Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-IBxxx-ISP-ABM Akceleratory biomedyczne WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 9-12 202 dr hab. inż. S. Wronka
103B-ELEIM-ISP-ADP Analiza danych pomiarowych w medycynie WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 8-10 162 dr inż. B. Konarzewski
1030-ELEIM-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 10-11 162
114B-IBxxx-ISP-AFB Anatomia i fizjologia WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Th. 14-16 105-AR prof. dr hab. B. Ciszek
103A-TLRTM-ISP-AM Akustyka muzyczna WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
103B-TLTBM-ISP-ANT Anteny LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 8-10 9A prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 We. 14-18 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 11-15 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 We. 14-18 601
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-15 601
103A-IBIBM-ISP-ARSYK Architektura systemów komputerowych WYK=30
5IB-I WYK/1 Th. 14-16 6 dr inż. P. Radziszewski
103C-ELEIM-ISP-AUS Aparatura ultrasonograficzna WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 10-12 17 dr inż. R. Jóźwiak
103A-IBxxx-ISP-DEPJO Detekcja promieniowania jonizującego LAB=12
WYK=18
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
5IB-I
WYK/1 We. 16-18 17 prof. nzw. dr hab. J. Marzec
103B-ELEIM-ISP-DSBJ Detekcja sygnałów biomedycznych i jądrowych WYK=30
LAB=30
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
WYK/1 Th. 8-10 017b prof. nzw. dr hab. J. Marzec
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/101 Tu. 9-12 045
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/102 Tu. 9-12 046
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/103 Tu. 9-12 P107
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/104 Th. 12-15 045
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/105 Th. 12-15 046
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/106 Th. 12-15 048
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
6EIM
LAB/107 Th. 12-15 P107
103C-TLTBM-ISP-DTS Dźwiękowa technika studyjna WYK=15
LAB=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 16-18 123 dr inż. M. Lewandowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-18 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 31
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-18 31
103A-TCTCM-ISA-EANTE Antennae LAB=15
CWI=15
WYK=30
1030-TCTCM-ISA-TCM WYK/1 We. 8-10 117 prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
103A-CTxxx-ISA-EDC1 Digital circuits LAB=30
WYK=30
stuA_3 WYK/1 Th. 12-14 017b dr inż. P. Miazga
stuA_3 LAB/101 Mo. 17-21 416
stuA_3 LAB/102 We. 16-20 416
stuA_3 LAB/103 Fr. 8-12 416
stuA_3 LAB/104 Fr. 17-21 416
stuA_3 LAB/105 Th. 14-18 416
103A-TCTCM-MSA-EDICO Digital Communication WYK=45
PRO=15
stuAM3T WYK/1 Tu. 14-17 9A dr hab. inż. P. Bilski
103B-xxxxx-ISA-EEARE Ethical Aspects of Research and Engineering SEM=30
stuA_3 ZIN/101 We. 8-10 17 prof. dr hab. R. Morawski
stuA_3 ZIN/102 We. 8-10 118-AL
103A-TLTBM-MSP-EEMC Electromagnetic Compatibility WYK=30
LAB=15
1030-TLTBM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 12-14 122 dr hab. inż. P. Kopyt
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/101 We. 11-14 ?
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/102 We. 14-17 ?
