Instytut Telekomunikacji semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-CBxxx-ISP-APRO1 Algorytmy i programowanie 1 LAB=30
WYK=30
1CB1
1CB2
WYK/1 Mo. 8-10 105-AR dr inż. D. Paczesny
1CB1 LAB/101 Tu. 12-14 011
1CB2 LAB/102 Tu. 14-16 011
103A-CBxxx-ISP-BADA Bazy danych i Big Data WYK=30
PRO=30
3CB1
3CB2
WYK/1 We. 18-20 168 dr hab. inż. M. Kowalczyk
3CB1 PRO/101 We. 8-10 168
3CB2 PRO/102 We. 10-12 168
3CB1 PRO/103 We. 8-10 168
3CB2 PRO/104 We. 10-12 168
103A-TLxxx-ISP-BDBT Bazy danych i Big Data WYK=30
PRO=25
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Th. 18-20 161 dr hab. inż. M. Kowalczyk
3T1 PRO/101 Th. 8-10 107
3T2 PRO/102 Th. 10-12 ?
3T3 PRO/103 Th. 12-14 ?
103A-CBxxx-ISP-BEKOM Bezpieczeństwo komunikacji PRO=15
WYK=30
LAB=15
5CB1
5CB2
WYK/1 Th. 16-18 162 dr hab. inż. A. Janicki
5CB1 LAB/101 T Mo.N 8-11 DS302
5CB2 LAB/102 T Mo.N 11-14 DS302
5CB1 LAB/103 T Mo.N 8-11 DS302
5CB2 LAB/104 T Mo.N 11-14 DS302
5CB1 LAB/105 T Mo.N 8-11 DS302
5CB2 LAB/106 T Mo.N 11-14 DS302
5CB1 PRO/101 Mo. 18-20 102
5CB2 PRO/102 Mo. 18-20 102
5CB1 PRO/103 Mo. 18-20 102
5CB2 PRO/104 Mo. 18-20 102
103B-TLTTI-ISP-BUS Bezpieczeństwo usług we współczesnych sieciach WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-TLTZT-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 17 prof. dr hab. Z. Kotulski
1030-TLTZT-ISP-OBIER LAB/101 T Tu.N 14-16 404
1030-TLTZT-ISP-OBIER LAB/102 T Tu.N 16-18 404
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/101 T Tu.P 14-16 404
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/102 T Tu.P 16-18 404
103A-TLTIC-MSP-CPU Cyfrowy profil użytkownika ZIN=60
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/101 Mo. 12-14 104 dr hab. inż. A. Janicki
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/101 Mo. 14-16 104
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/102 Mo. 12-14 104
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/102 Mo. 14-16 104
103A-TCTCM-ISA-EBACK Access and Backbone Systems and Networks CWI=15
PRO=15
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Mo. 12-14 168 doc. dr inż. S. Kula
stuA_6 CWI/101 T Mo.N 14-16 168
stuA_6 PRO/101 T Mo.P 14-16 168
103A-xxxxx-ISA-EDISE Diploma Seminar SEM=30
stuA_8 SEM/601 Fr. 14-16 102 dr inż. J. Domaszewicz
103A-CTTCM-MSA-EIMS IP multimedia subsystem WYK=30
PRO=30
stuAM3T WYK/1 Th. 12-14 104 doc. dr inż. M. Średniawa
stuAM3T PRO/101 T Th.N 14-16 CS302
stuAM3T PRO/102 T Th.P 14-16 CS302
103A-CTxxx-ISA-EINTE Internet technologies and standards WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Th. 10-12 168 dr inż. P. Gajowniczek
stuA_6 LAB/101 Fr. 10-12 CS302
stuA_6 LAB/102 Fr. 10-12 CS303
stuA_6 LAB/103 Fr. 8-10 CS302
stuA_6 LAB/104 Fr. 8-10 CS303
103A-TCTCM-ISA-ENEXT Next Generation Networks WYK=30
PRO=30
stuA_8 WYK/1 Th. 8-10 9A doc. dr inż. M. Średniawa
stuA_8 PRO/101 T Th.P 10-12 107
stuA_8 PRO/102 T Th.N 10-12 107
103B-TCTCM-ISA-ESCS Satellite Comunication Systems WYK=30
PRO=30
stuA_8 WYK/1 Th. 10-12 120 mgr inż. K. Włostowski
103A-CTxxx-ISA-ESISM Signal, Systems and Modulations CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_4 WYK/1 We. 8-10 04b prof. nzw. Dr hab. P. Dymarski
