Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej semestr: 21Z - DRAFT SCHEDULE - 2021.09.24 20:00.12
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-INISY-MSP-AASD Agentowe i aktorowe systemy decyzyjne PRO=24
ZIN=16
WYK=30
1030-INISY-MSP-MET WYK/1 We. 14-16 104 dr inż. P. Pałka, dr inż. D. Ryżko
1030-INISY-MSP-MET ZIN/101 T We.N 16-20 017b
1030-INISY-MSP-MET ZIN/102 T We.P 16-20 017b
103A-INxxx-MSP-AIS Architektura i integracja systemów LAB=15
WYK=30
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 18-20 04b dr inż. A. Ratkowski
103B-ARxxx-DSP-AMO Algorytmy i metody optymalizacji WYK=30
PRO=30
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 14-16 3 dr hab. inż. A. Stachurski
1030-ARxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 10-12 P113
103A-ARxxx-ISP-APA Aparatura automatyki LAB=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR1
1AR2
WYK/1 We. 12-14 04b dr inż. T. Winiarski
1030-ARxxx-ISP-PODA
1AR1
LAB/101 We. 14-18 P109
1AR2 LAB/102 Tu. 16-20 P109
103B-INSID-ISP-ASU Administrowanie systemem UNIX WYK=30
LAB=30
1030-INSID-ISP-METI WYK/1 Tu. 8-10 017b mgr inż. J. Sobczyk
1030-INSID-ISP-METI LAB/101 Th. 8-10 CS500
103B-IBxxx-ISP-BIT Biometryczna identyfikacja tożsamości WYK=30
LAB=15
1030-IBxxx-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 17 dr inż. M. Trokielewicz
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 8-11 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/102 Tu. 14-17 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/103 Th. 8-11 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/104 Th. 11-14 559
1030-IBxxx-ISP-OBIER LAB/105 Th. 14-17 559
1140-EMARO-MSA-1006 Computer Vision WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 Fr. 12-14 528 prof. dr hab. W. Kasprzak
1030-xxxxx-xxA-CENG CWI/101 T Tu.N 8-10 P114
103A-CTxxx-ISA-EDYCO Dynamic Systems and Control CWI=15
LAB=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Th. 14-16 17 dr inż. P. Domański
stuA_5 LAB/101 Mo. 12-15 026
stuA_5 LAB/102 Mo. 12-15 032
stuA_5 LAB/103 Th. 16-19 026
stuA_5 LAB/104 Th. 16-19 032
stuA_5 CWI/101 T We.N 8-10 108
103A-CTCSN-MSA-EIASR Image and Speech Recognition PRO=15
WYK=30
CWI=15
stuAM4CSN WYK/1 Mo. 12-14 121 prof. dr hab. W. Kasprzak
stuAM4CSN CWI/101 T We.N 14-16 107
stuAM4CSN CWI/102 T We.P 14-16 107
1130-EMARO-MSA-1002 Modelling and Control of Manipulators CWI=15
WYK=30
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 We. 14-16 528 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-CTxxx-ISA-ENUME Numerical Methods WYK=30
PRO=30
stuA_4 WYK/1 Th. 8-10 04b dr Piotr Marusak
stuA_4 PRO/101 Mo. 16-18 P114
103A-CTxxx-ISA-EPFU Programming Fundamentals LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_1 WYK/1 Mo. 10-12 202 dr inż. M. Kaleta
stuA_1 LAB/101 T We.N 10-12 011
stuA_1 LAB/102 T We.P 10-12 011
stuA_1 LAB/103 T Tu.N 8-10 011
stuA_1 CWI/101 T Th.P 12-14 12
stuA_1 CWI/102 T Th.N 12-14 12
stuA_1 CWI/103 T Th.P 14-16 170
103A-INISY-MSP-ERPM Robot programming methods (IS) WYK=30
PRO=30
1030-INISY-MSP-OTO WYK/1 Mo. 16-18 108 prof. dr hab. inż. C. Zieliński
