Instytut Telekomunikacji semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-TLTIC-MSP-AIR Aplikacje internetu rzeczy PRO=30
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. J. Domaszewicz
1030-TLTIC-MSP-PZ.O PRO/101 Th. 12-14 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ.O PRO/102 Th. 12-14 ?
103A-CBxxx-ISP-APRO2 Algorytmy i programowanie 1 WYK=30
LAB=15
PRO=15
2CB1
2CB2
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. D. Paczesny
2CB1 LAB/101 T Fr.N 12-14 09
2CB2 LAB/102 T Th.N 12-14 ?
2CB1 PRO/101 T Fr.P 12-14 09
2CB2 PRO/102 T Th.P 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-APTEL Usługi i aplikacje teleinformatyczne WYK=30
LAB=23
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. K. Brzeziński
2T1 LAB/101 T We.N 14-17 CS302
2T1 LAB/102 T We.P 14-17 CS302
2T2 LAB/103 T Th.N 17-20 CS302
2T2 LAB/104 T Th.P 17-20 CS302
2T3 LAB/105 T Th.N 14-17 CS302
2T3 LAB/106 T Th.P 14-17 CS302
2T4 LAB/107 T We.N 17-20 CS302
2T4 LAB/108 T We.P 17-20 CS302
103A-TLTIC-MSP-ATSI Architektura i techniki sieciowe internetu PRO=15
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Fr. 10-12 ? dr hab. inż. H. Tarasiuk
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Fr.N 8-10 336
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Fr.N 12-14 336
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T Fr.P 12-14 336
103A-TLTIC-MSP-AUI Aplikacje i usługi internetu PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 T We.N 16-20 336
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 T We.P 16-20 336
103A-TLTIC-MSP-BCYB Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni PRO=30
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Tu. 16-18 ? dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T Tu.N 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T Tu.P 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 T We.N 18-20 DS302
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 T We.P 18-20 DS302
103A-CBxxx-ISP-BDAN Bezpieczeństwo danych WYK=30
PRO=30
2CB1
2CB2
WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. inż Z. Kotulski
2CB1 PRO/101 Tu. 14-16 ?
2CB2 PRO/102 Fr. 14-16 ?
2CB1 PRO/103 Tu. 16-18 ?
2CB2 PRO/104 Fr. 16-18 ?
103A-TLxxx-ISP-BDBT Bazy danych i Big Data WYK=30
PRO=25
3T1 WYK/1 Th. 18-20 ? M. Kowalczyk
3T1 PRO/101 Th. 8-10 ?
3T1 PRO/102 Th. 8-10 ?
103A-TLxxx-MSP-BES Bezprzewodowe systemy i sieci ad-hoc LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-TLxxx-DSP-PZ WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. K. Markowski
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/101 We. 16-17 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/102 We. 17-18 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/103 Th. 10-11 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/104 Th. 11-12 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/105 Th. 12-13 411
1030-TLxxx-DSP-PZ LAB/106 Th. 13-14 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/101 Tu. 14-15 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/102 Tu. 15-16 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/103 Tu. 16-17 411
1030-TLxxx-DSP-PZ PRO/104 Tu. 17-18 411
103A-TLTIC-MSP-BEST Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. S. Kukliński
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/101 Fr. 11-12 404
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/102 Fr. 12-13 404
1030-xxxxx-MSP-PZ LAB/103 Fr. 13-14 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Fr. 9-10 404
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Fr. 10-11 404
103A-TLSST-ISP-BOT Bezpieczeństwo oprogramowania i testy penetracyjne LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 ? dr hab. inż. K. Szczypiorski prof. PW
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 Fr. 8-11 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 Fr. 11-14 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 T Fr.P 8-10 DS302
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 T Fr.N 8-10 DS302
103A-TLSST-ISP-BSD Bezprzewodowe sieci dostępowe WYK=30
PRO=15
LAB=15
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Fr. 12-14 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 Mo. 16-20 533
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 Mo. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/103 Mo. 16-20 533
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Mo. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 Mo. 16-20 336
103A-CBxxx-ISP-BSO Bezpieczeństwo systemów i oprogramowania WYK=30
PRO=15
4CB1
4CB2
WYK/1 Th. 16-18 ? mgr inż. M. Golański
4CB1 PRO/101 We. 14-15 ?
