Wydział Nauk Społecznych i Administracji semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-xxxxx-MSP-BIOET Bioetyka WYK=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 16-18 168 dr B. Witkowska-Maksimczuk
103A-xxxxx-ISP-CYBER Cyberbprzestępczość CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Th. 16-18 106
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 18-20 17 dr K. Górniak
103B-xxxxx-MSP-DPZ Doskonała praca zespołowa CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 16-18 17 dr K. Górniak
103B-xxxxx-DSP-EKO Seminarium doktoranckie Ekonomia SEM=60
1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 We. 14-18 9A dr hab. R. Koszewski
103A-xxxxx-ISA-EPEFI Personal Finance CWI=30
stuA_7
stuA_8
CWI/101 Th. 18-20 120 mgr T. Tyc
stuA_7
stuA_8
CWI/102 Mo. 18-20 117
103A-xxxxx-ISA-EPMA Projekt Managent CWI=30
stuA_3 CWI/101 Tu. 16-18 107 dr inż. K. Markowski
103A-xxxxx-MSA-ETEAM Teambuilding and Leadership CWI=30
stuAM4CSN CWI/101 Mo. 10-12 121 dr H. Bulińska-Stangracka
103C-xxxxx-DSP-FIL Seminarium doktoranckie - Filozofia SEM=60
1030-xxxxx-DSP-PKUM SEM/101 Tu. 8-12 17 prof. nzw. dr hab. Andrzej Biłat
103A-xxxxx-ISP-FITE Filozofia informacji i techniki CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 16-18 120 dr inż. P. Stacewicz
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 We. 18-20 12 dr T. Tyc
103C-xxxxx-MSP-GOR Gospodarka rynkowa - studium europejskie CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 We. 16-18 12 dr A. Naruniec
103B-xxxxx-MSP-KPF Klasyczne problemy filozofii, a rozwój nauk i techniki CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 120 dr M. Stelmach
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 120 dr Tomasz Dusiewicz
103B-xxxxx-ISP-KWF Kreowanie wizerunku firmy CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Mo. 18-20 120 dr Tomasz Dusiewicz
103A-xxxxx-ISP-MEPI Metodyka projektowania inżynierskiego CWI=24
PRO=6
1E1 CWI/101 Mo. 14-16 107 mgr inż. D. Ojrzeńska-Wójter/mgr A. Firek/dr K. Dzieniszewska-Naroska
1E2 CWI/102 We. 10-12 102
1E3 CWI/103 We. 8-10 120
1E4 CWI/104 Th. 8-10 102
1E5 CWI/105 Mo. 12-14 103
1E1 CWI/106 Mo. 14-16 107
1E2 CWI/107 We. 10-12 102
1E3 CWI/108 We. 8-10 120
1E4 CWI/109 Th. 8-10 102
1E5 CWI/110 Mo. 12-14 103
1T1 CWI/201 Tu. 10-12 102
1T2 CWI/202 Mo. 14-16 164
1T3 CWI/203 Mo. 10-12 103
1T4 CWI/204 Mo. 12-14 17
1T5 CWI/205 Th. 12-14 202
1T1 CWI/206 Tu. 10-12 102
1T2 CWI/207 Mo. 14-16 164
1T3 CWI/208 Mo. 10-12 103
1T4 CWI/209 Mo. 12-14 17
1T5 CWI/210 Th. 12-14 202
1E1 PRO/101 Mo. 14-16 107
1E2 PRO/102 We. 10-12 102
1E3 PRO/103 We. 8-10 120
1E4 PRO/104 Th. 8-10 102
1E5 PRO/105 Mo. 12-14 103
1E1 PRO/106 Mo. 14-16 107
1E2 PRO/107 We. 10-12 102
1E3 PRO/108 We. 8-10 120
1E4 PRO/109 Th. 8-10 102
1E5 PRO/110 Mo. 12-14 103
1T1 PRO/201 Tu. 10-12 102
1T2 PRO/202 Mo. 14-16 164
1T3 PRO/203 Mo. 10-12 103
1T4 PRO/204 Mo. 12-14 17
1T5 PRO/205 Th. 12-14 202
1T1 PRO/206 Tu. 10-12 102
1T2 PRO/207 Mo. 14-16 164
1T3 PRO/208 Mo. 10-12 103
1T4 PRO/209 Mo. 12-14 17
1T5 PRO/210 Th. 12-14 202
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Mo. 16-18 12 dr K. Dzieniszewska-Naroska
103B-xxxxx-MSP-MPPS Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/102 Mo. 18-20 12 dr K. Dzieniszewska-Naroska
103A-CBxxx-ISP-PAPIN Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera CWI=44
PRO=16
1CB1 CWI/101 Th. 14-18 168 prof. dr hab. A. Kraśniewski/dr K. Górniak/dr H. Bulińska-Stangracka
1CB2 CWI/102 We. 8-12 122
1CB1 PRO/101 Th. 14-18 168
1CB2 PRO/102 We. 8-12 122
1CB1 PRO/103 Th. 14-18 168
1CB2 PRO/104 We. 8-12 122
103A-xxxxx-ISP-PRAUT Podstawy prawa - prawa autorskie WYK=30
1AR1
1AR2
1I1
1I2
1I3
1I4
1I5
WYK/1 Tu. 10-12 133 dr C. Woźniak
103A-xxxxx-ISP-PRAWO Podstawy prawa – ochrona własności intelektualnej WYK=30
1IB-E
1IB-I
1IB-M
WYK/2 Mo. 12-14 105-AR dr C. Woźniak
103A-xxxxx-ISP-PWC Problemy współczesnej cywilizacji CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 107 dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Fr. 14-16 017b dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 Fr. 16-18 017b dr A. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWI Prawa własności intelektualnej CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/103 Fr. 12-14 6 dr C. Woźniak
103B-xxxxx-ISP-PWP Przedsiębiorczość w praktyce CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 168 dr M. Orechwo
103A-xxxxx-MSP-PWZFI W poszukiwaniu dwunastego wielbłąda. Zagadki filozofii prawa CWI=30
1030-xxxxx-MSP-NES CWI/101 Tu. 16-18 102 dr hab. P. Radziewicz
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 14-16 120 mgr A. Firek
103B-xxxxx-ISP-RDC Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/102 We. 14-16 17 mgr A. Firek
103A-xxxxx-ISP-RSIAP Rozwój sztucznej inteligencji a prawo CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 We. 16-18 103 M. Porzeżyński
103B-xxxxx-ISP-SZMU Sztuka myślenia i uczenia się CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Tu. 18-20 3 dr B. Witkowska-Maksimczuk
103B-xxxxx-ISP-TRK Sytuacje konfliktowe i możliwości ich rozwiązywania CWI=30
1030-xxxxx-ISP-NES CWI/101 Mo. 16-18 102 dr J. Kowalczyk-Grzenkowicz
103A-xxxxx-MSP-WPWC Wykład - Problemy współczesnej cywilizacji WYK=30
1030-xxxxx-MSP-NES WYK/1 Th. 16-20 CziTT prof. dr hab.. J. Lubacz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 17:59.18