1130-EMARO-MSA-1003 Real-time Systems LAB=30
WYK=30
PRO=15
1030-xxxxx-xxA-CENG WYK/1 Fr. 14-16 569 dr inż. T. J. Kruk
1030-xxxxx-xxA-CENG PRO/101 We. 10-12 CS500
103C-INIIT-ISP-IOP Inżynieria oprogramowania WYK=30
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5IIT
5SID
WYK/1 We. 16-18 133 dr inż. M. Szlenk
1030-ARxxx-ISP-OBIER
5SID
LAB/101 Mo. 16-20 P113
5IIT LAB/201 T Mo.P 8-10 CS101
5IIT LAB/202 T Mo.P 10-12 CS101
5IIT LAB/203 T Mo.P 10-12 CS101
5IIT LAB/204 T Mo.P 16-18 CS101
5IIT LAB/205 T Mo.P 16-18 CS101
5IIT LAB/206 T Mo.N 8-10 CS101
5IIT LAB/207 T Mo.N 10-12 CS101
5IIT LAB/208 T Mo.N 10-12 CS101
5IIT LAB/209 T Mo.N 16-18 CS101
103A-ARxxx-DSP-ISR Inteligentne systemy robotyczne WYK=30
PRO=15
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 10-12 108 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-CBxxx-ISP-KSO Komputerowe i sieciowe systemy operacyjne LAB=45
WYK=30
5CB1
5CB2
WYK/1 Fr. 12-14 162 dr inż. T. Kruk
5CB1 LAB/101 Fr. 8-11 10
5CB1 LAB/102 Fr. 8-11 138
5CB2 LAB/103 Tu. 8-11 138
5CB2 LAB/104 Tu. 8-11 CS500
103B-INxxx-ISP-MNUM Metody numeryczne WYK=30
PRO=15
1030-INSID-MSP-PP WYK/1 Th. 10-12 162 prof. dr hab. P. Tatjewski
1030-INSID-MSP-PP PRO/101 Tu. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP PRO/102 Fr. 14-16 P113
103A-INISY-MSP-MOD Metody optymalizacji dyskretnej PRO=45
WYK=45
1030-INISY-MSP-MET WYK/1 Mo. 18-20 106 dr inż. I. Żółtowska
103A-INISY-MSP-MODA Modelowanie danych PRO=30
WYK=30
1030-INISY-MSP-WYT WYK/1 Th. 16-18 04b doc. dr inż. T. Traczyk
1030-INISY-MSP-WYT PRO/101 Th. 16-18 04b
103A-INISY-MSP-MOM Modelowanie matematyczne WYK=30
PRO=30
1030-INISY-MSP-MAT WYK/1 Mo. 16-18 6 dr inż. M. Kaleta
103A-ARxxx-DSP-MORO Modelowanie i sterowanie robotów WYK=30
PRO=15
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-18 104 prof. dr hab. C. Zieliński
103A-INISY-MSP-PBAD Projekt badawczy PRO=30
ZIN=30
1030-INISY-MSP-PRO ZIN/1 Mo. 16-18 164 dr inż. P. Pałka
103A-ARxxx-ISP-PODA Podstawy automatyki WYK=30
LAB=15
3AR1
3AR2
WYK/1 Th. 14-16 108 dr inż. P. Marusak
3AR1 LAB/101 T Tu.N 16-19 026
3AR2 LAB/102 T Tu.N 16-19 032
3AR1 LAB/103 T Tu.P 16-19 026
3AR2 LAB/104 T Tu.P 16-19 032
3AR1 LAB/105 Fr. 17-20 026
103B-INISY-MSP-PORR Programowanie równoległe i rozproszone PRO=30
WYK=30
1030-ARxxx-DSP-PZ WYK/1 Tu. 12-14 118-AL prof. dr hab. E. Niewiadomska-Szynkiewicz
103B-INxxx-ISP-PROI Programowanie obiektowe LAB=30
WYK=30
2I1 WYK/1 Mo. 8-10 106 dr inż. T. Śliwiński
2I1 LAB/101 Th. 12-14 09
103A-ARxxx-ISP-PUST Projektowanie układów sterowania CWI=15
LAB=30
PRO=30
6AR LAB/101 Mo. 12-15 CS402 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
6AR LAB/102 Mo. 15-18 CS402
6AR LAB/103 Tu. 8-11 CS402
6AR CWI/101 Fr. 14-16 117
103A-INxxx-ISP-PZSP1 Projekt zespołowy 1 CWI=30
PRO=30
1I1 CWI/101 We. 14-18 P113 dr inż. M. Kaleta
1I2 CWI/102 Tu. 16-20 P114
1I3 CWI/103 Fr. 14-18 P114
1I4 CWI/104 Mo. 8-12 P114
1I5 CWI/105 Th. 16-20 P114
1I1 PRO/101 We. 14-18 P113
1I2 PRO/102 Tu. 16-20 P114
1I3 PRO/103 Fr. 14-18 P114
1I4 PRO/104 Mo. 8-12 P114
1I5 PRO/105 Th. 16-20 P114
103A-INxxx-ISP-PZSP2 Projekt zespołowy 2 CWI=32
WYK=24
PRO=60