4CB2 PRO/102 Tu. 14-15 ?
4CB1 PRO/103 We. 15-16 ?
4CB2 PRO/104 Tu. 15-16 ?
103A-TLTIC-MSP-CPU Cyfrowy profil użytkownika PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 ? dr hab. inż. A. Janicki
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 Mo. 14-16 ?
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 Mo. 16-18 ?
103A-TCTCM-ISA-ECOPR Communication Protocols WYK=30
PRO=30
stuA_7 WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. K. Brzeziński
stuA_7 PRO/101 Mo. 8-10 CS304
stuA_7 PRO/102 We. 12-14 CS304
103A-CTxxx-ISA-EINTE Internet technologies and standards WYK=30
LAB=30
stuA_6 WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. P. Gajowniczek
stuA_6 LAB/101 Fr. 8-10 CS302
stuA_6 LAB/102 Fr. 10-12 CS302
stuA_6 LAB/103 Fr. 12-14 CS302
103A-TCTCM-ISA-EIOT Switching and Routing LAB=15
CWI=15
WYK=30
stuA_7 WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. S. F. Donado
stuA_7 LAB/101 T Mo.N 14-18 CS304
stuA_7 LAB/102 T Mo.P 14-18 CS304
stuA_7 CWI/101 T Tu.N 18-20 ?
103B-TCTCM-MSA-EOFT Optical Fiber Transmission WYK=30
PRO=15
LAB=15
stuAM4T WYK/1 Th. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. K. Perlicki
stuAM4T LAB/101 Th. 16-17 DS303
stuAM4T LAB/102 Th. 17-18 DS303
stuAM4T PRO/101 Fr. 11-12 ?
103A-CTTCM-MSA-EQUTH Queuing Theory CWI=30
WYK=30
stuAM2T WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. P. Gajowniczek
stuAM2T CWI/101 Mo. 12-14 ?
103A-CTxxx-ISA-ESISM Signal, Systems and Modulations WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_4 WYK/1 We. 8-10 ? prof. nzw. Dr hab. P. Dymarski
stuA_4 LAB/101 T Mo.N 14-16 504
stuA_4 LAB/102 T Mo.P 14-16 504
stuA_4 LAB/103 T Tu.N 14-16 504
stuA_4 LAB/104 T Tu.P 14-16 504
stuA_4 CWI/101 T Th.N 10-12 ?
stuA_4 CWI/102 T Th.P 10-12 ?
103A-TCTCM-ISA-ESPTE Signal Processing & Coding in Telecommunication CWI=15
PRO=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 We. 12-14 ? dr hab. inż. A.Janicki
stuA_5 LAB/101 T Fr.P 8-12 412
stuA_5 LAB/102 T Mo.P 16-20 412
stuA_5 CWI/101 T Mo.N 12-14 ?
103A-TLTTI-ISP-ETOS Eksperymenty w teleinformatycznych sieciach badawczych WYK=30
PRO=30
LAB=15
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
WYK/1 Th. 14-16 ? dr hab. inż. A. Bęben
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
LAB/101 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
LAB/102 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
LAB/103 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
PRO/101 Th. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER
1030-TLTTI-ISP-OBIER
1030-TLTZT-ISP-OBIER
PRO/102 Th. 16-20 336
103A-CTxxx-ISA-ETSYS Telecommunication Systems and Networks PRO=15
CWI=15
WYK=30
stuA_5 WYK/1 Tu. 12-14 ? mgr inż. K. Włostowski
stuA_5 CWI/101 T We.N 14-16 ?
stuA_5 CWI/102 T We.N 16-18 ?
stuA_5 PRO/101 T Th.N 10-12 ?
stuA_5 PRO/102 T Th.P 10-12 ?
