Przedmioty wirtualne

Przedmiot wirtualny można utworzyć z dowolnego zbioru grup zajęciowych zdefiniowanych w systemie USOS. Przedmioty wirtualne zachowują sie tak jak zwykłe przedmioty tzn. można dla nich utworzyć tabelę ocen, można umieszczać materiały dydaktyczne, istnieje związana z przedmiotem pocztowa lista dyskusyjna, itd. Słuchaczami przedmiotu są studenci przypisani do wszystkich grup zajęciowych wchodzących w skład przedmiotu. Są dwa rodzaje przedmiotów wirtualnych: przedmioty dla pojedyńczych grup zajęciowych, oraz przedmioty tworzone z wielu grup.

Tworzenie przedmiotów wirtualnych

Na stronie służacej do zarządzania przedmiotami wirtualnymi znajdują się dwa polecenia: Nowy i Osobne. A poniżej znajduje się jista już utworzonych przedmiotów (moze byc pusta) oraz lista grup zajęciowych z których można tworzyć przedmioty wirtualne.

Kody przedmiotów wirtualnych

Kody przedmiotów wirtualnych składają się z trzech elementów rozdzielanych kropkami:

  • kod przedmiotu,
  • kod typu zajęć,
  • kod grupy.
Wszystkie te oznaczenia mogą zawierać wyłącznie duże litery, cyfry, podkreślenie i znak minus.

Jeśli przedmiot jest tworzony z pojedyńczej grupy to wszystkie te elementy odpowiadają grupie dla której został utworzony. Jeśli zaś przedmiot jest tworzony z kilku grup to typ zajęć jest ustawiany na V a pozostałe elementy są wpisywane dowolnie przez osobę tworzącą przedmiot.

Tworzenie przedmiotu z kilku grup

W celu utworzenia przedmiotu z wybranych grup trzeba:

  1. zaznaczyć grupy mające wchodzić w skład przedmiotu,
  2. wpisać kod przedmiotu i oznaczenie grup,
  3. nacisnąć przycisk Nowy.
Kod przedmiotu powinien kojarzyć się z tworzonym przedmiotem. Drugi człon jest wymuszony i ma wartość V. Oznaczenie grup powinno wskazywać jakie grupy wchodzą w jego skład. Nowo utworzony przedmiot powinien pojawić się na liście pod poleceniami tworzenia przedmiotów.

Tworzenie kilku przedmiotów z pojedyńczych grup

W celu utworzenia osobnych przedmiotów z wybranych grup trzeba:

  1. zaznaczyć grupy mające stać się przedmiotami,
  2. nacisnąć przycisk Osobne.
Utworzone przedmioty mają oznaczenia zawierające kod przedmiotu, typ zajęć, numer grupy.

Edycja przedmiotu

Na tej stronie możliwa jest zmiana tytułu przedmiotu (w dwu wersjach językowych), zmiana dostępności przedmiotu (tylko dla pracowników, dla pracowników i studentów) oraz zmiana przypisanych do niego grup zajęciowych. W przedmiotach utworzonych dla osobnych grup ta ostatnia zmiana nie jest możliwa.

Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.01.19 01:45.00