103C-INxxx-ISP-MPROG WYK/1 Fr. 12-14 133 dr inż. I. Żółtowska
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/101 Mo. 8-10 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/102 Mo. 12-14 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/103 Mo. 14-16 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/104 Tu. 10-12 P114
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/105 We. 12-14 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/106 Th. 10-14 P114
103C-INxxx-ISP-MPROG CWI/107 Th. 16-20 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/101 Mo. 8-10 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/102 Mo. 12-14 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/103 Mo. 14-16 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/104 Tu. 10-12 P114
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/105 We. 12-14 P113
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/106 Th. 10-14 P114
103C-INxxx-ISP-MPROG PRO/107 Th. 16-20 P113
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SID SEM/101 Mo. 16-18 528 dr hab. inż. K. Pieńkosz
7SID SEM/102 Th. 14-16 528
7SID SEM/103 Fr. 10-12 528
7SID SEM/104 Fr. 14-16 528
7SID SEM/105 We. 12-14 528
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Th. 8-10 569 dr hab inż. A. Stachurski
dyp_AK SEM/102 Th. 10-12 569
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_AK SEM/101 Mo. 10-12 569 doc. dr inż. T. Traczyk
dyp_AK SEM/102 Mo. 12-14 569
dyp_AK SEM/103 Mo. 14-16 528
dyp_AK SEM/104 Mo. 16-18 569
dyp_AK SEM/105 Tu. 12-14 528
dyp_AK SEM/106 We. 10-12 528
dyp_AK SEM/107 We. 14-16 569
dyp_AK SEM/108 Th. 14-16 569
103C-INxxx-ISP-SKM Sieci komputerowe WYK=30
LAB=30
2I1
3AR1
3AR2
WYK/1 Tu. 10-12 162 mgr inż. J. Sobczyk
3AR1 LAB/101 Mo. 17-20 568
3AR2 LAB/102 Fr. 17-20 568
3AR1 LAB/103 Mo. 14-17 568
3AR2 LAB/104 Mo. 8-11 568
2I1 LAB/201 Tu. 14-17 568
2I1 LAB/202 Tu. 17-20 568
103A-INxxx-ISP-SKPS Systemy komputerowe w sterowaniu i pomiarach LAB=30
WYK=30
4I1 WYK/1 Mo. 12-14 6 dr inż. T. Winiarski
4I1 LAB/0 Tu. 12-16 P114
103B-ARxxx-ISP-SMS Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
WYK/1 Mo. 16-18 170 dr inż. P. Chaber
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/101 Tu. 11-14 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/102 Tu. 16-19 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/103 We. 9-12 CS402
1030-ARxxx-ISP-PODA
5AR
LAB/104 We. 16-19 CS402
103B-INSID-MSP-SNR Sieci neuronowe WYK=30
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 10-12 17 prof. dr hab. A. Pacut
103B-INxxx-ISP-SOI Systemy operacyjne – I LAB=30
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
3I1
3I2
3I3
3I4
3I5
WYK/1 Tu. 16-18 105-AR dr inż. T. Kruk
3I1 LAB/101 Fr. 10-12 139
3I2 LAB/102 Fr. 8-10 139
3I3 LAB/103 Fr. 14-16 10
3I4 LAB/104 Fr. 12-14 10
3I1 LAB/105 Fr. 10-12 CS500
3I2 LAB/106 Fr. 8-10 CS500
3I3 LAB/107 Fr. 14-16 CS500
3I4 LAB/108 Fr. 12-14 139
3I4 LAB/111 Fr. 12-14 CS500
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/201 Fr. 16-18 139
1030-ARxxx-ISP-OBIER LAB/202 Fr. 16-18 CS500
103B-INSID-ISP-SP Sterowniki programowalne WYK=30
LAB=15
