Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-APIOS Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 162 dr inż. A. Wojtasik
103A-CTxxx-ISA-EELE1 Electronics WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_4 WYK/1 Th. 12-14 105-AR prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
stuA_4 LAB/101 Mo. 8-11 277
stuA_4 LAB/102 Mo. 11-14 277
stuA_4 CWI/101 Tu. 14-15 202
103A-TLxxx-ISP-ELET Elementy elektroniczne WYK=15
LAB=15
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Tu. 8-10 133 prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3T1 LAB/101 Fr. 8-11 275
3T2 LAB/102 Fr. 11-14 277
3T3 LAB/103 Mo. 14-17 283
3T1 LAB/104 Fr. 8-11 279
3T2 LAB/105 Fr. 11-14 281
3T3 LAB/106 Mo. 14-17 283
3T1 LAB/107 Fr. 8-11 DS101
3T2 LAB/108 Fr. 11-14 DS101
3T3 LAB/109 Mo. 14-17 DS101
103A-ELxxx-ISP-ELFO Elementy fotoniczne LAB=15
WYK=30
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Th. 17-19 133 dr hab. inż. R. Piramidowicz
3E1 LAB/101 We. 9-12 P100
3E2 LAB/102 Th. 8-11 P100
3E3 LAB/103 Th. 11-14 P100
3E4 LAB/104 Th. 14-17 P100
3E1 LAB/105 We. 9-12 P101
3E2 LAB/106 Th. 8-11 P101
3E3 LAB/107 Th. 11-14 P101
3E4 LAB/108 Th. 14-17 P101
3E1 LAB/109 We. 9-12 P102
3E2 LAB/110 Th. 8-11 P102
3E3 LAB/111 Th. 11-14 P102
3E4 LAB/112 Th. 14-17 P102
3E1 LAB/113 We. 9-12 P103
3E2 LAB/114 Th. 8-11 P103
3E3 LAB/115 Th. 11-14 P103
3E4 LAB/116 Th. 14-17 P103
103C-TExxx-ISP-ELIU Elementy i układy elektroniczne PRO=15
WYK=45
4E1 WYK/1 Mo. 10-13 04b prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 PRO/101 T Fr.P 8-10 103
4E1 PRO/101 T Fr.P 10-11 327
103A-TExxx-ISP-ELIUL Elementy i układy elektroniczne LAB=30
4E1 LAB/101 Tu. 12-15 263 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
4E1 LAB/101 Tu. 12-15 DS102
4E1 LAB/102 Tu. 12-15 271
4E1 LAB/102 Tu. 12-15 283
103B-ELxxx-ISP-ESO Elementy i systemy optoelektroniczne LAB=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
WYK/1 Fr. 14-16 118-AL dr inż. M. Kaczkan
5EIK LAB/101 Mo. 12-16 1040-GE-120
5EIK LAB/102 Tu. 8-12 1040-GE-120
5EIK LAB/103 Tu. 12-16 1040-GE-120
5EIK LAB/104 Tu. 16-20 1040-GE-120
1030-ELEIK-ISP-OBIER
5EIK
LAB/105 Th. 16-20 1040-GE-120
103B-TExxx-ISP-FOT Podstawy fotoniki LAB=15
WYK=30
4E1 WYK/1 Th. 16-18 6 prof. dr hab. inż. M. Malinowski
4E1 LAB/101 Fr. 11-14 P101
4E1 LAB/102 T Fr.N 8-11 P101
103A-ELxxx-ISP-FPEF Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 14-16 133 dr inż. A Zaręba
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 10-12 133
103B-INxxx-ISP-FPPI Fizyczne podstawy przetwarzania informacji LAB=15
WYK=30
3AR1
3AR2
WYK/1 Fr. 12-14 170 dr inż. A Zaręba
3AR1 LAB/101 Fr. 14-17 277
3AR2 LAB/102 Fr. 14-17 279
3AR1 LAB/103 Fr. 14-17 281
3AR2 LAB/104 Fr. 14-17 281
103A-ELSZE-MSP-FUS Fotoniczne układy scalone LAB=30
WYK=30
1030-ELSZE-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 16-18 146 dr hab. inż. R. Piramidowicz/dr inż. S. Stopiński
1030-ELSZE-MSP-PZ.W LAB/101 Fr. 14-18 ?
