Instytut Systemów Elektronicznych semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-MSP-CCM Czasowo-częstotliwościowe met. analizy i syntezy syg. WYK=30
PRO=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 108 dr inż. R. Rytel-Andrianik
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/101 We. 18-20 108
103D-TExxx-ISP-CYPS Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WYK=30
4E1 WYK/1 Mo. 16-18 103 dr inż. Z. Gajo
103A-TCTCM-MSA-EASP Adaptive Signal Processing PRO=15
WYK=30
LAB=15
stuAM3T WYK/1 Mo. 8-10 102 dr hab. inż. K. Jędrzejewski
stuAM3T LAB/101 T Fr.N 14-17 CS202
stuAM3T LAB/102 T Fr.N 17-20 CS202
stuAM3T PRO/101 T Fr.P 14-17 CS202
stuAM3T PRO/102 T Fr.P 17-20 CS202
103A-CTxxx-ISA-ECIRS Circuits and Signals LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_3 WYK/1 Mo. 12-14 162 dr inż. M. Rupniewski
stuA_3 LAB/101 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 LAB/102 T Fr.P 11-14 418
stuA_3 LAB/103 T Fr.P 14-17 418
stuA_3 LAB/104 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 LAB/105 T Fr.P 11-14 418
stuA_3 CWI/101 Tu. 12-13 108
stuA_3 CWI/102 Tu. 13-14 108
103A-CSCSN-ISA-ECRYP Cryptography and Information Security WYK=30
PRO=15
CWI=15
stuA_7 WYK/1 Tu. 14-16 121 prof. dr hab. T. Adamski
stuA_7 CWI/101 Fr. 8-10 120
103B-CTxxx-ISA-EDISP Digital Signal Processing WYK=30
LAB=30
stuA_5 WYK/1 Th. 8-10 168 dr inż. D. Gromek
stuA_5 LAB/101 T Th.N 10-14 CS202
stuA_5 LAB/102 T Th.P 10-14 CS202
103A-CTxxx-ISA-EECEL Electrical and Computer Engineering Laboratory LAB=30
WYK=30
stuA_2 WYK/1 Mo. 14-16 6 dr inż. G. Tarapata
stuA_2 LAB/102 Th. 11-14 DS202
stuA_2 LAB/104 Th. 11-14 DS203
stuA_2 LAB/106 Th. 11-14 DS204
103A-ELxxx-ISP-ELA1 Elektronika analogowa 1 CWI=15
WYK=30
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Tu. 16-18 118-AL dr hab. inż. P. Wieczorek
3E1 CWI/101 T Fr.P 8-10 117
3E2 CWI/102 T Tu.N 10-12 6
3E3 CWI/103 T Fr.N 8-10 107
3E4 CWI/104 T Fr.N 14-16 168
103A-CTxxx-ISA-EMISY Microprocessor Systems LAB=15
WYK=30
PRO=15
stuA_6 WYK/1 Fr. 12-14 108 prof. dr hab. T. Starecki
stuA_6 LAB/101 Mo. 16-20 CS201
103A-CTTCM-MSA-ETASP Techniques and Algoritms for Signal Processing LAB=15
WYK=30
PRO=15
stuAM3T WYK/1 We. 10-12 9A prof. dr hab. K. Kulpa
stuAM3T LAB/101 Tu. 12-14 CS202
103A-ARxxx-ISP-EWA Elektronika w automatyce WYK=30
LAB=15
PRO=15
3AR1
3AR2
WYK/1 Tu. 14-16 170 dr hab. inż. P. Wieczorek
3AR1 LAB/101 T We.N 11-14 263
3AR2 LAB/102 T We.P 11-14 263
3AR1 LAB/103 T We.N 11-14 271
3AR2 LAB/104 T We.P 11-14 271
3AR1 LAB/105 T We.N 17-20 263
3AR2 LAB/106 T We.P 17-20 271
103A-ELxxx-ISP-FILE Fizyka i laboratorium eksperymentu WYK=30
LAB=15
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 14-16 133 mgr inż. M. Radtke
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 10-12 133
1E1 LAB/101 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/102 Th. 16-18 ?
