Instytut Informatyki semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103D-INxxx-ISP-AISDI Algorytmy i struktury danych(I) LAB=15
CWI=15
WYK=30
2I1 WYK/1 Fr. 12-14 9A dr inż. Ł. Skonieczny
2I1 WYK/1 Fr. 14-16 9A
2I1 LAB/101 Fr. 12-14 09
103A-INSZI-MSP-AMHE Algorytmy metaheurystyczne WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-MSP-MET WYK/1 Mo. 10-12 168 prof. dr hab. J. Arabas
103C-INIMU-MSP-APSI Analiza i projektowanie systemów informacyjnych PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 202 mgr inż. P. Salata
103C-INxxx-ISP-ARKO Architektura komputerów LAB=15
WYK=45
2I1 WYK/1 Mo. 14-16 120 mgr inż. G. Mazur
2I1 WYK/1 We. 12-13 104
2I1 LAB/101 Th. 8-10 09
103A-INxxx-ISP-BD1 Bazy danych 1 WYK=30
LAB=30
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Tu. 12-14 133 dr inż. J. Chudziak
3I1 LAB/101 Tu. 8-10 10
3I2 LAB/102 Tu. 8-10 10
3I1 LAB/105 Tu. 8-10 139
3I2 LAB/106 Tu. 8-10 139
3I1 LAB/109 Tu. 8-10 CS101
3I2 LAB/110 Tu. 8-10 CS101
103C-INxxx-ISP-BD2 Bazy danych 2 WYK=30
PRO=15
4I1 WYK/1 We. 14-16 106 mgr inż. P. Salata
103B-INxxx-ISP-BSS Bezpieczeństwo systemów i sieci LAB=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
4I1
WYK/1 Th. 14-16 202 dr hab. inż. K. Cabaj
4I1 LAB/101 Mo. 8-10 139
4I1 LAB/102 Th. 8-10 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/103 Tu. 16-18 139
103B-CTxxx-ISA-EADS Algorithms and Data Structures WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_3 WYK/1 We. 10-12 202 doc. dr inż. R. Podraza
stuA_3 LAB/101 T We.N 12-14 011
stuA_3 LAB/102 T We.P 12-14 011
stuA_3 LAB/103 T We.N 12-14 011
stuA_3 LAB/104 T We.P 12-14 011
stuA_3 LAB/105 T Mo.N 8-10 011
stuA_3 LAB/106 T Mo.N 8-10 011
stuA_3 CWI/101 T Th.N 10-12 108
stuA_3 CWI/102 T Th.P 10-12 108
stuA_3 CWI/103 T Th.N 8-10 108
103A-CTxxx-ISA-ECOAR Computer Architecture WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_5 WYK/1 We. 10-12 017b mgr inż. G. Mazur
stuA_5 LAB/101 T Tu.N 10-12 139
stuA_5 LAB/102 T Tu.N 14-16 139
stuA_5 LAB/103 T Tu.P 10-12 139
stuA_5 LAB/104 T Tu.P 10-12 10
stuA_5 CWI/101 T We.P 8-10 108
103A-CSCSN-ISA-ECOGR Computer Graphics WYK=30
CWI=30
stuA_7 WYK/1 Fr. 10-12 017b dr inż. J. Rzeszut
stuA_7 CWI/101 Fr. 14-16 162
103B-CTxxx-ISA-ECONE Computer Networks WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Tu. 12-14 168 dr inż. J. Wytrębowicz
stuA_6 LAB/101 We. 8-11 8a
stuA_6 LAB/102 We. 11-14 8a
stuA_6 LAB/103 We. 14-17 8a
103A-CSCSN-ISA-EDABA Data Bases LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_7 WYK/1 Th. 10-12 6 prof. dr hab. H. Rybiński
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 12-14 10
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 12-14 10
stuA_7 LAB/103 T Th.N 8-10 10
stuA_7 LAB/104 T Th.P 8-10 10
stuA_7 CWI/101 T Th.N 8-10 104
stuA_7 CWI/102 T Th.P 8-10 104
103B-CSCSN-MSA-EDAMI Data Mining PRO=15
LAB=15
WYK=30
stuAM3CSN WYK/1 Tu. 14-16 106 prof. dr hab. inż. M. Kryszkiewicz
stuAM3CSN LAB/101 Th. 10-12 10
stuAM3CSN LAB/102 We. 10-12 10
stuAM3CSN LAB/103 Tu. 16-18 10
103A-CSCSN-MSA-EDSPA Digital Signal Procesor Architecture WYK=30
LAB=15
PRO=15
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 14-16 04b mgr inż. H. Kowalski