stuA_4 LAB/101 T Mo.P 14-16 504
stuA_4 LAB/102 T Tu.P 12-14 504
stuA_4 LAB/103 T Mo.N 14-16 504
stuA_4 LAB/104 T Tu.N 12-14 504
stuA_4 CWI/101 T Th.P 10-12 106
stuA_4 CWI/102 T Th.N 10-12 106
103A-CTxxx-ISA-ETSYS Telecommunication Systems and Networks PRO=15
WYK=30
CWI=15
stuA_5 WYK/1 We. 12-14 170 mgr inż. K. Włostowski
stuA_5 CWI/101 T We.P 14-16 170
stuA_5 CWI/102 T We.N 14-16 170
103A-TCTCM-ISA-EWSYS Wireless Systems and Networks PRO=30
WYK=30
stuA_6 WYK/1 Tu. 10-12 12 mgr inż. K. Włostowski
stuA_6 PRO/1 Tu. 12-14 164
103A-CBxxx-ISP-KRI Komutacja i routing w internecie WYK=30
LAB=30
5TTI WYK/1 Th. 14-16 162 dr inż. P. Gajowniczek
5TTI LAB/101 Th. 16-20 CS303
5TTI LAB/102 Th. 16-20 CS303
5TTI LAB/103 Th. 16-20 CS303
5TTI LAB/104 Th. 16-20 CS304
5TTI LAB/105 Th. 16-20 CS304
5TTI LAB/106 Th. 16-20 CS304
103A-CBxxx-ISP-KRYCY Kryminalistyka cyfrowa LAB=15
PRO=15
WYK=30
5CB1
5CB2
WYK/1 Mo. 16-18 162 dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
5CB1 LAB/101 T Mo.P 8-11 DS302
5CB1 LAB/102 T Mo.P 8-11 DS302
5CB1 LAB/103 T Mo.P 8-11 DS302
5CB2 LAB/104 T Mo.P 12-15 DS302
5CB2 LAB/105 T Mo.P 12-15 DS302
5CB2 LAB/106 T Mo.P 12-15 DS302
5CB1 PRO/101 Th. 18-20 102
5CB2 PRO/102 Th. 18-20 102
5CB1 PRO/103 Th. 18-20 102
5CB2 PRO/104 Th. 18-20 102
103A-TLTIC-MSP-KRYS Kryptografia stosowana PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 18-20 117 dr hab. inż. K. Junosza-Szaniawski
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 T Mo.N 18-20 404
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/102 T Mo.P 18-20 404
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Mo. 17-18 404
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Mo. 17-18 404
103A-IRxxx-ISP-MADI Metodyczne aspekty działalności inżyniera ZIN=30
1IIR ZIN/1 Mo. 12-16 017b prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski
103A-TLTIC-MSP-MPI Metody projektowania infrastruktury sieciowo-obliczeniowej LAB=30
WYK=15
1030-TLTIC-MSP-PZ.W WYK/1 T Mo.N 16-18 117 dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/101 T Mo.P 16-17 336
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/101 T Mo.N 18-20 336
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/102 T Mo.P 17-20 336
103A-TLTIC-MSP-OAST Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych WYK=15
PRO=15
CWI=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-17 9A dr inż. P. Gajowniczek
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 Th. 17-18 9A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 9A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 CS302
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 9A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 CS302
103C-TLTTI-ISP-OST Organizacja sektora telekomunikacyjnego WYK=30
PRO=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 105-AR mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 We. 14-16 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-18 404
103A-IRxxx-ISP-PBL1 PBL1-IR: Moduły i systemy Internetu Rzeczy PRO=30
ZIN=98
1IIR PRO/101 Th. 8-10 ?
1IIR PRO/102 Th. 8-10 ?
