Statystyki ocen

Tabela statystyk pokazuje dane dotyczące ocen z różnych przedmiotów w wybranym semestrze.

Wyjaśnienia

Brak danych przed semestrem 06Z

Uruchomienie przedmiotowych list dyskusyjnych nastąpiło w kwietniu 1994 r. W tym samym roku zostały założone konta wszystkim studentom i pracownikom. Wpisywanie ocen cząstkowych stało się możliwe wraz z uruchomieniem serwera studia.elka.pw.edu.pl co nastapiło w grudniu 2002 r. Niestety dane zbiorcze o liście przedmiotów zachowały się dopiero od semestru 06Z.

Szczątkowe dane w bieżącym semestrze

Wyświetlenie tabeli wymaga danych o ocenach końcowych, które w bazie ERES pojawiają się po przetworzeniu protokołów semestralnyh na końcu semestru. Dlatego tabela dla bieżącego semestru jest zazwyczaj pusta (albo prawie pusta),

Opis kolumn tabeli

Tytuł kolumny Opis
Przedmiot Skrót nazwy i realizacja przedmiotu.
5,0 Liczba ocen 5,0.
4,5 Liczba ocen 4,5.
4,0 Liczba ocen 4,0.
3,5 Liczba ocen 3,5.
3,0 Liczba ocen 3,0.
2,0 Liczba ocen 2,0.
Śr.ocen Średnia ocen końcowych z przedmiotu zapisanych w bazie ERES. Tylko studenci, którzy otrzymali oceny są uwzględniani w statystyce.
War.ocen Wariancja ocen końcowych.
Śr.skum. Wartość średnia średniej oceny skumulowanej studentów, którzy otrzymali oceny z tego przedmiotu.
War.skum. Wariancja średniej oceny skumulowanej studentów, którzy otrzymali oceny z tego przedmiotu.
L.ocen Liczba ocen wystawionych z przedmiotu.
L.stud. Liczba studentów zapisanych na przedmiot.
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.01.19 03:02.16