103A-ELxxx-ISP-LFPEF Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice LAB=30
2E1 LAB/101 T Th.P 8-12 DS101 dr inż. A Zaręba
103A-ELxxx-ISP-LKP Lasery – kurs podstawowy WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 14-16 117 prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 10-14 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 14-18 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-18 1040-GE-119
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 T Mo.N 8-10 117
103A-ELxxx-ISP-LPPP Laboratorium podstaw przyrządów półprzewodnikowych LAB=30
3E1 LAB/101 Th. 8-12 275 dr inż. A. Zaręba
3E2 LAB/102 Th. 12-16 275
3E3 LAB/103 Tu. 8-12 275
3E4 LAB/104 We. 8-12 275
3E1 LAB/105 Th. 8-12 DS101
3E2 LAB/106 Th. 12-16 DS101
3E3 LAB/107 Tu. 8-12 DS101
3E4 LAB/108 We. 8-12 DS101
114B-IBxxx-ISP-MATR Materiałoznawstwo WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Th. 12-14 118-AL prof. nzw. dr hab. J. Mizera
103A-ELxxx-MSP-MEF Metody matematyczne w elektronice i fotonice PRO=15
WYK=30
1030-ELSZE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 8-10 146 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner/dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
1030-ELSZE-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 12-14 352
1030-ELSZE-MSP-PZ.W PRO/102 Fr. 10-12 352
103A-xxxxx-MSP-MMC Metody Monte Carlo LAB=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 146 dr inż. M. Niewiński
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 14-16 359
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Th. 12-14 359
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 8-10 359
103A-ELxxx-ISP-MZMO MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych WYK=15
LAB=15
PRO=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 6 dr inż. K. Król
103A-ELxxx-MSP-NAN Nanotechnologie WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 04b dr inż. A. Werbowy
103B-ELEIK-ISP-PADS Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 121 dr inż. J. Kalenik
103A-ELxxx-ISP-PAPRO Paradygmaty programowania LAB=10
WYK=30
2E1 WYK/1 Mo. 8-10 229A dr inż. A. Wojtasik/dr inż. D. Kasprowicz
2E1 LAB/101 T Th.N 10-12 011
103A-ELSZE-MSP-PAUS Projektowanie analogowych układów scalonych LAB=30
WYK=30
1030-ELSZE-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 10-12 146 dr inż. T. Borejko
1030-ELSZE-MSP-PZ.W LAB/101 We. 12-14 ?
103A-IBxxx-ISP-PELEL Podstawy elementów i układów elektronicznych CWI=15
WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 202 prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3IB-E CWI/101 Mo. 10-11 6
3IB-M CWI/201 Mo. 11-12 6
103C-ELxxx-ISP-PMIK Programowanie mikrokontrolerów w języku C LAB=30
PRO=15
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 164 dr inż. S. Szostak
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 We. 18-20 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/104 Th. 9-11 369
103C-ELEIM-ISP-PMK Podstawy mikroelektroniki WYK=30
LAB=30
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
WYK/1 We. 12-14 202 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/101 Tu. 8-11 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/102 Tu. 11-14 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/103 Tu. 14-17 358
1030-ELMFN-MSP-PP
6EIK
LAB/104 Tu. 17-20 358
103A-ELxxx-ISP-POCY Podstawy techniki cyfrowej WYK=30
LAB=15
2E1 WYK/1 Th. 14-16 3 dr inż. A. Wielgus
2E1 LAB/101 T Mo.N 14-17 358
103A-ELxxx-ISP-POMAK Podstawy materiałów i konstrukcji LAB=18
WYK=27
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Mo. 8-10 133 dr inż. P. Firek
1E1 LAB/101 We. 9-12 1040-GE-330
1E2 LAB/102 Mo. 12-15 1040-GE-330
1E3 LAB/103 Tu. 14-17 1040-GE-330
1E4 LAB/104 Tu. 9-12 1040-GE-330
1E5 LAB/105 Mo. 15-18 1040-GE-330
1E1 LAB/106 We. 9-12 1040-GE-330
1E2 LAB/107 Mo. 12-15 1040-GE-330
1E3 LAB/108 Tu. 14-17 1040-GE-330
1E4 LAB/109 Tu. 9-12 1040-GE-330
1E5 LAB/110 Mo. 15-18 1040-GE-330
1E1 LAB/111 We. 9-12 1040-GE-330
1E2 LAB/112 Mo. 12-15 1040-GE-330
1E3 LAB/113 Tu. 14-17 1040-GE-330
1E4 LAB/114 Tu. 9-12 1040-GE-330
1E5 LAB/115 Mo. 15-18 1040-GE-330
103C-ELxxx-ISP-PP Przyrządy półprzewodnikowe WYK=30
LAB=30
1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
WYK/1 Th. 14-16 161 prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
5EIK LAB/101 Tu. 12-16 277
1030-TExxx-ISP-POEL
5EIK
LAB/102 We. 12-16 277
5EIK LAB/103 Tu. 12-16 277
5EIK LAB/104 We. 12-16 277
103A-ELxxx-ISP-PPP Podstawy przyrządów półprzewodnikowych WYK=30
2E1 WYK/1 Th. 12-14 ? dr hab. Inż. L. Łukasiak
103B-ELxxx-ISP-PSSV Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI WYK=30
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 017b dr inż. Z. Jaworski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-14 352
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 14-16 352
103A-ELxxx-ISP-SCK Systemy cyfrowe i komputerowe WYK=30
PRO=15
3E1
3E2
3E3
3E4
WYK/1 Mo. 8-10 118-AL dr inż. A. Łuczyk
3E1 PRO/101 T Th.N 12-14 352
3E2 PRO/102 T We.N 10-12 352
3E3 PRO/103 T We.N 8-10 352
3E4 PRO/104 T Th.N 10-12 352
3E1 PRO/105 T Th.P 12-14 352
3E2 PRO/106 T We.P 10-12 352
3E3 PRO/107 T We.P 8-10 352
3E4 PRO/108 T Th.P 10-12 352
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK
7RTM
SEM/501 We. 16-18 04b dr hab. Inż. L. Łukasiak
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_MO SEM/501 We. 10-12 1040-GE-241 prof. dr hab. inż. P. Szczepański
103A-ELSZE-MSP-SEN Czujniki WYK=30
LAB=15
PRO=8
1030-ELSZE-MSP-PZ.W WYK/1 We. 10-12 146 dr hab. inż. M. Śmietana
1030-ELSZE-MSP-PZ.W LAB/101 Tu. 10-13 ?