stuAM2CSN LAB/101 T Tu.N 16-20 9b
stuAM2CSN LAB/102 T Tu.P 16-20 9b
stuAM2CSN PRO/101 We. 12-14 9b
103A-CSCSN-ISA-EGUI Graphical User Interfaces WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Th. 16-18 202 mgr inż. J. Myrcha
stuA_6 LAB/101 Th. 12-14 10
stuA_6 LAB/102 Th. 14-16 10
stuA_6 LAB/103 Th. 18-20 10
103A-CSCSN-MSA-EINIS Intelligent Information Systems WYK=30
PRO=30
stuAM3CSN WYK/1 Fr. 12-14 164 prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-CSCSN-ISA-ELAC Language, Automata and Computation PRO=15
CWI=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Tu. 12-14 04b dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 6
103A-xxxxx-MSA-EMDS Master Diploma Seminar SEM=30
stuAM4CSN SEM/201 Tu. 14-16 6 doc. dr inż. R. Podraza
103A-INxxx-ISP-EOOP Obiect-Oriented Programing WYK=30
LAB=30
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
WYK/1 Tu. 10-12 04b doc. dr inż. R. Podraza
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/101 Fr. 12-14 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/102 We. 14-16 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/103 Fr. 12-14 011
1030-CTxxx-ISA-PROG
stuA_2
LAB/104 We. 14-16 011
103A-xxxxx-ISA-EORI Orientation WYK=30
stuA_1 WYK/1 Th. 16-18 105-AR doc. dr inż. R. Podraza
103C-CSCSN-MSA-EPART Pattern Recognition PRO=15
LAB=15
WYK=30
stuAM2CSN WYK/1 Tu. 8-10 121 mgr inż. R. Kożuszek
stuAM2CSN LAB/101 T Th.N 16-20 139
stuAM2CSN LAB/102 T Th.P 16-20 139
stuAM2CSN LAB/103 T Mo.N 16-20 139
103A-CSCSN-ISA-ESOEN Software Engineering WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_7 WYK/1 We. 8-10 121 dr hab. inż. I. Bluemke
stuA_7 LAB/101 Mo. 14-16 CS101
stuA_7 LAB/102 Tu. 10-12 CS101
stuA_7 LAB/103 Fr. 12-14 CS101
stuA_7 CWI/101 Fr. 12-14 168
103C-INIIT-ISP-GKOM Grafika komputerowa WYK=30
LAB=30
1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
5SID
WYK/1 Tu. 12-14 105-AR prof. dr hab. J. Zabrodzki
5SID LAB/101 T Mo.N 8-12 CS2
5SID LAB/102 T Fr.P 12-16 CS2
5SID LAB/103 T Fr.N 12-16 CS2
5SID LAB/104 T Mo.P 8-12 CS2
1030-INIIT-MSP-PP
5IIT
LAB/201 T Tu.N 16-20 CS2
5IIT LAB/202 T We.P 8-12 CS2
5IIT LAB/203 T Fr.N 8-12 CS2
5IIT LAB/204 T Tu.P 16-20 CS2
5IIT LAB/205 T We.N 8-12 CS2
5IIT LAB/206 T Fr.P 8-12 CS2
103B-INxxx-MSP-ISI Inteligentne systemy informacyjne WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Fr. 10-12 164 prof. dr hab. M. Muraszkiewicz
103A-INSZI-ISP-IUM Inżynieria uczenia maszynowego WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 14-16 17 dr inż. P. Zawistowski
103A-INIIT-ISP-JPS Języki przetwarzania symbolicznego WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
WYK/1 Fr. 14-16 164 mgr inż. R. Kożuszek
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/101 Tu. 14-16 138
1030-INIIT-ISP-AJP
6IIT
PRO/102 Tu. 16-18 138
103A-INxxx-MSP-MBI Metody bioinformatyki WYK=30
PRO=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 14-16 017b dr hab. inż. R. Nowak
103C-INxxx-MSP-MED Metody eksploracji danych w odkrywaniu wiedzy WYK=30
PRO=30
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Fr. 12-14 106 prof. dr hab. M. Kryszkiewicz