1E3 LAB/103 Th. 18-20 ?
1E4 LAB/104 Th. 12-14 ?
1E5 LAB/105 Th. 10-12 ?
1E1 LAB/106 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/107 Th. 16-18 ?
1E3 LAB/108 Th. 18-20 ?
1E4 LAB/109 Th. 12-14 ?
1E5 LAB/110 Th. 10-12 ?
1E1 LAB/111 Th. 14-16 ?
1E2 LAB/112 Th. 16-18 ?
1E3 LAB/113 Th. 18-20 ?
1E4 LAB/114 Th. 12-14 ?
1E5 LAB/115 Th. 10-12 ?
103A-ELxxx-MSP-ISYN Integralność sygnałowa LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 122 dr hab. inż. K. Czuba
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 14-18 CS204
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 9-13 CS204
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 Tu. 14-18 CS204
103A-ELSEW-MSP-ITK Informacyjne technologie kwantowe WYK=30
1030-ELSEW-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 121 prof. dr hab. inż. R. Romaniuk
103B-IBxxx-ISP-LAEL Laboratoriom elektrotechniki LAB=15
3IB-E LAB/101 T Tu.N 8-11 418 dr inż. E. Śliwa
3IB-E LAB/102 T Tu.N 8-11 418
3IB-M LAB/201 T Tu.N 17-20 418
3IB-M LAB/202 T Tu.N 17-20 418
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5EIM LAB/101 Tu. 16-19 CS202 dr inż. A. Gromek
5EIK
5EIM
LAB/102 Th. 18-21 CS202
5EIM LAB/103 Tu. 8-11 CS202
5EIK LAB/201 Mo. 12-15 CS202
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/202 We. 8-11 CS202
1030-ELEIM-MSP-PP
5EIK
LAB/203 We. 16-19 CS202
103A-ELxxx-ISP-LPOME Laboratorium podstaw pomiarów wielkości elektrycznych LAB=30
3E1 LAB/101 Mo. 14-17 DS202 dr inż. G. Tarapata
3E2 LAB/102 Mo. 11-14 DS202
3E3 LAB/103 Th. 14-17 DS202
3E4 LAB/104 Tu. 8-11 DS202
3E1 LAB/105 Mo. 14-17 DS203
3E2 LAB/106 Mo. 11-14 DS203
3E3 LAB/107 Th. 14-17 DS203
3E4 LAB/108 Tu. 8-11 DS203
3E1 LAB/109 Mo. 14-17 DS204
3E2 LAB/110 Mo. 11-14 DS204
3E3 LAB/111 Th. 14-17 DS204
3E4 LAB/112 Tu. 8-11 DS204
103B-ELxxx-ISP-LUSE Laboratorium układów i systemów elektronicznych LAB=30
6EIK LAB/101 Mo. 9-12 263 mgr inż. M. Radtke
6EIK LAB/102 Mo. 9-12 271
6EIK LAB/103 Mo. 14-17 263
6EIK LAB/104 Mo. 14-17 271
6EIK LAB/106 Th. 11-14 271
6EIK LAB/107 Fr. 12-15 263
6EIK LAB/108 Fr. 12-15 271
6EIK LAB/109 Fr. 15-18 263
6EIK LAB/110 Fr. 15-18 271
103B-ELxxx-MSP-MARM Mikrokontrolery ARM Cortex WYK=30
LAB=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 17-20 3 mgr inż. L. Bryndza
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Tu. 17-20 CS201
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 We. 17-20 CS201
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/103 Fr. 9-12 CS201
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/104 Fr. 12-15 CS201
103A-ELMSE-MSP-MOSS Metody opisu i symulacji sprzętu PRO=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 16-18 108 prof. dr hab. J. Ogrodzki