103A-CBxxx-ISP-KRI Komutacja i routing w internecie WYK=30
LAB=30
4CB1
4CB2
WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. P. Gajowniczek
4CB1 LAB/101 Fr. 12-16 ?
4CB2 LAB/102 Fr. 12-16 ?
4CB1 LAB/103 Fr. 12-16 ?
4CB2 LAB/104 Fr. 12-16 ?
103C-TLSST-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5SST
5TZT
LAB/201 Mo. 16-20 504 dr hab. Inż. G. Stępniak
5SST LAB/202 T Tu.P 16-20 504
5TZT LAB/203 T Tu.N 16-20 504
103A-TLRTM-ISP-LPTC Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej LAB=30
5SST LAB/101 T Fr.P 8-12 412 dr hab. inż. P. Dymarski
5SST LAB/102 T Fr.N 8-12 412
5TZT LAB/103 T Fr.P 12-16 412
5TZT LAB/104 T Fr.N 12-16 412
5RTM LAB/105 T Fr.P 16-20 412
5RTM LAB/106 T Fr.N 16-20 412
103B-TLSST-ISP-MEST Metody symulacyjne w telekomunikacji PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 12-14 ? dr hab. inż. H. Tarasiuk
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/101 We. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 We. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-20 336
103A-TLTIC-MSP-MOST Modelowanie sieci teleinformatycznych PRO=30
WYK=30
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 14-16 ? prof. dr hab. inż. W. Burakowski
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/101 T Th.N 16-18 336
1030-xxxxx-MSP-PZ PRO/102 T Th.P 16-18 336
103A-TLTIC-MSP-OAST Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych WYK=15
PRO=15
CWI=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 Th. 16-17 ? dr inż. P. Gajowniczek
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 Th. 17-18 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 Th. 18-19 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 18-19 CS304
103A-TLxxx-ISP-PAIM Programowanie aplikacji internetowych i mobilnych LAB=15
PRO=8
WYK=22
4T1
4T2
4T3
WYK/1 We. 8-10 ? dr hab. inż. A. Tomaszewski
4T1 LAB/101 Th. 16-17 ?
4T2 LAB/102 Th. 17-18 ?
4T3 LAB/103 Th. 17-18 ?
4T1 LAB/104 Th. 16-17 ?
4T1 PRO/101 We. 10-11 ?
4T2 PRO/102 We. 10-11 ?
4T3 PRO/103 We. 10-11 ?
103B-TLSST-ISP-PKC Podstawy komutacji cyfrowej WYK=30
LAB=30
5SST
5TZT
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. K. Brzeziński
5SST LAB/101 Tu. 8-10 CS302
5TZT LAB/102 Tu. 10-12 CS302
103A-CBxxx-ISP-POTEC Podstawy techniki cyfrowej LAB=15
PRO=15
WYK=30
2IIR WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. P. Tomaszewicz
2IIR LAB/101 Fr. 14-16 DS302
2IIR LAB/102 Fr. 12-14 DS302
2IIR PRO/101 Fr. 14-16 DS302
2IIR PRO/102 Fr. 12-14 DS302
103A-TLTIC-MSP-PROST Programowalne sieci teleinformatyczne WYK=15
LAB=15
PRO=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 14-16 ? doc. dr inż. D. Bursztynowski
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/101 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/102 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ LAB/103 Fr. 10-13 CS304
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 T We.N 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 T We.P 14-16 ?
103B-TLTIC-MSP-PSITI Przetwarzanie sygnałów i teoria informacji PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-TLTIC-MSP-PZ.W WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. dr hab. inż. A. Jakubiak,
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/101 T Mo.N 14-17 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/102 T Mo.P 14-17 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/103 T Mo.N 17-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W LAB/104 T Mo.P 17-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/101 T Tu.N 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/102 T Tu.P 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/103 T Tu.N 18-20 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ.W PRO/104 T Tu.P 18-20 ?
