Studium Języków Obcych semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-ISA-EACAW Academic Writing CWI=30
stuA_2 CWI/101 Th. 8-10 3 mgr M. Potts
stuA_2 CWI/102 Th. 8-10 164
103A-xxxxx-ISA-ECULT Culture & Tradition CWI=30
stuAM4CSN CWI/101 Th. 14-16 102 mgr M. Potts
stuAM4CSN CWI/102 We. 16-18 107
103A-xxxxx-ISA-ELAN1 English Language 1 – Level C1 CWI=30
stuA_1 CWI/101 Tu. 10-12 106 mgr M. Potts
stuA_1 CWI/102 Tu. 10-12 117
stuA_1 CWI/103 Tu. 14-16 3
103B-xxxxx-ISA-ELAN2 English Language 2 – Level C1 CWI=30
stuA_2 CWI/101 Tu. 12-14 117 mgr M. Potts
SJO-R.X Terminy rezerwowe dla SJO CWI=30
3IB-M CWI/1 Fr. 8-10 1140-MCH- mgr M. Potts
3IB-M CWI/1 Tu. 8-10 1140-MCH-
3CB1
3CB2
CWI/101 Tu. 10-12 9A
2E1
3IIR
CWI/103 We. 10-12 3
2E1
3IIR
CWI/104 Tu. 8-10 3
2T1 CWI/105 Tu. 8-10 12
2T1 CWI/107 We. 10-12 12
2I1 CWI/108 Mo. 10-12 3
2I1 CWI/109 Tu. 8-10 3
3AR1
3AR2
CWI/112 We. 8-10 9A
3AR1
3AR2
CWI/113 Mo. 12-14 9A
3E1 CWI/114 We. 12-14 117
3E1 CWI/115 Tu. 12-14 102
3E2 CWI/116 We. 12-14 107
3E2 CWI/117 Tu. 12-14 107
3E3
3E4
CWI/118 We. 12-14 9A
3E3
3E4
CWI/119 Tu. 12-14 9A
3I1 CWI/120 Mo. 12-14 3
3I1
3I4
3I5
CWI/121 We. 8-10 103
3I2 CWI/122 Mo. 12-14 12
3I2 CWI/123 We. 8-10 12
3I3 CWI/124 Mo. 12-14 102
3I3 CWI/125 We. 8-10 102
3I4
3I5
CWI/126 Mo. 12-14 106
3IB-E CWI/127 Mo. 12-14 106
3IB-E CWI/128 We. 8-10 106
3T1 CWI/131 Tu. 12-14 3
3T1 CWI/132 We. 12-14 3
3T2 CWI/133 We. 12-14 12
3T2 CWI/134 Tu. 12-14 12
3T3 CWI/135 Tu. 12-14 102
3T3 CWI/136 We. 12-14 102
4E1
4T1
CWI/139 Mo. 8-10 12
4E1 CWI/140 Th. 12-14 108
4T1 CWI/141 Th. 12-14 108
5IB-I ZIN/0 Fr. 10-12 1140-MCH-
5IB-I ZIN/0 Tu. 10-12 1140-MCH-
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:08.33