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/101 Tu. 18-19 108
103A-ELxxx-MSP-MOZA Metody optymalizacji w zastosowaniach PRO=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 16-18 162 prof. dr hab. L. Opalski
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/1 We. 18-19 162
103C-ELEIM-MSP-MWS Modele i wnioskowanie statystyczne WYK=30
LAB=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 10-12 162 dr inż. R. Rytel-Andrianik
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Th. 12-15 327
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Th. 15-18 327
103A-ELEIK-ISP-PCZP Podstawy czujników pomiarowych WYK=30
LAB=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 202 dr hab. inż. J. Weremczuk
103A-TLxxx-ISP-PELP1 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 CWI=15
WYK=20
LAB=12
1IIR
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 8-10 133 dr inż. Ł. Maślikowski
1T1 LAB/101 T We.N 14-17 DS202
1T2 LAB/102 T Th.N 17-20 DS202
1T3 LAB/103 T Tu.N 16-19 DS202
1T4 LAB/104 T Tu.N 11-14 DS202
1T5 LAB/105 T Th.N 8-11 DS202
1T1 LAB/106 T We.N 14-17 DS203
1T2 LAB/107 T Th.N 17-20 DS203
1T3 LAB/108 T Tu.N 16-19 DS203
1T4 LAB/109 T Tu.N 11-14 DS203
1T5 LAB/110 T Th.N 8-11 DS203
1T1 LAB/111 T We.N 14-17 DS204
1T2 LAB/112 T Th.N 17-20 DS204
1T3 LAB/113 T Tu.N 16-19 DS204
1T4 LAB/114 T Tu.N 11-14 DS204
1T5 LAB/115 T Th.N 8-11 DS204
1IIR LAB/201 T Fr.N 8-11 DS202
1IIR LAB/202 T Fr.N 8-11 DS203
1IIR LAB/203 T Fr.N 8-11 DS204
1T1 CWI/101 Tu. 14-15 117
1T2 CWI/102 Tu. 15-16 117
1T3 CWI/103 Th. 10-11 103
1T4 CWI/104 Th. 14-15 106
1T5 CWI/105 Th. 11-12 103
1IIR CWI/201 Fr. 13-14 117
103A-TLxxx-ISP-PELP2 Podstawy elektroniki i pomiarów 2 CWI=15
LAB=12
WYK=20
2T1 WYK/1 Mo. 8-10 3 dr inż. Ł. Maślikowski
2T1 LAB/101 T Mo.P 17-20 DS202
2T1 LAB/102 T Mo.P 17-20 DS203
2T1 LAB/103 T Mo.P 17-20 DS204
2T1 CWI/101 Fr. 12-14 121
103A-ELxxx-ISP-POME Podstawy pomiarów wielkości elektrycznych WYK=30
LAB=9
CWI=6
2E1 WYK/1 Tu. 14-16 229A dr inż. G. Tarapata
2E1 LAB/101 Fr. 8-11 DS202
2E1 LAB/102 Fr. 8-11 DS203
2E1 CWI/101 T Fr.N 13-15 229A
103A-ELxxx-ISP-PROS Programowanie strukturalne LAB=30
WYK=30
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Tu. 14-16 105-AR dr hab. inż. M. Borecki
3E1 LAB/101 Tu. 10-12 09
3E2 LAB/102 Fr. 14-16 09
3E3 LAB/103 Mo. 12-14 011
3E4 LAB/104 Fr. 16-18 09
3E1 LAB/105 Tu. 10-12 09
3E2 LAB/106 Fr. 14-16 09
3E3 LAB/107 Mo. 12-14 011
3E4 LAB/108 Fr. 16-18 09
103A-ELxxx-MSP-PSYL Cyfrowe przetwarzanie syg. z wykorzystaniem LabView PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Fr. 8-10 108 dr hab. inż. P. Samczyński
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 T We.P 11-14 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 T Fr.N 10-13 ?