1IIR ZIN/101 Mo. 10-12 413a
1IIR ZIN/101 Mo. 16-20 413a
1IIR ZIN/102 Th. 14-16 413a
1IIR ZIN/102 Th. 16-20 413a
1IIR ZIN/103 Fr. 14-16 413a
1IIR ZIN/103 Fr. 16-20 413a
103A-TLxxx-ISP-PCYB Podstawy cyberbezpieczeństwa PRO=30
WYK=30
5TBM
5TTI
WYK/1 Tu. 18-20 105-AR dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
5TBM
5TTI
PRO/101 Th. 8-10 202
5TBM
5TTI
PRO/102 Th. 8-10 202
5TBM
5TTI
PRO/103 Th. 8-10 202
5TBM
5TTI
PRO/104 Th. 8-10 202
5TBM
5TTI
PRO/105 Th. 8-10 202
5TBM
5TTI
PRO/106 Th. 8-10 202
103A-IRxxx-ISP-POPRO Podstawy programowania WYK=30
LAB=30
1IIR WYK/1 Th. 12-14 3 dr inż. D. Paczesny
1IIR LAB/101 Mo. 8-10 09
103A-CBxxx-ISP-POTEC Podstawy techniki cyfrowej LAB=15
PRO=15
WYK=30
1CB1
1CB2
WYK/1 Mo. 10-12 105-AR dr inż. P. Tomaszewicz
1CB1 LAB/101 T Fr.P 8-10 DS302
1CB2 LAB/102 T Fr.P 12-14 DS302
1CB1 LAB/103 T Fr.P 8-10 DS302
1CB2 LAB/104 T Fr.P 12-14 DS302
1CB1 PRO/101 T Fr.N 8-10 DS302
1CB2 PRO/102 T Fr.N 12-14 DS302
1CB1 PRO/103 T Fr.N 8-10 DS302
1CB2 PRO/104 T Fr.N 12-14 DS302
103A-TLxxx-ISP-PSIR Programowanie systemów internetu rzeczy i aplikacji sieciowych LAB=15
PRO=15
WYK=30
5TBM
5TTI
WYK/1 Tu. 12-14 017b dr inż. J. Domaszewicz
5TBM
5TTI
LAB/101 We. 12-16 CS304
5TBM
5TTI
LAB/102 We. 12-16 CS304
5TBM
5TTI
LAB/103 We. 12-16 CS304
5TTI LAB/104 We. 8-12 CS304
5TTI LAB/105 We. 8-12 CS304
5TTI LAB/106 We. 8-12 CS304
5TBM
5TTI
LAB/107 We. 16-20 CS304
5TBM
5TTI
LAB/108 We. 16-20 CS304
5TBM
5TTI
LAB/109 We. 16-20 CS304
5TBM
5TTI
PRO/101 Tu. 16-18 133
5TBM
5TTI
PRO/102 Tu. 16-18 133
5TBM
5TTI
PRO/103 Tu. 16-18 133
5TBM
5TTI
PRO/104 Tu. 16-18 133
5TBM
5TTI
PRO/105 Tu. 16-18 133
5TBM
5TTI
PRO/106 Tu. 16-18 133
103A-TLxxx-ISP-PSYG Podstawy przetwarzania sygnałów WYK=30
LAB=15
CWI=15
2T1 WYK/1 Th. 16-18 117 dr inż. T. Czarnecki
2T1 LAB/101 T Fr.N 14-17 504
2T1 LAB/102 T Fr.P 14-17 504
2T1 CWI/101 Fr. 10-12 121
103C-TLTLK-MSP-PTC Podstawy transmisji cyfrowej WYK=30
4E1 WYK/1 Mo. 14-16 162 dr hab. inż. P. Dymarski
103A-TLxxx-ISP-SCHT Sieci i chmury teleinformatyczne LAB=30
WYK=30
3CB1
3CB2
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 14-16 133 dr hab. inż. Artur Tomaszewski
3CB1 LAB/101 Mo. 16-18 CS302
3CB2 LAB/102 Mo. 17-19 CS302
3CB1 LAB/103 Mo. 16-18 CS303
3CB2 LAB/104 Mo. 17-19 CS303
3T1 LAB/201 Tu. 16-18 CS304
3T2 LAB/202 Tu. 17-19 CS304
3T3 LAB/203 Tu. 16-18 CS303
3T1 LAB/204 We. 16-18 CS302
3T2 LAB/205 We. 17-19 CS302
3T3 LAB/206 We. 16-18 CS303
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SST SEM/601 Th. 10-12 413a prof dr hab J. Siuzdak
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Mo. 16-18 413a doc. dr inż.  D.Bursztynowski
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Mo. 14-16 413a dr hab. inż. A. Janicki
103A-TLTIC-MSP-SIC Systemy i sieci czujnikowe WYK=30
PRO=15
LAB=15
CWI=30
1030-TLTIC-MSP-OBIER WYK/1 We. 14-16 162 dr inż. T. Czarnecki
