Wydział Fizyki semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-CTxxx-ISA-EPHY1 Physics 1 WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_1 WYK/1 We. 14-16 1050-FIZ-Audytorium Fizyki prof. nzw. dr hab. J. L. Nowiński
stuA_1 LAB/101 Tu. 17-20 1050-FIZ-Laboratorium Fizyki
stuA_1 CWI/101 T Th.N 12-14 17
stuA_1 CWI/102 T Th.P 12-14 17
stuA_1 CWI/103 T Th.N 14-16 170
114A-IBxxx-ISP-FI1 Fizyka 1 WYK=30
LAB=15
CWI=15
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/1 Tu. 10-12 1050-FIZ-Audytorium Fizyki dr inż. Monika Petelczyc
1IB-E LAB/101 We. 14-17 CLF
1IB-M LAB/201 We. 14-17 CLF
1IB-I LAB/301 We. 14-17 CLF
1IB-E CWI/101 Fr. 11-12 117
1IB-M CWI/201 Fr. 12-13 117
1IB-I CWI/301 Mo. 9-10 6
103A-CBxxx-ISP-FIZ2 Fizyka 2 - Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki CWI=15
WYK=30
3CB1
3CB2
3IIR
WYK/1 Fr. 8-10 170
3IIR CWI/1 T Fr.N 12-14 103
3CB1 CWI/101 T Fr.N 10-12 103
3CB2 CWI/102 T Fr.P 10-12 103
103A-TLxxx-ISP-FOGT Fizyka ogólna CWI=21
WYK=30
3T1
3T2
3T3
WYK/1 We. 8-10 105-AR dr inż. T. Buchner
3T1 CWI/101 T Fr.N 14-16 106
3T2 CWI/102 T Fr.P 14-16 106
3T3 CWI/103 T Fr.N 12-14 3
103A-TLxxx-ISP-WFIT Wstęp do fizyki WYK=15
CWI=15
2T1 WYK/1 Fr. 8-9 121
2T1 CWI/101 Fr. 9-10 121
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:54.54