103A-CSCSN-MSA-EEVAL Evolutionary Algorithms LAB=15
PRO=15
WYK=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 12-14 6 dr inż. P. Miazga
stuAM2CSN LAB/101 Tu. 10-12 416
stuAM2CSN LAB/102 Fr. 12-14 416
stuAM2CSN PRO/101 Tu. 10-12 416
103A-CTxxx-ISA-EPHY2 Physics 2 LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_2 WYK/1 Tu. 14-16 162 dr hab. inż. B. Salski
stuA_2 LAB/101 Tu. 16-18 123
stuA_2 CWI/101 Tu. 16-18 162
103A-IBxxx-ISP-GRK Grafika komputerowa WYK=15
LAB=15
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Fr. 12-14 202 dr inż. T. E. Rubel
3IB-E LAB/101 Fr. 14-17 416
3IB-E LAB/102 Fr. 14-17 416
3IB-M LAB/201 We. 8-11 416
3IB-M LAB/202 We. 8-11 416
103A-INIMU-MSP-GSN Głębokie sieci neuronowe mediach cyfrowych WYK=30
PRO=15
1030-INIMU-MSP-ANA WYK/1 Mo. 8-10 121 prof. dr hab. W. Skarbek
1030-INIMU-MSP-ANA LAB/101 Mo. 8-12 CS401
1030-INIMU-MSP-ANA PRO/101 Mo. 10-12 CS401
103A-IBIBM-ISP-ISMED Informatyczne systemy medyczne PRO=15
WYK=30
5IB-I WYK/1 Mo. 8-10 107 dr inż. R. Kurjata
5IB-I PRO/101 Mo. 8-9 107
103A-ELxxx-MSP-KE Kompatybilność elektromagnetyczna WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 10-12 017b dr hab. inż. P. Kopyt
103D-xxxxx-MSP-KODA Kompresja danych WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 18-20 103 dr hab. inż. G. Pastuszak
103B-TLTBM-ISP-KUA Konstrukcja urządzeń audio wysokiej jakości WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 10-12 123 dr inż. G. Makarewicz
103A-TLTBM-ISP-LABVT Akwizycja i przetwarzanie danych multimedialnych i radiowych z wykorzystaniem LabVIEW PRO=15
LAB=12
WYK=3
CWI=15
1030-TLTBM-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 10-13 435 dr inż. R. Łukaszewski
1030-TLTBM-ISP-OBIER LAB/101 Fr. 10-13 435
1030-TLTBM-ISP-OBIER CWI/101 Fr. 10-13 435
1030-TLTBM-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 10-13 435
103B-TLTBM-ISP-LS Łączność satelitarna WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 120 dr inż. K. Kurek
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 16-20 DS401
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 16-20 DS401
103B-TLRTM-MSP-MATMU Matematyka w multimediach LAB=15
CWI=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 14-16 121 prof. dr hab. W. Skarbek
1030-TLRTM-MSP-PZ.W LAB/101 Mo. 14-18 CS401
1030-TLRTM-MSP-PZ.W CWI/101 Mo. 16-18 121
103A-IBIBM-MSP-MBT Metody badania biomateriałów i tkanek ZIN=30
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/1 Mo. 9-12 1090-IMA-311 prof. nzw. Dr hab. inż. W. Święszkowski
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/2 Mo. 14-17 1090-IMA-311
103B-TLRTM-ISP-MR Miernictwo radioelektroniczne LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Mo. 12-14 117 doc. dr inż. J. Cichocki
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 Tu. 12-16 429
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 Tu. 12-16 430
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 Fr. 8-12 429
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/104 Fr. 8-12 430
103A-TLTBM-MSP-MSTB Mikrokontrolery w systemach transmisji bezprzewodowej LAB=15
WYK=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 18-20 104 dr inż. J. Kołakowski
1030-TLTBM-MSP-PZ.O LAB/101 We. 8-11 ?
1030-TLTBM-MSP-PZ.O LAB/102 Th. 16-19 ?
103A-ELEIM-ISP-OFE Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na organizmy żywe WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 164 dr inż. K. Derzakowski
103A-TLxxx-ISP-OINT Obliczenia inżynierskie CWI=20
PRO=10
4T1 CWI/101 Tu. 8-10 6 prof. dr hab. R. Morawski
4T1 PRO/101 Tu. 8-10 6
103A-TLRTM-ISP-OPA JAVA – obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 164 dr inż. K. Ignasiak
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 We. 8-11 CS401
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 11-14 CS401
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 We. 17-20 CS401
103A-TLxxx-ISP-ORIT Orientacja WYK=8
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Mo. 16-19 133
103A-IRxxx-ISP-PBL3 Komutacja przewodowa i bezprzewodowa ZIN=120
PRO=60
3IIR PRO/101 Tu. 16-18 432 dr inż. P. Korpas
3IIR PRO/102 We. 12-14 432
3IIR ZIN/101 Mo. 8-12 432
3IIR ZIN/102 Fr. 14-18 432
103A-TLxxx-ISP-PIU Projektowanie interfejsu użytkownika CWI=20
WYK=15
PRO=10
4T1 WYK/1 Tu. 12-14 104 dr inż. K. Ignasiak
4T1 CWI/101 Mo. 10-12 12
4T1 PRO/101 Mo. 10-12 12
103A-TLxxx-ISP-PMUT Podstawy multimediów LAB=15
CWI=6
WYK=22
4T1 WYK/1 We. 14-16 103 dr inż. A. Buchowicz
4T1 LAB/101 Mo. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Mo. 16-19 ?