1030-TLTIC-MSP-OBIER LAB/101 Th. 8-10 411
1030-TLTIC-MSP-OBIER LAB/102 Th. 10-12 411
1030-TLTIC-MSP-OBIER LAB/103 Th. 12-14 411
1030-TLTIC-MSP-OBIER LAB/104 Th. 14-16 411
1030-TLTIC-MSP-OBIER CWI/101 Tu. 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-OBIER CWI/102 Tu. 16-18 106
1030-TLTIC-MSP-OBIER PRO/101 Tu. 8-10 576
1030-TLTIC-MSP-OBIER PRO/102 Tu. 10-12 576
1030-TLTIC-MSP-OBIER PRO/103 Tu. 12-14 576
1030-TLTIC-MSP-OBIER PRO/104 Tu. 14-16 576
103A-TLTIC-MSP-SIS Systemy i sieci światłowodowe WYK=15
PRO=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 12-14 162 prof. dr hab. inż. J. Siuzdak/dr hab. inż. J. Turkiewicz
103A-CBxxx-ISP-SLCD Sieci lokalne i centra danych LAB=15
WYK=30
PRO=15
5CB1
5CB2
WYK/1 Th. 10-12 202 dr inż. M. Mycek
5CB1 LAB/101 We. 12-15 CS302
5CB1 LAB/102 We. 12-15 CS302
5CB1 LAB/103 We. 12-15 CS302
5CB2 LAB/104 We. 12-15 CS303
5CB2 LAB/105 We. 12-15 CS303
5CB2 LAB/106 We. 12-15 CS303
5CB1 PRO/101 Th. 8-10 CS304
5CB1 PRO/102 Th. 8-10 CS304
5CB1 PRO/103 Th. 8-10 CS304
5CB2 PRO/104 Th. 8-10 CS304
5CB2 PRO/105 Th. 8-10 CS304
5CB2 PRO/106 Th. 8-10 CS304
103A-TLTTI-ISP-SMSIR Sieci mobilne i sieci internetu rzeczy LAB=22
WYK=30
PRO=8
5CB1
5CB2
5TTI
WYK/1 Tu. 14-16 118-AL doc. dr inż. D. Bursztynowski
5TTI LAB/101 T Mo.N 16-20 CS304
5TTI LAB/102 T Mo.N 16-20 CS304
5CB1 LAB/103 T Mo.P 12-16 CS304
5TTI LAB/103 T Mo.N 12-16 CS304
5CB1 LAB/104 T Mo.P 12-16 CS304
5TTI LAB/104 T Mo.N 12-16 CS304
5CB2 LAB/105 T Mo.P 8-12 CS304
5TTI LAB/105 T Mo.N 8-12 CS304
5CB2 LAB/106 T Mo.P 8-12 CS304
5TTI LAB/106 T Mo.N 8-12 CS304
5CB1
5TTI
PRO/101 Tu. 16-18 133
5CB1
5TTI
PRO/102 Tu. 16-18 133
5CB2
5TTI
PRO/103 Tu. 16-18 133
5CB2
5TTI
PRO/104 Tu. 16-18 133
103A-CBxxx-ISP-SPIN Szybkie prototypowanie inżynierskie PRO=8
LAB=32
1CB1 LAB/101 T We.P 10-14 039 prof. dr hab. A. Kraśniewski
1CB2 LAB/102 T We.P 16-20 039
1CB1 LAB/103 T We.N 10-14 039
1CB2 LAB/104 T We.N 16-20 039
1CB1 PRO/101 T We.P 8-10 039
1CB2 PRO/102 T We.P 14-16 039
1CB1 PRO/103 T We.N 8-10 039
1CB2 PRO/104 T We.N 14-16 039
103B-TLTTI-ISP-SWUS Sieci wielousługowe WYK=30
PRO=15
LAB=15
5TTI WYK/1 Fr. 14-16 6 prof. dr hab. W. Burakowski
5TTI LAB/101 T Th.N 10-14 336
5TTI LAB/102 T Th.P 10-14 336
5TTI LAB/103 T Fr.N 16-20 336
5TTI LAB/104 T Fr.P 16-20 336
103A-TLxxx-ISP-SYCYF Systemy cyfrowe (T) WYK=30
PRO=15
LAB=15
2T1 WYK/1 Tu. 14-16 12 dr hab. inż. M. Rawski
2T1 LAB/101 T Th.N 8-11 DS302
2T1 LAB/102 T Th.N 8-11 DS302
2T1 PRO/101 T Th.P 8-11 DS302
2T1 PRO/102 T Th.P 8-11 DS302
103A-CBxxx-ISP-SYKOM Systemy komputerowe: architektura i programowanie LAB=15
WYK=30
PRO=15
4T1 WYK/1 Fr. 10-12 102 dr hab. inż. M. Rawski
4T1 LAB/101 Fr. 12-16 CS304
4T1 PRO/101 Fr. 8-10 CS304
103A-TLxxx-ISP-SYST Systemy czasu ciągłego i dyskretnego WYK=30
LAB=15
CWI=15
