Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-ELxxx-ISP-ALGI Wstęp do algebry dla inżynierów CWI=30
WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 We. 12-14 133 dr G. Pietrzkowski
1E1 CWI/101 Tu. 14-16 102
1E2 CWI/102 Tu. 8-10 102
1E3 CWI/103 Tu. 10-12 121
1E4 CWI/104 We. 8-10 104
1E5 CWI/105 Tu. 8-10 103
103A-TLxxx-ISP-ALGT Algebra LAB=16
WYK=30
CWI=30
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Mo. 8-10 161 dr inż. Ż. Trębska
1T1 LAB/101 Th. 18-20 09
1T2 LAB/102 Tu. 16-18 09
1T3 LAB/103 We. 18-20 011
1T4 LAB/104 We. 16-18 011
1T5 LAB/105 Tu. 18-20 09
1T1 CWI/101 Fr. 8-10 164
1T2 CWI/102 Tu. 12-14 17
1T3 CWI/103 Fr. 8-10 104
1T4 CWI/104 Mo. 14-16 103
1T5 CWI/105 Mo. 10-12 106
103B-INxxx-ISP-ALIN Algebra liniowa WYK=30
CWI=30
1AR1
1AR2
WYK/1 Fr. 8-10 202 dr A. Zamojska-Dzienio
1AR1 CWI/101 Tu. 8-10 117
1AR2 CWI/102 Th. 14-16 12
103A-IBxxx-ISP-ALL Algebra liniowa WYK=45
CWI=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T We.N 17-20 161 dr inż. M. Zając
1IB-E CWI/101 We. 12-14 120
1IB-M CWI/201 Mo. 10-12 104
1IB-I CWI/301 Tu. 12-14 103
103A-ARxxx-ISP-ANA1 Analiza i równania różniczkowe 1 WYK=30
CWI=30
1AR1
1AR2
WYK/1 Mo. 8-10 04b dr E. Stróżyna
1AR1 CWI/101 We. 10-12 120
1AR2 CWI/102 Tu. 8-10 106
103A-IBxxx-ISP-ANAL1 Analiza 1 CWI=30
WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 T We.P 17-20 161 mgr R. Gruszka
1IB-E CWI/101 Tu. 14-16 103
1IB-M CWI/201 Mo. 8-10 104
1IB-I CWI/301 Th. 10-12 164
103A-TLxxx-ISP-ANL1T Analiza 1 CWI=30
WYK=45
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 We. 10-12 133 dr G. Pietrzkowski
1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
WYK/1 Th. 15-16 133
1T1 CWI/101 Mo. 14-16 106
1T2 CWI/102 Mo. 12-14 107
1T3 CWI/103 Mo. 12-14 164
1T4 CWI/104 Th. 16-18 103
1T5 CWI/105 Tu. 10-12 107
103A-TLxxx-ISP-ANL2T Analiza 2 WYK=30
CWI=30
2T1 WYK/1 Mo. 10-12 102 mgr A. Walczyńska
2T1 CWI/101 We. 12-14 103
103A-INxxx-ISP-ANMA Analiza WYK=45
CWI=30
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 12-14 161 dr E. Stróżyna
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 14-15 133
1I1 CWI/101 Th. 12-14 117
1I2 CWI/102 We. 12-14 106
1I3 CWI/103 Th. 16-18 102
1I4 CWI/104 Tu. 8-10 122
1I5 CWI/105 Tu. 16-18 104
103A-CTxxx-ISA-EDDE Differential and Difference Equations CWI=30
WYK=30
stuA_3 WYK/1 Tu. 8-10 108 dr inż. M. Zając/prof. A. Fryszkowski
stuA_3 CWI/101 Tu. 10-12 108
stuA_3 CWI/102 Tu. 10-12 168
103A-CTxxx-MSA-EDRP Discrete Random Processes WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuAM2CSN WYK/1 Mo. 16-18 122 dr hab.. W. Matysiak
stuAM2CSN LAB/101 We. 8-10 011
stuAM2CSN LAB/102 Th. 14-16 09
stuAM2CSN CWI/101 Mo. 18-19 122
103A-CTxxx-ISA-EIDMA Introduction to Discrete Mathematics CWI=30
WYK=30
stuA_1 WYK/1 We. 8-10 162 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Th. 10-12 12
stuA_1 CWI/102 Mo. 12-14 108
stuA_1 CWI/103 Th. 12-14 6
103A-CTxxx-ISA-EMANA Mathematical Analysis CWI=30
WYK=30
stuA_2 WYK/1 We. 8-10 6 dr B. Roszkowska-Lech
stuA_2 CWI/101 We. 10-12 164
103A-CTxxx-ISA-EPRST Probability and Statistics WYK=30
CWI=30
stuA_4 WYK/1 Tu. 8-10 104 dr hab. W. Matysiak
stuA_4 CWI/101 Tu. 10-12 104