114B-IBxxx-ISP-POAUT Podstawy automatyki WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Fr. 10-12 1140-MCH-16 dr inż. J. Możaryn
3IB-E CWI/101 We. 11-12 1140-MCH-519
3IB-M CWI/201 Tu. 15-16 1140-MCH-716
103A-TLxxx-ISP-POFAT Pola i fale CWI=15
WYK=26
LAB=15
4T1 WYK/1 Mo. 12-14 170 dr hab. inż. B. Salski
4T1 LAB/101 Th. 14-17 531
4T1 LAB/102 Th. 17-20 531
4T1 CWI/101 We. 11-12 104
103A-IBxxx-ISP-PPR Podstawy programowania WYK=30
LAB=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Tu. 16-18 161 dr inż. R. Kurjata
1IB-E LAB/101 Tu. 8-10 09
1IB-M LAB/201 Th. 16-18 09
1IB-I LAB/301 Mo. 10-12 09
103A-TLTBM-MSP-PPSK Podstawy projektowania systemów kosmicznych CWI=15
WYK=30
PRO=15
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 12-14 162 dr inż. K. Kurek
1030-TLTBM-MSP-PZ.O CWI/101 T Th.N 12-14 168
1030-TLTBM-MSP-PZ.O PRO/101 T Th.P 12-14 168
103C-TExxx-ISP-PR Podstawy radiokomunikacji LAB=15
WYK=30
4E1 WYK/1 Th. 18-20 121 doc. dr inż. J. Cichocki
4E1 LAB/101 We. 11-14 DS401
4E1 LAB/102 We. 11-14 429
4E1 LAB/103 We. 11-14 601
4E1 LAB/104 We. 11-14 129
103B-TLTBM-ISP-PRIR Podstawy radiolokacji i radionawigacji PRO=15
WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 117 prof. dr hab. S. Rosłoniec
103A-TLxxx-ISP-PRM1T Podstawy programowania 1 LAB=30
CWI=15
WYK=15
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Fr. 10-12 161 dr inż A.Buchowicz
1T1 LAB/101 Mo. 12-14 09
1T2 LAB/102 Mo. 10-12 011
1T3 LAB/103 Th. 8-10 011
1T4 LAB/104 Th. 18-20 011
1T5 LAB/105 Fr. 8-10 09
1T1 CWI/101 Th. 17-18 3
1T2 CWI/102 Fr. 15-16 104
1T3 CWI/103 Tu. 11-12 164
1T4 CWI/104 Tu. 10-11 164
1T5 CWI/105 Th. 16-17 3
103A-TLxxx-ISP-PRM2T Podstawy programowania 2 WYK=15
CWI=15
PRO=10
LAB=15
2T1 WYK/1 T Th.N 14-16 104 dr inż. K. Ignasiak
2T1 LAB/101 Tu. 16-18 011
2T1 CWI/101 T Th.P 14-16 104
103A-TLxxx-ISP-PROJ1 Projekt grupowy 1 PRO=5
CWI=8
3T1 CWI/101 T Mo.P 14-16 9A dr inż. P. Korpas
3T2 CWI/102 T Th.N 14-16 120
3T3 CWI/103 T Th.P 14-16 120
3T1 PRO/101 T Mo.P 14-16 9A
3T2 PRO/102 T Th.N 14-16 120
3T3 PRO/103 T Th.P 14-16 120
103A-TLxxx-ISP-PROJ2 Projekt grupowy 2 PRO=30
4T1 PRO/101 Mo. 14-16 9A dr inż. P. Korpas
103A-TExxx-ISP-PROZE Programowanie zdarzeniowe PRO=15
WYK=30
4E1 WYK/1 Fr. 14-16 121 dr inż. K. Ignasiak
4E1 PRO/101 Tu. 18-20 121
103B-TLTBM-ISP-PSK Podstawy systemów komórkowych WYK=30
LAB=15
1030-TLTBM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 8-10 120 dr inż. J. Kołakowski
1030-TLTBM-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-11 ?
1030-TLTBM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 8-11 ?