1030-ELSZE-MSP-PZ.W LAB/102 Tu. 13-16 ?
103A-ELSZE-MSP-SSCV Scalone systemy cyfrowe VLSI WYK=30
LAB=15
PRO=15
1030-ELSZE-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 8-10 146 dr inż. Z. Jaworski
1030-ELSZE-MSP-PZ.W LAB/101 Th. 18-20 352
1030-ELSZE-MSP-PZ.W PRO/101 Th. 18-20 352
103A-INIMU-MSP-SVR Systemy wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości WYK=15
PRO=30
1030-INIMU-MSP-KOM WYK/1 Fr. 10-12 120 dr inż. P. Garbat
1030-INIMU-MSP-KOM PRO/101 Fr. 10-12 120
1030-INIMU-MSP-KOM PRO/102 Fr. 10-12 120
103B-TLRTM-ISP-TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości LAB=30
WYK=30
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
REZ/1 Mo. 17-19 202 dr inż. J. Piotrowski
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
WYK/1 Mo. 10-12 162
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/101 Tu. 16-20 49
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/102 We. 16-19 49
1030-TExxx-ISP-PTEL
5EIK
LAB/103 Fr. 16-19 49
103B-xxxxx-ISP-USUX Użytkowanie systemu UNIX WYK=15
LAB=30
1030-xxxxx-xxx-TECH WYK/1 Th. 8-10 6 dr inż. A. Wielgus
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/101 Th. 10-12 352
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/102 Th. 10-12 356
1030-xxxxx-xxx-TECH LAB/103 Th. 12-14 352
103A-ELxxx-ISP-WDOF Wstęp do fotoniki WYK=30
2E1 WYK/1 Fr. 11-13 229A dr hab. inż. R. Piramidowicz
103A-ELxxx-ISP-WINF Wstęp do informatyki WYK=15
LAB=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Fr. 15-17 133 dr inż. M. Niewiński
1E1 LAB/101 Th. 10-12 09
1E2 LAB/102 Tu. 12-14 09
1E3 LAB/103 Th. 14-16 011
1E4 LAB/104 Mo. 14-16 011
1E5 LAB/105 Tu. 14-16 09
1E1 LAB/106 Th. 10-12 09
1E2 LAB/107 Tu. 12-14 09
1E3 LAB/108 Th. 14-16 011
1E4 LAB/109 Mo. 14-16 011
1E5 LAB/110 Tu. 14-16 09
103A-ELEIK-ISP-WMS Wstęp do mikrosystemów WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 170 dr inż. A. Mazurak
103B-ELxxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych WYK=22
LAB=15
CWI=8
3E1 WYK/1 Fr. 14-16 011 dr inż. K. Król
3E2 WYK/2 Fr. 8-10 011
3E3 WYK/3 Mo. 14-16 09
3E4 WYK/4 Th. 12-14 011
3E1 LAB/101 T Th.N 14-16 57
3E2 LAB/102 T We.N 8-10 57
3E3 LAB/103 T We.N 10-12 57
3E4 LAB/104 T Mo.N 16-18 57
3E1 LAB/105 T Th.P 14-16 57
3E2 LAB/106 T We.P 8-10 57
3E3 LAB/107 T We.P 10-12 57
3E4 LAB/108 T Mo.P 16-18 57
3E1 CWI/101 Fr. 14-16 011
3E2 CWI/102 Fr. 8-10 011
3E3 CWI/103 Mo. 14-16 09
3E4 CWI/104 Th. 12-14 011
103A-ELxxx-ISP-WPROJ Projekt wstępny PRO=15
1E1 PRO/101 Tu. 8-10 168 dr inż. A. Mazurak
1E2 PRO/102 Th. 12-14 9A
1E3 PRO/103 Th. 10-12 3
1E4 PRO/104 Tu. 14-16 164
1E5 PRO/105 Tu. 12-14 106
1E1 PRO/106 Tu. 8-10 168
1E2 PRO/107 Th. 12-14 9A
1E3 PRO/108 Th. 10-12 3
1E4 PRO/109 Tu. 14-16 164
1E5 PRO/110 Tu. 12-14 106
103A-ELSZE-MSP-ZUKO Zintegrowane układy do komunikacji bezprzewodowej LAB=30
WYK=30
1030-ELSZE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 146 dr inż. T. Borejko
1030-ELSZE-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 12-15 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:45.32