103A-TLxxx-ISP-PSYG Podstawy przetwarzania sygnałów WYK=30
CWI=15
LAB=15
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. T. Czarnecki
2T1 LAB/101 T Fr.N 9-12 504
2T1
2T2
LAB/102 T Fr.P 9-12 504
2T2 LAB/103 T Fr.N 17-20 504
2T3 LAB/104 T Fr.N 14-17 504
2T3
2T4
LAB/105 T Fr.P 14-17 504
2T4 LAB/106 T Fr.P 17-20 504
2T1 CWI/101 Fr. 14-15 ?
2T2 CWI/102 Fr. 15-16 ?
2T3 CWI/103 Fr. 10-11 ?
2T4 CWI/104 Fr. 11-12 ?
103C-TLTLK-MSP-PTC Podstawy transmisji cyfrowej WYK=30
4E1
4E2
WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. P. Dymarski
103A-TLxxx-ISP-SCHT Sieci i chmury teleinformatyczne WYK=30
LAB=30
3T1 WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. Artur Tomaszewski
3T1 LAB/101 Fr. 14-16 CS304
3T1 LAB/102 Fr. 14-16 CS304
3T1 LAB/103 Fr. 14-16 CS304
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7SST
7TZT
SEM/601 Th. 10-12 413a prof dr hab J. Siuzdak
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_TK SEM/601 Mo. 16-18 413a doc. dr inż.  D.Bursztynowski
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_TK SEM/601 We. 14-16 413a dr hab. inż. A. Janicki
103B-TLTZT-ISP-SIP Sieci IP WYK=30
PRO=15
LAB=15
6TZT WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. P. Gajowniczek
6TZT LAB/101 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/102 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/103 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/104 Th. 8-12 CS304
6TZT LAB/105 Th. 8-12 CS304
6TZT PRO/101 Th. 8-10 ?
6TZT PRO/102 Th. 8-10 ?
6TZT PRO/103 Th. 8-10 ?
103B-TLSST-ISP-SKRU Systemy komunikacji ruchomej PRO=15
LAB=15
WYK=30
6SST
6TZT
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. D. Bursztynowski
6SST LAB/101 We. 8-12 CS302
6SST LAB/102 We. 8-12 CS302
6TZT LAB/103 We. 8-12 CS302
6TZT LAB/104 We. 8-12 CS302
103A-TLTIC-MSP-SOIB Sieci optyczny i ich bezpieczeństwo WYK=15
PRO=30
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 12-14 ? prof. dr hab. inż. J. Siuzdak
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/101 We. 8-10 506A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/102 Th. 8-10 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/103 We. 10-12 506A
1030-TLTIC-MSP-PZ PRO/104 Th. 12-14 ?
103B-TLSST-ISP-STS Systemy telekomunikacji satelitarnej WYK=30
PRO=30
1030-TLSST-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? mgr inż. K. Włostowski
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/101 Th. 16-18 ?
1030-TLSST-ISP-OBIER PRO/102 Fr. 16-18 ?