103C-INIIT-ISP-MOA Modelowanie obiektów dla potrzeb animacji WYK=30
LAB=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 103 mgr inż. K. Chabko
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-16 CS2
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 12-16 CS2
103A-INSZI-MSP-NLP Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego PRO=15
WYK=30
1030-INSZI-MSP-ZAS WYK/1 We. 16-18 170 dr inż. P. Andruszkiewicz
103D-INIIT-ISP-NTR Narzędzia typu RAD LAB=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 120 mgr inż. J. Myrcha
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Th. 10-12 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 10-12 CS101
103B-INSID-ISP-ORACL Architektura syst. ORACLE i podstawy administrowania LAB=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 04b dr inż. M. Rudowski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-16 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Fr. 14-18 CS101
103A-INIIT-ISP-PAIN Programowanie aplikacji interakcyjnych LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 12 mgr inż. W. Grabski
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 CS101
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/103 Th. 14-16 CS101
103A-INxxx-ISP-PAP Programowanie aplikacyjne PRO=30
WYK=30
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 We. 10-12 118-AL mgr inż. J. Myrcha
3I1 PRO/101 Tu. 10-12 011
3I2 PRO/102 Th. 16-18 011
3I3 PRO/103 Mo. 16-18 011
3I4 PRO/104 Fr. 10-12 011
103A-INxxx-ISP-PIPR Podstawy informatyki I programowania WYK=30
LAB=30
PRO=15
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Th. 8-10 133 dr inż. P. Gawkowski
1AR1 LAB/101 Fr. 10-12 09
1AR2 LAB/102 Mo. 16-18 09
1I1 LAB/201 We. 12-14 09
1I2 LAB/202 We. 10-12 09
1I3 LAB/203 We. 14-16 09
1I4 LAB/204 We. 8-10 09
1I5 LAB/205 We. 16-18 09
1AR1 PRO/101 T Fr.N 10-12 09
1AR2 PRO/102 T Mo.P 16-18 09
1I1 PRO/201 T We.N 12-14 09
1I2 PRO/202 T We.P 10-12 09
1I3 PRO/203 T We.P 14-16 09
1I4 PRO/204 T We.N 8-10 09
1I5 PRO/205 T We.P 16-18 09
103A-INxxx-ISP-PIS Projektowanie i integracja systemów WYK=30
PRO=30
5IIT
5SZI
WYK/1 Mo. 18-20 017b dr inż. J. Koperwas
103D-INIMU-MSP-POBR Przetwarzanie cyfrowe obrazów PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-INIIT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 12-14 170 prof. dr hab. P. Rokita
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-12 CS2
1030-INIIT-ISP-OBIER LAB/102 Th. 8-12 CS2
103A-INSZI-ISP-POP Przeszukiwanie i optymalizacja WYK=30
PRO=15
5SZI WYK/1 We. 10-12 6 prof. dr hab. J. Arabas
103A-INxxx-ISP-PSI Programowanie sieciowe PRO=15
LAB=15
WYK=30
5IIT
5SZI
WYK/1 Th. 8-10 105-AR dr inż. G. Blinowski
103B-INxxx-ISP-PTCY Podstawy techniki cyfrowej LAB=30
WYK=30
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 14-16 161 dr inż. J. Raczkowski
1AR1 LAB/101 T Mo.N 12-16 9b
1AR2 LAB/102 T We.N 8-12 9b
1AR1 LAB/103 T Mo.P 12-16 9b
1AR2 LAB/104 T We.P 8-12 9b
1I1 LAB/201 T Mo.N 8-12 9b
1I2 LAB/202 T Mo.N 16-20 9b
1I3 LAB/203 T We.N 16-20 9b
1I4 LAB/204 T Th.N 16-20 9b
1I5 LAB/205 T Fr.N 14-18 9b
1I1 LAB/206 T Mo.P 8-12 9b
1I2 LAB/207 T Mo.P 16-20 9b
1I3 LAB/208 T We.P 16-20 9b