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/103 T Fr.P 10-13 ?
103B-ELxxx-ISP-PTSW Podstawy techniki światłowodowej PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 202 dr inż. T. Osuch
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Fr. 8-10 168
103A-ELxxx-MSP-RIM Równoległe implementacje metod numerycznych PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 14-16 108 dr hab. inż. M. Nałęcz
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 We. 8-11 418
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 8-11 418
103A-INSZI-MSP-SAD Statystyka w analizie danych PRO=15
WYK=30
1030-INSZI-MSP-MAT WYK/1 We. 12-14 168 dr inż. M. Rupniewski
103A-ELSEW-MSP-SCIR Sieci czujnikowe i internetu rzeczy LAB=30
WYK=30
1030-ELSEW-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 8-10 107 dr hab. inż. J. Weremczuk
103A-ELxxx-ISP-SCZ Sieci czujnikowe 1 WYK=30
LAB=15
1030-ELEIF-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 121 dr hab. inż. J. Weremczuk
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/301 T Th.P 14-18 164 dr hab. inż. P. Wieczorek
7EIK
7EIM
7RTM
SEM/302 T Th.P 14-18 164
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_PE SEM/301 T Th.N 14-18 164 dr hab. inż. P. Wieczorek
dyp_PE SEM/302 T Th.N 14-18 164
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_PE SEM/301 Th. 16-18 17 dr hab. inż. J. Misiurewicz
103B-TExxx-ISP-SOE Systemy operacyjne LAB=15
WYK=30
4E1 WYK/1 Fr. 14-16 3 prof. dr hab. L. Opalski
4E1 LAB/101 Fr. 16-19 011
103B-ELxxx-ISP-SPOM Systemy pomiarowe LAB=30
WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
WYK/1 Fr. 12-14 118-AL prof. dr hab. inż. K. Poźniak
5EIK
5EIM
LAB/101 Tu. 9-12 432
5EIK
5EIM
LAB/102 We. 9-12 432
5EIK
5EIM
LAB/103 Tu. 9-12 432
5EIK
5EIM
LAB/104 We. 9-12 432
5EIK
5EIM
LAB/105 Tu. 12-15 432
5EIK
5EIM
LAB/106 Tu. 12-15 432
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/107 We. 12-15 432
1030-TLRTM-ISP-OBIER
5EIK
5EIM
LAB/108 We. 12-15 432
103B-ELMSE-MSP-SSC Stabilizacja I synteza częstotliwości LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 14-16 12 mgr inż. B. Gąsowski
103A-ELEIK-ISP-STER Sterowniki urządzeń – podstawy programowania PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 107 dr inż. W. Zabołotny
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 13-14 227
103A-ELxxx-ISP-SYSE Sygnały i systemy WYK=30
LAB=15
CWI=15
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Fr. 12-14 161 dr hab. inż. M. Malanowski
3E1 LAB/101 T Mo.P 11-14 418
3E2 LAB/102 T Mo.N 14-17 418
3E3 LAB/103 T Mo.P 17-20 418
3E4 LAB/104 T Mo.N 11-14 418
3E1 LAB/105 T Mo.P 11-14 418
3E2 LAB/106 T Mo.N 14-17 418
3E3 LAB/107 T Mo.P 17-20 418
3E4 LAB/108 T Mo.N 11-14 418
3E1 CWI/101 Mo. 10-11 9A
3E2 CWI/102 Th. 16-17 120
3E3 CWI/103 Mo. 11-12 9A
3E4 CWI/104 Mo. 10-11 118-AL
103A-ELxxx-ISP-TEMZ Teoria elektromagnetyzmu WYK=20
CWI=10
