Autumn Session
Winter Session 2022/2023
PROJEKT

Author of the schedule: Przemysław Miazga

Last modification date 2022.12.05 19:26

Summer Session
  1. Uwagi do planu proszę zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 18.12.2022 za pośrednictwem Sekretariatów Instytutów (wykładowcy) lub Samorządu (studenci).
  2. Na życzenie prowadzącego w planie sesji mogą być umieszczone terminy egzaminów przedmiotów obieralnych dla studiów I stopnia (po uzgodnieniu ze studentami).
  3. Studenci proszeni są o zgłaszanie propozycji zmian wyłącznie za pośrednictwem Samorządu. Do propozycji powinna być załączona informacja czy udało się uzgodnić zmianę z prowadzącym oraz liczba zainteresowanych osób.
  4. Poprawki do planu będą wprowadzane na bieżąco.
All types of studies
Room occupation table
  Classes (coma separated list of abreviations)
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.12.09 16:51.28