Materiały do przedmiotu dostępne są w uczelnianej platformie nauczania zdalnego Moodle ePW.