103A-IRxxx-ISP-PTB Podstawy transmisji bezprzewodowej CWI=9
WYK=30
LAB=18
3IIR WYK/1 Tu. 14-16 104 dr inż. J. Kołakowski
3IIR LAB/101 We. 14-17 429
3IIR LAB/102 Th. 12-15 429
3IIR CWI/101 We. 14-17 429
3IIR CWI/102 Th. 12-15 429
103A-ELEIM-ISP-PTOM Podstawy techniki obrazowania w medycynie LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
WYK/1 We. 10-12 17 dr inż. P. Brzeski
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/101 Tu. 12-16 044
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/102 Tu. 12-16 048
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/103 Tu. 12-16 050
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/104 Tu. 12-16 P107
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/105 We. 14-18 044
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/106 We. 14-18 048
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/107 We. 14-18 050
1030-ELEIM-MSP-PP
6EIM
LAB/108 We. 14-18 P107
114A-IBxxx-ISP-RAD Radiologia WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Tu. 12-15 1140-MCH-519 prof. dr hab. inż. N. Golnik
103B-ELEIM-ISP-RN Radiologia z Nukleoniką WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
WYK/1 Mo. 10-12 164 prof. dr hab. inż. K. Zaremba
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIM
PRO/101 Mo. 9-10 164
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7RTM SEM/401 Mo. 10-12 123 dr inż. P. Brzeski/dr hab. inż. W. Wojtasiak
7RTM SEM/402 Mo. 12-14 123
7EIK
7EIM
7IB-E
SEM/403 Fr. 10-12 123
7EIK
7EIM
7IB-E
SEM/404 Fr. 12-14 123
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 123 dr hab. inż. J. Marzec/prof. dr hab. inż. J. Modelski
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/403 We. 14-16 12
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 123 dr hab. inż. J. Marzec/prof. dr hab. inż. J. Modelski
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/403 We. 14-16 12
103A-TLTBM-MSP-SLID Systemy lokalizacji i identyfikacji PRO=30
WYK=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 16-18 6 dr inż. P. Bajurko
103B-TLTBM-MSP-SPD Słyszenie i percepcja dźwięku WYK=30
LAB=15
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
1030-TLTBM-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 16-19 123
1030-TLTBM-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 16-19 129
103A-TLRTM-ISP-SYTE Systemy telewizyjne LAB=15
WYK=30
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
WYK/1 Th. 12-14 04b dr inż. A. Buchowicz
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/101 T Th.P 16-19 08
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/102 T Fr.P 9-12 08
1030-TLRTM-MSP-PP
6RTM
LAB/103 T Fr.N 12-15 08
103A-TLxxx-ISP-TBAT Transmisja bezprzewodowa i anteny CWI=12
WYK=30
LAB=18
4T1 WYK/1 We. 12-14 17 dr inż. K. Godziszewski
4T1 LAB/101 We. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Tu. 10-12 170
103A-TLTBM-ISP-TD Technika dźwiękowa LAB=15
CWI=15
WYK=15
5TBM WYK/1 T Tu.N 14-16 123 dr inż. P. Bobiński
5TBM LAB/101 We. 8-11 31
5TBM LAB/102 Th. 8-11 31
5TBM LAB/103 We. 8-11 126
5TBM LAB/104 Th. 8-11 126
5TBM LAB/105 We. 8-11 129
5TBM LAB/106 Th. 8-11 129
5TBM CWI/101 T Tu.P 14-16 123
103B-IBxxx-MSP-TELM Systemy telemedyczne WYK=30
LAB=15
1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 8-10 117 dr inż. R. Kurjata
103A-IBAME-ISP-TEMI Technika mikroprocesorowa WYK=30
LAB=15
5IB-A WYK/1 Mo. 8-10 103 dr inż. G. Domański
5IB-A LAB/201 Mo. 10-11 ?