103B-TLSST-ISP-STTR Systemy teletransmisyjne WYK=30
LAB=30
6SST WYK/1 Fr. 12-14 ? doc. dr inż. S. Kula
6SST LAB/101 T Tu.N 12-16 463
6SST LAB/102 T Tu.P 12-16 463
6SST LAB/103 T Tu.N 12-16 DS300
6SST LAB/104 T Tu.P 12-16 DS300
6SST LAB/105 T Tu.N 12-16 412
6SST LAB/106 T Tu.P 12-16 412
103A-TLSST-ISP-SWUS Sieci wielousługowe LAB=15
PRO=15
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
WYK/1 Fr. 14-16 ? prof. dr hab. W. Burakowski
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/101 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/102 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/103 Fr. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
LAB/104 Fr. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/101 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/102 Tu. 16-20 336
1030-TLSST-ISP-OBOW
7SST
PRO/103 Fr. 16-20 336
103A-CBxxx-ISP-SYCY Systemy cyfrowe (CB) WYK=30
LAB=15
PRO=15
2CB1
2CB2
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr hab. inż. M. Rawski
2CB1 LAB/101 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 LAB/102 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 LAB/103 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 LAB/104 T Th.N 14-17 DS302
2CB1
2CB2
LAB/105 T Th.N 17-20 DS302
2CB1 PRO/101 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 PRO/102 T Th.N 14-17 DS302
2CB1 PRO/103 T Th.N 11-14 DS302
2CB2 PRO/104 T Th.N 14-17 DS302
2CB1
2CB2
PRO/105 T Th.N 17-20 DS302
103A-TLxxx-ISP-SYCYF Systemy cyfrowe (T) LAB=15
PRO=15
WYK=30
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. M. Rawski
2T1 LAB/101 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 LAB/102 T Th.P 14-17 DS302
2T3 LAB/103 T Mo.P 17-20 DS302
2T4 LAB/104 T Th.P 17-20 DS302
2T1 LAB/105 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 LAB/106 T Th.P 14-17 DS302
2T3 LAB/107 T Mo.P 17-20 DS302
2T4 LAB/108 T Th.P 17-20 DS302
2T1 PRO/101 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 PRO/102 T Th.P 14-17 DS302
2T3 PRO/103 T Mo.P 17-20 DS302
2T4 PRO/104 T Th.P 17-20 DS302
2T1 PRO/105 T Mo.P 14-17 DS302
2T2 PRO/106 T Th.P 14-17 DS302
2T3 PRO/107 T Mo.P 17-20 DS302
2T4 PRO/108 T Th.P 17-20 DS302
103A-CBxxx-ISP-SYKOM Systemy komputerowe: architektura i programowanie PRO=15
LAB=15
WYK=30
4CB1
4CB2
WYK/1 Mo. 12-14 ? dr hab. inż. M. Rawski
4CB1 LAB/101 Tu. 14-18 ?
4CB2 LAB/102 We. 14-18 ?
4CB1 PRO/101 Fr. 8-9 ?
4CB2 PRO/103 Fr. 10-11 ?
103A-TLxxx-ISP-SYKT Systemy komputerowe: architektura i programowanie PRO=15
LAB=15
WYK=30
4T1
4T2
4T3
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr hab. inż. M. Rawski
4T1
4T2
LAB/101 Fr. 12-16 ?
4T3 LAB/103 Fr. 12-16 ?
4T1 PRO/101 Fr. 9-10 ?
4T2 PRO/101 Fr. 16-17 ?
4T3 PRO/103 Fr. 11-12 ?
103A-CBxxx-ISP-SYMET Transmisja sygnałów i media transmisyjne LAB=30
WYK=30
4CB1
4CB2
WYK/1 We. 12-14 ? dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
4CB1 LAB/101 We. 16-18 ?
4CB2 LAB/102 Tu. 12-14 ?
103A-TLxxx-ISP-SYST Systemy czasu ciągłego i dyskretnego LAB=15
CWI=15
WYK=30
3T1 WYK/1 Mo. 14-16 ? dr hab. Inż. G. Stępniak, dr hab. Inż. P. Dymarski, prof. A. Jakubiak
3T1 LAB/101 Mo. 8-11 504
3T1 LAB/102 Mo. 8-11 504
3T1 CWI/101 Th. 12-14 ?
103A-CBxxx-ISP-SYSY Sygnały i systemy LAB=15
CWI=15
WYK=30
2IIR WYK/1 Tu. 12-14 ? dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
2IIR LAB/101 T Th.N 8-11 ?
2IIR LAB/102 T Th.P 8-11 ?
2IIR CWI/101 T Mo.N 8-10 ?
2IIR CWI/102 T Mo.P 8-10 ?
103A-TLxxx-ISP-TECY Technika cyfrowa WYK=30
LAB=30
1T1 WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. P. Tomaszewicz
1T1 LAB/101 Tu. 8-10 DS302
1T1 LAB/102 Tu. 8-10 DS302
103A-TLTLK-MSP-TIKO Teoria informacji i kodowania WYK=30
PRO=15
CWI=15
1030-TLTIC-MSP-PZ WYK/1 We. 16-18 ? prof. dr hab. A. Jakubiak
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/101 T Fr.N 14-16 ?