1I4 LAB/209 T Th.P 16-20 9b
1I5 LAB/210 T Fr.P 14-18 9b
103B-INxxx-MSP-PTI Podstawy teoretyczne informatyki CWI=15
WYK=30
1030-xxxxx-DSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 108 dr inż. J. Komorowski
1030-xxxxx-DSP-PZ.O CWI/101 Th. 18-20 108
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7IIT SEM/201 Tu. 16-18 121 mgr inż. R. Kożuszek
7IIT SEM/202 We. 16-18 104
7IIT SEM/203 Tu. 16-18 103
7IIT SEM/204 We. 16-18 3
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_IN SEM/201 We. 8-10 138 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 We. 10-12 138
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_IN SEM/201 Fr. 8-10 6 mgr inż. R. Kożuszek
dyp_IN SEM/202 Fr. 10-12 6
SEMZGK.X Seminarium Zakładu Grafiki Komputerowej SEM=30
rezerw ZIN/1 Tu. 16-18 117
103B-INSZI-MSP-SIR Systemy internetu rzeczy PRO=15
LAB=30
WYK=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Tu. 8-9 9b mgr inż. H. Kowalski
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 Tu. 9-11 9b
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 Tu. 11-12 9b
103B-INSZI-MSP-SPDB Przestrzenne bazy danych WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 168 dr inż. R.Bembenik/dr inż. G. Protaziuk
103A-INSZI-ISP-SSNE Sztuczne sieci neuronowe WYK=30
CWI=30
5SZI WYK/1 We. 14-16 04b dr hab. inż. P. Wawrzyński
5SZI CWI/101 Mo. 16-18 107
5SZI CWI/102 Fr. 8-10 3
103A-INxxx-ISP-SWO Sztuka wytwarzania oprogramowania LAB=15
WYK=30
4I1 WYK/1 Mo. 10-12 120 dr hab. inż. R. Nowak
4I1 LAB/101 T Tu.P 8-12 ?
4I1 LAB/102 T Tu.P 8-12 ?
103A-INIIT-ISP-TIN Techniki internetowe PRO=15
WYK=30
1030-INxxx-ISP-PINFO
6IIT
6SID
WYK/1 Tu. 8-10 105-AR dr inż. G. Blinowski
103C-INIIT-ISP-TKOM Techniki kompilacji PRO=30
WYK=30
1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
WYK/1 Mo. 8-11 017b dr hab. inż. P. Gawkowski
1030-INIIT-ISP-ALBO
6IIT
LAB/101 Th. 12-14 138
103A-INSZI-ISP-UMA Uczenie maszynowe WYK=30
PRO=15
1030-INSZI-ISP-SZI
5SZI
WYK/1 Tu. 8-10 162 dr inż. P. Cichosz
103A-INSZI-MSP-USD Uczące się systemy decyzyjne WYK=30
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Fr. 14-16 17 dr hab. inż. P. Wawrzyński
103A-INIMU-MSP-WGK Wytwarzanie gier komputerowych WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 102 dr hab. inż. T. Martyn
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/101 T Th.P 12-14 CS2
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/102 T Th.P 14-16 CS2
1030-INIIT-MSP-PZ LAB/103 T Th.N 12-14 CS2
103A-INxxx-MSP-WPAM Wstęp do programowania aplikacji mobilnych WYK=30
PRO=15
1030-INIIT-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 170 prof. dr hab. P. Gawrysiak
1030-INIIT-MSP-PZ PRO/101 We. 10-12 04b
103A-INxxx-ISP-WSI Wprowadzenie do sztucznej inteligencji CWI=30
WYK=30
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Th. 10-12 133 dr inż. R. Biedrzycki
3I1 CWI/101 Mo. 18-20 011
3I2 CWI/102 We. 16-18 122
3I3 CWI/103 Tu. 18-20 011
3I4 CWI/104 Fr. 18-20 09
3I2 CWI/105 We. 18-20 122
103A-INSZI-MSP-ZUM Zaawansowane uczenie maszynowe PRO=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 8-10 106 dr inż. P. Cichosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:14.34