114A-IBxxx-ISP-TLBIO Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika WYK=30
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
WYK/1 We. 14-16 1140-MCH-16 prof. dr hab. inż. K. Patorski/dr inż. W. Krauze
103A-IBxxx-ISP-TMENU Techniki medycyny nuklearnej LAB=6
WYK=24
1030-IBxxx-ISP-OBIER
5IB-A
5IB-I
WYK/1 We. 10-12 117 dr inż. R. Szabatin
5IB-I LAB/101 Th. 8-11 044
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 Fr. 14-17 044
5IB-A LAB/201 Fr. 14-17 044
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/201 Th. 8-11 044
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej LAB=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
WYK/1 Fr. 10-12 3 dr inż. K. Derzakowski
5EIM LAB/101 Mo. 14-18 DS400
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIM
LAB/102 We. 8-12 DS400
5EIM LAB/103 We. 14-18 DS400
103A-TLTBM-ISP-TMT Technika mikrofalowa w telekomunikacji LAB=15
WYK=30
5TBM WYK/1 Mo. 11-14 161 dr hab. inż. W. Wojtasiak
5TBM LAB/101 Mo. 8-11 531
5TBM LAB/102 Tu. 9-12 531
5TBM LAB/103 Th. 14-17 531
5TBM LAB/104 Th. 17-20 531
103A-TLTBM-ISP-TO Technika obrazowa CWI=10
WYK=20
LAB=15
PRO=15
5TBM WYK/1 Tu. 16-18 6 dr inż. G. Galiński
5TBM LAB/101 T Th.P 11-14 CS401
5TBM LAB/102 T Th.N 11-14 CS401
5TBM CWI/101 Tu. 16-18 6
103B-ELxxx-MSP-TOM Tomografia komputerowa LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 14-16 017b dr hab. inż. W. Smolik
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/101 Th. 16-20 044
1030-ELEIM-MSP-PZ.W LAB/102 Th. 16-20 050
103A-TLTBM-MSP-TRPZ Techniki radia programowalnego w zastosowaniach PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 14-16 168 dr inż. D. Rosołowski
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/101 We. 11-14 DS404
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/102 Th. 11-14 DS404
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/103 Fr. 11-14 DS404
1030-TLTBM-MSP-PZ.W LAB/104 Fr. 14-17 DS404
103A-TLTBM-ISP-TRRA Transmisja radiowa LAB=15
WYK=24
CWI=18
5TBM WYK/1 Mo. 14-16 04b dr inż. K. Godziszewski
5TBM LAB/101 Mo. 16-19 DS402
5TBM LAB/102 Fr. 14-17 DS402
5TBM CWI/101 Fr. 8-10 04b
103A-TLTBM-MSP-TSSR Transmisja szerokopasmowa w systemach radiowych WYK=30
PRO=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 18-20 6 dr inż. S. Kozłowski
103A-IBAME-ISP-UEL Układy elektroniczne LAB=20
PRO=15
WYK=25
5IB-A WYK/1 Tu. 8-10 164 mgr inż. W. Obrębski
5IB-A LAB/201 Mo. 13-15 ?
5IB-A LAB/202 Mo. 13-15 ?
5IB-A LAB/203 Th. 11-13 ?
5IB-A LAB/204 Th. 11-13 ?
5IB-A PRO/201 Mo. 15-17 ?
5IB-A PRO/201 Th. 13-15 ?
103A-CBxxx-ISP-UKEL Elementy i układy elektroniczne LAB=15
PRO=15
WYK=30
3IIR WYK/1 Tu. 10-12 122 dr inż. D. Gryglewski
3IIR LAB/101 Mo. 14-17 ?
103A-INIIT-MSP-WMH Współczesne metody heurystyczne WYK=30
PRO=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 8-10 04b dr hab. inż. P. Bilski
1030-TLRTM-MSP-PZ.O PRO/101 Tu. 16-18 17
103A-INxxx-ISP-WMM Wstęp do multimediów WYK=48
LAB=24
4I1 WYK/1 Mo. 14-16 170 prof. nzw. dr hab. inż. G. Pastuszak
4I1 WYK/1 Fr. 14-16 103
4I1 LAB/101 Mo. 16-19 123
4I1 LAB/102 Tu. 9-12 CS401
4I1 LAB/103 Th. 16-19 CS401
4I1 LAB/104 Fr. 9-12 CS401
114A-IBxxx-MSP-ZMO Zaawansowane metody w obrazowaniu medycznym WYK=30
LAB=15
1030-IBxxx-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 1140-MCH-336 prof. nzw. dr hab. K. Kałużyński/dr inż. K. Mikołajczyk
1030-IBxxx-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 11-14 1140-MCH-405
103A-TLTBM-MSP-ZSA Zaawansowane systemy antenowe LAB=15
CWI=15
WYK=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 3 prof. dr hab. E. Jaszczyszyn
1030-TLTBM-MSP-PZ.O CWI/101 We. 10-11 104
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 17:50.42