1030-TLTIC-MSP-PZ CWI/102 T Fr.P 14-16 ?
103A-TExxx-ISP-TINE Techniki internetu WYK=30
LAB=15
4E1
4E2
WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. P. Gajowniczek
4E1 LAB/101 Tu. 11-14 40
4E2 LAB/102 Tu. 11-14 40
4E1 LAB/104 Tu. 14-17 40
4E2 LAB/105 Tu. 14-17 40
103A-TLxxx-ISP-TMKT Technika modulacji i kodowania WYK=30
PRO=10
3T1 WYK/1 We. 10-12 ? prof. A. Jakubiak
3T1 PRO/101 Fr. 12-14 ?
3T1 PRO/102 Fr. 12-14 ?
103C-TLTZT-ISP-TP Techniki prezentacji WYK=15
PRO=45
1030-TLTZT-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 ? prof. dr hab. A. Kraśniewski
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/101 We. 16-19 ?
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-19 ?
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/103 We. 16-19 ?
103B-TLSST-ISP-TRP Transmisja przewodowa CWI=15
LAB=15
WYK=30
5SST WYK/1 We. 10-12 ? dr hab. inż. J. Turkiewicz
5SST LAB/101 T Th.N 12-15 DS303
5SST LAB/102 T Th.P 12-15 DS303
5SST CWI/101 T We.N 8-10 ?
5SST CWI/102 T We.P 8-10 ?
103A-TLTZT-ISP-TSST Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych PRO=30
WYK=30
5TZT WYK/1 Fr. 10-12 ? dr hab. inż. A.Tomaszewski
5TZT PRO/101 Fr. 8-10 ?
5TZT PRO/102 Fr. 8-10 CS304
103A-CBxxx-ISP-UAI Usługi i aplikacje internetu WYK=30
LAB=30
2CB1
2CB2
WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. P. Gajowniczek
2CB1 LAB/101 T Mo.N 16-19 CS302
2CB2 LAB/102 T Tu.N 17-20 CS302
2CB1 LAB/103 T Mo.P 16-19 CS302
2CB2 LAB/104 T Tu.P 17-20 CS302
103A-CBxxx-ISP-UAIM Projektowanie usług i aplikacji internetowych i mobilnych LAB=15
PRO=15
WYK=30
4CB1
4CB2
WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. A. Tomaszewski
4CB1 LAB/101 We. 10-11 ?
4CB2 LAB/102 We. 11-12 ?
4CB1 LAB/103 We. 10-11 ?
4CB2 LAB/104 We. 11-12 ?
4CB2 LAB/105 We. 11-12 ?
4CB1 PRO/101 Th. 10-11 ?
4CB2 PRO/102 Th. 10-11 ?
4CB1 PRO/103 Th. 10-11 ?
4CB2 PRO/104 Th. 10-11 ?
103C-TLTZT-ISP-WBD Wprowadzenie do baz danych WYK=30
PRO=30
1030-TLTZT-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 18-20 ? dr inż. M. Kowalczyk
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/101 We. 8-10 576
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/102 Th. 8-10 576
1030-TLTZT-ISP-OBIER PRO/103 Fr. 8-10 576
103A-TLxxx-ISP-WDT Wstęp do telekomunikacji WYK=21
LAB=12
1T1 WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. T. Czarnecki
1T1 LAB/101 Th. 12-15 ?
1T1 LAB/102 Th. 12-15 ?
103B-TLTZT-ISP-ZST Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi PRO=30
WYK=30
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. M. Średniawa
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/101 Th. 10-12 CS302
1030-TLSST-ISP-OBIER
5TZT
PRO/102 Th. 10-12 ?
Serwer STUDIA3 WEiTI
2023.09.25 15:32.02