Statystyki serwera

Tabela statystyk pokazuje bieżące i historyczne dane dotyczące wykorzystania serwera Studia2 w poszczególnych semestrach.

Wyjaśnienia

Brak materiałów przed semestrem 11L i tabel przed 03L

Uruchomienie przedmiotowych list dyskusyjnych nastąpiło w kwietniu 1994 r. W tym samym roku zostały założone konta wszystkim studentom i pracownikom. Udostępnianie materiałów dydaktycznych stało się możliwe wraz z uruchomieniem serwera studia.elka.pw.edu.pl co nastapiło w grudniu 2002 r. Niestety materiały dydaktyczne z tamtych lat były sukcesywnie kasowane i nie pozostały żadne dane statystyczne dotyczące ich rozmiarów. Dane takie dostępne są dopiero od semestru 11L. Na szczęście zachowały się dane dotyczące liczby tabel ocen co pozwala prześledzić historię wzrostu zainteresowania pracowników i studentów serwerem Studia.

Mniej materiałów w bieżącym semestrze

Przy interpretowaniu danych bieżącego semestru należy wziąć pod uwagę, że wielu prowadzących umieszcza materiały sukcesywnie w trakcie semestru więc ich sumaryczny rozmiar narasta stopniowo. Dane w tabeli dotyczące bieżącego semestru odświeżane są raz na dobę.

Opis kolumn tabeli

Tytuł kolumny Opis
Semestr Oznaczenie semestru.
Pocz.sem. Data początkowa poprzedzająca faktyczne rozpoczęcie semestru ale używana do stwierdzenia czy materiały zostały zmodyfikowane "w danym semestrze". Data ta poprzedza faktyczny początek semestru gdyż prowadzący często z wyprzedzeniem przygotowują materiały na kolejny semestr.
L.tabel Liczba tabel z ocenam.
L.wsz.przedm. Liczba wszystkich przedmiotów figurujących w bazie
L.kat.przedm. Liczba katalogów z materiałami dydaktycznymi. Katalogi te są kopiowane z semestru na semestr więc bardziej miarodajna jest liczba katalogów z materiałami zmodyfikowanych w danym semestrze.
Rozm.mat. Sumaryczny rozmiar materiałów dydaktycznych.
L.priv. Liczba katalogów prywatnych czyli dostępnych tylko dla osób zapisanych na przedmiot.
L.priv.zmod. Liczba katalogów prywatnych zmodyfikowanych po dacie początkowej.
L.pub. Liczba katalogów publicznych czyli dostępnych nawet bez konieczności zalogowania.
L.pub.zmod. Liczba katalogów publicznych zmodyfikowanych po dacie początkowej.
L.lim. Liczba katalogów limitowanych czyli dostępnych dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwera.
L.lim.zmod. Liczba katalogów limitowanych zmodyfikowanych po dacie początkowej.
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.01.19 03:08.13