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Fr. 10-12 118-AL dr. inż. A. Abramowicz
3E1 CWI/101 T Mo.N 12-14 118-AL
3E2 CWI/102 T Mo.P 14-16 118-AL
3E3 CWI/103 T Fr.P 8-10 107
3E4 CWI/104 T Mo.P 12-14 118-AL
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej WYK=30
LAB=30
6EIK WYK/2 We. 10-12 108 prof. dr hab. T. Starecki
6EIK LAB/201 Th. 10-14 CS201
6EIK LAB/202 Th. 14-18 CS201
103E-ELxxx-ISP-TOB Teoria obwodów CWI=15
LAB=15
WYK=30
2E1 WYK/1 Mo. 10-12 229A dr hab. inż. M. Nałęcz
2E1 LAB/101 T Mo.P 14-17 418
2E1 CWI/101 We. 14-15 229A
103B-ELEIK-ISP-TRA Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 14-16 102 prof. dr hab. K. Kulpa
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 14-16 CS202
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/102 Th. 16-18 CS202
103A-TLxxx-ISP-ULET Układy elektroniczne WYK=24
LAB=18
CWI=18
4T1 WYK/1 Tu. 14-16 107 dr hab. inż. K. Czuba
4T1 LAB/101 Fr. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Fr. 16-18 102
103B-ELEIM-ISP-USE Układy i systemy elektroniczne PRO=15
WYK=45
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Th. 10-12 105-AR dr inż. A. Burd
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
WYK/1 Fr. 9-10 118-AL
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/101 Th. 12-14 170
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/102 Fr. 10-12 04b
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
PRO/103 Fr. 10-12 106
103A-ELxxx-ISP-WEL Wstęp do elektroniki i elektrotechniki WYK=30
LAB=15
CWI=15
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 8-10 133 dr hab. inż. M. Nałęcz
1E1 LAB/101 Th. 8-10 DS202
1E2 LAB/102 Tu. 14-16 DS202
1E3 LAB/103 Mo. 17-19 DS202
1E4 LAB/104 Tu. 16-18 DS202
1E5 LAB/105 We. 8-10 DS202
1E1 LAB/106 Th. 8-10 DS203
1E2 LAB/107 Tu. 14-16 DS203
1E3 LAB/108 Mo. 17-19 DS203
1E4 LAB/109 Tu. 16-18 DS203
1E5 LAB/110 We. 8-10 DS203
1E1 LAB/111 Th. 8-10 DS204
1E2 LAB/112 Tu. 14-16 DS204
1E3 LAB/113 Mo. 17-19 DS204
1E4 LAB/114 Tu. 16-18 DS204
1E5 LAB/115 We. 8-10 DS204
1E1 CWI/101 T Tu.N 10-12 3
1E2 CWI/102 T Tu.P 10-12 3
1E3 CWI/103 T We.N 10-12 107
1E4 CWI/104 T We.P 10-12 107
1E5 CWI/105 T Th.P 14-16 9A
103A-xxxxx-MSP-WZAP Wprowadzenie do zarządzania projektami PRO=15
WYK=15
1030-xxxxx-MSP-NES WYK/1 We. 12-14 108 prof. dr hab. T. Starecki
103A-ELSEW-MSP-WZTO Wybrane zagadnienia teorii obwodów LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 14-16 105-AR dr hab. inż. M. Nałęcz
1030-ELMSE-MSP-PZ.W LAB/101 We. 17-18 418
103A-ELSEW-MSP-ZAMFP Zaawansowane metody programowania układów FPGA WYK=30
PRO=30
1030-ELSEW-MSP-PZ.W WYK/1 We. 14-16 120 prof. dr hab. inż. K. Poźniak
1030-ELSEW-MSP-PZ.W LAB/101 We. 12-14 330
103A-ELSEW-MSP-ZZP Zwinne zarządzanie projektami PRO=15
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-18 122 prof. dr hab. T. Starecki
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-20 122
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:46.10