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR1
3AR2
WYK/1 Th. 16-18 017b mgr inż. J. Gustowski
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/101 Tu. 8-12 032
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR1
LAB/102 Th. 8-12 032
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR1
LAB/103 Th. 8-12 CS402
3AR2 LAB/104 Th. 8-12 032
3AR2 LAB/105 Th. 8-12 CS402
103B-INxxx-MSP-SPOP Specyfikacje formalne i programy funkcyjne WYK=30
LAB=15
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Fr. 14-16 170 dr inż. M. Szlenk
1030-INSID-MSP-PZ LAB/101 T Mo.P 14-16 P114
1030-INSID-MSP-PZ LAB/102 T Th.P 14-16 P114
1030-INSID-MSP-PZ LAB/103 T Fr.P 12-14 P113
103A-ARxxx-ISP-STERO Sterowanie i symulacja robotów LAB=30
CWI=15
PRO=15
5AR LAB/101 Th. 16-20 P109 dr inż. T. Winiarski
5AR CWI/101 T Fr.P 12-14 P114
5AR PRO/101 T Fr.N 12-14 P114
103A-ARxxx-MSP-SZAU Sztuczna inteligencja w automatyce PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Tu. 14-16 108 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk/dr inż. P. Marusak
103A-INSID-MSP-TASS Techniki analizy sieci społecznych WYK=30
PRO=30
1030-INSID-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 017b dr inż. P. Arabas
103D-ARxxx-MSP-TST Teoria sterowania PRO=15
WYK=30
CWI=15
1030-ARxxx-MSP-PZ WYK/1 Tu. 8-10 170 dr inż. M. Karpowicz
1030-ARxxx-MSP-PZ CWI/101 Th. 10-12 P113
1030-ARxxx-MSP-PZ CWI/102 Th. 12-14 P113
103A-INxxx-ISP-WAET Wstęp do automatyki, elektroniki i telekomunikacji LAB=15
WYK=30
2I1 WYK/1 We. 8-10 107 prof. nzw. dr hab. M. Ławryńczuk
2I1 LAB/101 We. 16-19 P114
103B-INSID-ISP-WDEC Wspomaganie decyzji WYK=30
LAB=30
1030-INSID-MSP-PP
5SID
WYK/1 We. 18-20 170 dr inż. J. Granat
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/101 Tu. 8-10 P113
1030-INSID-MSP-PP LAB/102 Tu. 10-12 P113
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/103 Th. 14-16 P113
1030-INSID-MSP-PP
5SID
LAB/104 Fr. 10-12 P114
103A-ARxxx-ISP-WR Wstęp do robotyki WYK=30
LAB=30
1030-ARxxx-ISP-PODA
3AR1
3AR2
WYK/1 Fr. 10-12 108 dr hab. inż. W. Szynkiewicz
3AR1 LAB/101 T Mo.N 8-12 P109
3AR2 LAB/102 T Mo.N 14-18 P109
3AR1 LAB/103 T Mo.P 8-12 P109
3AR2 LAB/104 T Mo.P 14-18 P109
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/201 Mo. 8-12 P109
1030-ARxxx-ISP-PODA LAB/202 We. 10-14 P109
103A-INxxx-ISP-WSYZ Wprowadzenie do systemów zarządzania WYK=30
LAB=16
PRO=30
4I1 WYK/1 Th. 10-12 104 dr hab. inż. K. Pieńkosz
4I1 LAB/101 We. 10-14 P114
4I1 LAB/102 We. 10-14 P114
103A-INIOP-ISP-WUS Wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych WYK=30
LAB=30
1030-INIOP-ISP-IOP WYK/1 Fr. 14-16 04b dr inż. A. Ratkowski
1030-INIOP-ISP-IOP LAB/101 Mo. 18-20 09
1030-INIOP-ISP-IOP LAB/102 We. 18-20 09
1030-INIOP-ISP-IOP LAB/103 Mo. 18-20 09
1030-INIOP-ISP-IOP LAB/104 We. 18-20 09
103A-INISY-MSP-ZBOP Zastosowania badań operacyjnych w przedsiębiorstwach ZIN=20
PRO=40
1030-xxxxx-MSP-PZ ZIN/1 Tu. 16-18 170 dr inż. Izabela Żółtowska
103D-INxxx-ISP-ZPI Zarządzanie projektami informatycznymi PRO=15
WYK=30
1030-INIOP-ISP-IOP WYK/1 Th. 16-18 121 dr hab. inż. K. Pieńkosz
Serwer STUDIA3 WEiTI
2021.09.26 18:59.20