103A-CTxxx-ISA-ETMAG Transition Math and Algebra with Geometry CWI=30
WYK=30
stuA_1 WYK/1 Mo. 8-10 162 dr T. Traczyk
stuA_1 CWI/101 Th. 18-20 104
stuA_1 CWI/102 Th. 10-12 017b
stuA_1 CWI/103 We. 16-19 6
103A-INxxx-ISP-MAKO1 Matematyka konkretna 1 CWI=30
WYK=30
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 10-12 161 dr inż. Ż. Trębska
1I1 CWI/101 We. 10-12 103
1I2 CWI/102 Th. 12-14 103
1I3 CWI/103 Fr. 10-12 104
1I4 CWI/104 Th. 12-14 164
1I5 CWI/105 Mo. 12-14 120
103A-INxxx-ISP-MAKO2 Matematyka konkretna 2 CWI=30
WYK=30
2I1 WYK/1 We. 14-16 117 dr inż. M. Zając
2I1 CWI/101 Tu. 12-14 121
103A-ELxxx-ISP-MANA Analiza Matematyczna CWI=30
WYK=30
2E1 WYK/1 Tu. 10-12 229A dr inż. M. Zając
2E1 CWI/101 We. 12-14 229A
103A-CBxxx-ISP-MAT1 Matematyka 1 -Wstęp do matematyki PRO=15
WYK=15
CWI=15
1CB1
1CB2
1IIR
WYK/1 T Fr.P 10-12 202 dr hab. inż. A. Pilitowska
1CB1 CWI/101 Th. 10-12 117
1CB2 CWI/102 Th. 12-14 102
1IIR CWI/201 We. 10-12 121
1CB1 PRO/101 T Fr.P 12-14 122
1CB2 PRO/102 T Fr.P 8-10 122
1CB1 PRO/103 T Fr.N 12-14 122
1CB2 PRO/104 T Fr.N 8-10 122
1IIR PRO/201 T Tu.N 14-16 122
1IIR PRO/202 T Tu.P 14-16 122
103A-CBxxx-ISP-MAT2 Matematyka 2 – Analiza PRO=15
WYK=30
LAB=15
CWI=15
1CB1
1CB2
1IIR
WYK/1 Tu. 10-12 105-AR dr E. Stróżyna
1CB1 LAB/101 Th. 9-10 122
1CB2 LAB/102 Th. 11-12 122
1CB1 LAB/103 Th. 13-14 122
1CB2 LAB/104 Th. 15-16 122
1IIR LAB/201 Tu. 16-17 122
1IIR LAB/202 Tu. 18-19 122
1CB1 CWI/101 We. 14-16 108
1CB2 CWI/102 Th. 8-10 12
1IIR CWI/201 We. 12-14 6
1CB1 PRO/101 Th. 8-9 122
1CB2 PRO/102 Th. 10-11 122
1CB1 PRO/103 Th. 12-13 122
1CB2 PRO/104 Th. 14-15 122
1IIR PRO/201 Tu. 17-18 122
1IIR PRO/202 Tu. 19-20 122
103A-CBxxx-ISP-MAT4 Matematyka 4 - Stosowany rachunek prawdopodobieństwa CWI=15
PRO=15
LAB=15
WYK=30
3CB1
3CB2
WYK/1 Th. 10-12 04b
3CB1 LAB/101 Mo. 8-9 122
3CB2 LAB/102 Mo. 10-11 122
3CB1 LAB/103 Mo. 12-13 122
3CB2 LAB/104 Mo. 14-15 122
3CB1 CWI/101 Fr. 14-15 12
3CB2 CWI/102 Fr. 15-16 12
3CB1 PRO/101 Mo. 9-10 122
3CB2 PRO/102 Mo. 11-12 122
3CB1 PRO/103 Mo. 13-14 122
3CB2 PRO/104 Mo. 15-16 122
103A-ELxxx-ISP-MATI Wstęp do matematyki dla inżynierów CWI=30
WYK=30
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
WYK/1 Mo. 10-12 133 mgr R. Gruszka
1E1 CWI/101 Tu. 12-14 120
1E2 CWI/102 Th. 10-12 9A
1E3 CWI/103 Mo. 14-16 102
1E4 CWI/104 Mo. 16-18 104
1E5 CWI/105 Tu. 10-12 120
103A-INxxx-ISP-PROB Probabilistyka WYK=30
CWI=30
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Mo. 14-16 161 dr inż. E. Frankiewicz
3I1 CWI/101 Fr. 8-10 106
3I2 CWI/102 Th. 14-16 107
3I3 CWI/103 Th. 12-14 107
3I4 CWI/104 Tu. 8-10 9A
3I5 CWI/105 We. 12-14 122
103A-TLxxx-ISP-PROBT Probabilistyka CWI=30
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 Fr. 16-18 105-AR dr hab. W. Matysiak
3T1 CWI/101 Fr. 12-14 102
3T2 CWI/102 Mo. 10-12 107
3T3 CWI/103 Fr. 14-16 120
103A-ELxxx-ISP-PWS Probabilistyka i wstęp do statystyki WYK=30
CWI=15
2E1 WYK/1 We. 8-10 229A dr hab. W. Matysiak
2E1 CWI/101 Tu. 12-14 229A
103A-IBxxx-ISP-RPR Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka CWI=30
WYK=30
3IB-E
3IB-M
WYK/1 Th. 10-12 118-AL dr inż. E. Frankiewicz
3IB-E CWI/101 Th. 12-14 106
3IB-M CWI/201 Th. 14-16 103
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 17:46.43