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Th. 16-18 161 dr hab. Inż. G. Stępniak, dr hab. Inż. P. Dymarski, prof. A. Jakubiak
3T1 LAB/101 T Mo.N 8-11 412
3T2 LAB/102 T Mo.N 14-17 412
3T3 LAB/103 T Mo.N 11-14 412
3T1 LAB/104 T Mo.P 8-11 412
3T2 LAB/105 T Mo.P 14-17 412
3T3 LAB/106 T Mo.P 11-14 412
3T1 CWI/101 T Th.N 12-14 162
3T2 CWI/102 T Th.N 8-10 103
3T3 CWI/103 T Th.P 8-10 103
103A-CBxxx-ISP-SYSY Sygnały i systemy CWI=15
LAB=15
WYK=30
3CB1
3CB2
WYK/1 We. 14-16 168 dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
3CB1 LAB/101 T Th.N 12-15 504
3CB2 LAB/102 T Th.N 15-18 504
3CB1 LAB/103 T Th.P 12-15 504
3CB2 LAB/104 T Th.P 15-18 504
3CB1 CWI/101 T Fr.N 12-14 104
3CB2 CWI/102 T Fr.P 12-14 104
103A-TLxxx-ISP-TECY Technika cyfrowa WYK=30
LAB=30
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 12-14 161 dr inż. P. Tomaszewicz
1T1 LAB/101 Th. 12-14 DS302
1T2 LAB/102 Fr. 16-18 DS302
1T3 LAB/103 Tu. 14-16 DS302
1T4 LAB/104 Fr. 14-16 DS302
1T5 LAB/105 Tu. 16-18 DS302
1T1 LAB/106 Th. 12-14 DS302
1T2 LAB/107 Fr. 16-18 DS302
1T3 LAB/108 Tu. 14-16 DS302
1T4 LAB/109 Th. 12-14 DS302
1T5 LAB/110 Tu. 16-18 DS302
103A-TLTIC-MSP-TESM Techniki sieci mobilnych następnej generacji PRO=30
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 17 dr hab. inż. J. Mongay Batalla
103A-TLTTI-ISP-TLST Teleinformatyczne sieci transportowe WYK=30
PRO=7
LAB=8
5TTI WYK/1 Tu. 8-12 118-AL doc. dr inż. S. Kula
5TTI LAB/101 Tu. 8-12 463
5TTI LAB/102 Tu. 8-12 463
5TTI LAB/103 Tu. 8-12 463
5TTI LAB/104 Tu. 8-12 463
103A-TLxxx-ISP-TMKT Technika modulacji i kodowania PRO=10
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 We. 10-12 161 prof. A. Jakubiak
103A-TLxxx-ISP-TRAP Transmisja przewodowa LAB=14
WYK=30
1030-TLxxx-ISP-PTEL
5TBM
5TTI
WYK/1 Fr. 10-14 105-AR dr hab. inż. J. Turkiewicz
1030-TLxxx-ISP-PTEL
5TBM
5TTI
LAB/101 Fr. 10-14 DS303
1030-TLxxx-ISP-PTEL
5TBM
5TTI
LAB/102 Fr. 10-14 DS303
1030-TLxxx-ISP-PTEL
5TBM
5TTI
LAB/103 Fr. 10-14 DS303
1030-TLxxx-ISP-PTEL
5TBM
5TTI
LAB/104 Fr. 10-14 DS303
103A-CBxxx-ISP-UAI Usługi i aplikacje internetu WYK=30
LAB=30
2T1 WYK/1 Th. 12-14 121 dr inż. A. Bąk
2T1 LAB/101 T We.N 14-17 CS302
2T1 LAB/102 T We.P 14-17 CS302
103A-CBxxx-ISP-WCYB Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa LAB=15
PRO=15
WYK=30
1CB1
1CB2
WYK/1 Tu. 16-18 04b dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
1CB1 LAB/101 T We.N 8-12 DS302
1CB2 LAB/102 T We.N 14-18 DS302
1CB1 LAB/103 T We.P 8-12 DS302
1CB2 LAB/104 T We.P 14-18 DS302
1CB1 PRO/101 T We.N 12-14 DS302
1CB2 PRO/102 T We.N 18-20 DS302
1CB1 PRO/103 T We.P 12-14 DS302
1CB2 PRO/104 T We.P 18-20 DS302
103A-TLxxx-ISP-WDT Wstęp do telekomunikacji LAB=12
WYK=21
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Mo. 16-19 133 dr inż. T. Czarnecki
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 19:01.15