzi i standardów z uwzględnieniem potencjalnych obszarów zastosowań, analiza możliwości oraz kryteriów doboru koderów optymalnych dla określonego rodzaju danych, a także sformułowanie współczesnych paradygmatów kompresji. Zarys użytecznych teorii obejmuje podstawy teorii informacji (modele, reguły kodowania i zniekształceń źródeł) oraz elementy analizy funkcjonalnej, teorii aproksymacji oraz przetwarzania sygnałów. Zagadnienia implementacji omawiane są na przykładzie kodów Huffmana oraz arytmetycznego. Szczególny nacisk położono na analizę kodeków danych obrazowych, modelowanie danych w przestrzeni obrazu, transformacje i kodowanie kontekstowe. Studenci poznają algorytmy m.in. CALIC, EZW, JPEG-LS, JPEG, JPEG2000, JPEG_XR, ZIP, PNG, JBIG, WebP, rodziny MPEG.

Spodziewane efekty kształcenia to zdobycie syntetycznej i pragmatycznej wiedzy w zakresie nowoczesnych i użytecznych metod kompresji danych multimedialnych, umiejętność konstrukcji efektywnych algorytmów kompresji różnego przeznaczenia, optymalizacji metod bazujących na otwartych bibliotekach według kryteriów dopasowanych do charakteru zastosowań, a także projektowania i realizacji testów oceny efektywności technik kompresji odwracalnej i nieodwracalnej, z analizą wyników i formułowaniem wniosków.

Prowadzący

  • wykład: dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak, prof PW: pok. 451, tel. 22 234 7840, e-mail:G.Pastuszak@ire.pw.edu.pl, konsultacje: poniedziałki 12-14
  • projekt: dr inż. Andrzej Buchowicz: pok. 451, tel. 22 234 7840, e-mail:A.Buchowicz@ire.pw.edu.pl, konsultacje: poniedziałki 12-14
  • projekt: dr inż. Grzegorz Galinski: pok. 451, tel. 22 234 5016, e-mail:G.Galinski@ire.pw.edu.pl, konsultacje: poniedziałki 12-14

Godzinowy wymiar zajęć

  • Wykład - 2
  • Projekt - 1

Forma zaliczenia

  • Egzamin