Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-IBxxx-ISP-ABM Akceleratory biomedyczne WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER
6IB-A
6IB-I
WYK/1 We. 9-12 ? dr hab. inż. S. Wronka
103B-IBxxx-ISP-AE Algorytmy ewolucyjne PRO=15
WYK=30
1030-ARxxx-ISP-OBIER
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr inż. P. Miazga
103A-TLRTM-ISP-AM Akustyka muzyczna WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 10-12 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
103A-ELEIM-ISP-ARDM Aparatura radiologiczna w diagnostyce medycznej WYK=30
1030-ELEIM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. G. Domański
103A-IBIBM-ISP-BEMSI Bezpieczeństwo medycznych systemów informacyjnych PRO=15
LAB=15
WYK=30
1030-IBIBM-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. R. Kurjata
1030-IBIBM-ISP-OBIER LAB/101 We. 18-20 ?
1030-IBIBM-ISP-OBIER LAB/102 We. 18-20 ?
1030-IBIBM-ISP-OBIER LAB/103 We. 18-20 ?
103A-TLRTM-MSP-BUA Badania urządzeń audio WYK=15
LAB=30
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Fr. 12-14 123 dr inż. G. Makarewicz
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 12-16 31
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 12-16 126
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 12-16 128
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/104 Fr. 12-16 128
103A-ELxxx-MSP-CPSF Cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych LAB=15
WYK=30
1030-ELxxx-DSP-PZ WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. M. Lewandowski
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/101 We. 12-16 ?
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/102 We. 12-16 ?
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/103 We. 12-16 ?
1030-ELxxx-DSP-PZ LAB/104 We. 12-16 ?
103A-TLRTM-ISP-CSK Cyfrowe systemy komórkowe WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/101 Tu. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/102 Tu. 8-11 430
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/103 Th. 8-11 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER
6RTM
LAB/104 Th. 8-11 430
103B-TLRTM-ISP-DTS Dźwiękowa technika studyjna LAB=30
WYK=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. M. Lewandowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 16-20 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-20 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Th. 16-20 ?
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Mo. 16-20 ?
103A-TCTCM-MSA-EADIR Adaptive Image Recognition WYK=30
PRO=30
stuAM2T WYK/1 Th. 10-12 CS401 prof. dr hab. W. Skarbek
stuAM2T PRO/101 Th. 12-14 CS401
103B-ELEIM-ISP-EAME Elektroniczna aparatura medyczna LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. A. Rychter
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/101 Th. 12-15 044
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/102 Th. 12-15 044
1030-ELEIM-ISP-PIB
6EIM
LAB/103 Th. 12-15 044
103B-TCTCM-MSA-ECOET Computational Electromagnetics for Telecommunication WYK=30
PRO=30
stuAM2T WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. P. Korpas
stuAM2T PRO/101 Tu. 14-16 ?
103A-CTxxx-ISA-EDC1 Digital circuits LAB=30
WYK=30
stuA_3 WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. P. Miazga
stuA_3 LAB/101 We. 16-20 416
stuA_3 LAB/102 Fr. 12-16 416
stuA_3 LAB/103 Fr. 8-12 416
stuA_3 LAB/104 Th. 17-21 416
stuA_3 LAB/105 Fr. 16-20 416
103A-xxxxx-MSA-EMAR Methodological and Ethical Aspects of Research WYK=30
CWI=15
1030-xxxxx-MSA-NTECH
stuAM4T
WYK/1 We. 8-10 ? prof. dr hab. R. Morawski
1030-xxxxx-MSA-NTECH
stuAM4T
CWI/101 We. 10-12 ?
103B-TCTCM-ISA-EMSMN Multi-Service and Multimedia Networks PRO=15
WYK=30
LAB=15
stuA_7 WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. S. Kozłowski
stuA_7 LAB/101 We. 14-17 DS402
stuA_7 LAB/102 Fr. 12-15 DS402
103A-CTxxx-ISA-ENUME Numerical Methods WYK=30
PRO=30
stuA_4 WYK/1 Th. 8-10 ? prof. dr hab. R. Morawski
103A-CTxxx-ISA-EPHY2 Physics 2 LAB=15
WYK=30
CWI=15
stuA_2 WYK/1 Tu. 14-16 ? dr hab. inż. B. Salski
stuA_2 LAB/101 Tu. 16-18 09
stuA_2 LAB/102 Th. 14-16 011
stuA_2 CWI/101 Tu. 16-18 ?
stuA_2 CWI/102 We. 12-14 ?
103A-INIMU-MSP-GSN Głębokie sieci neuronowe mediach cyfrowych PRO=15
WYK=30
1030-INIMU-MSP-ANA WYK/1 Mo. 9-11 ? prof. dr hab. W. Skarbek
1030-INIMU-MSP-ANA PRO/101 Mo. 11-12 ?
103B-IBIBM-MSP-INGE Inżynieria genetyczna WYK=15
103C-IBIBM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 16-18 ? dr inż. T. Rubel
103A-TLTBM-ISP-IRI Interfejsy radiowe internetu rzeczy PRO=15
WYK=30
1030-TLTBM-ISP-OBIER WYK/1 Tu. 16-18 ? dr inż. J. Kołakowski
1030-TLTBM-ISP-OBIER PRO/101 Tu. 18-19 ?
J-ANG.X j.ang. - mechatronika CWI=60
4IB-M CWI/0 Tu. 10-12 ?
4IB-M CWI/0 Fr. 8-10 ?
103D-xxxxx-MSP-KODA Kompresja danych PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 16-18 ? dr hab. inż. G. Pastuszak
103A-IBxxx-MSP-KWOD Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej WYK=30
PRO=15
1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. dr hab. A. Przelaskowski
1030-IBxxx-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 13-14 ?
103B-IBIBM-MSP-KWOD Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej PRO=15
WYK=30
1030-IBIBM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 14-16 ? prof. dr hab. A. Przelaskowski
1030-IBIBM-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 13-14 ?
103A-IBxxx-ISP-LABV Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW ZIN=30
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Mo. 12-15 ? dr inż. P. Bobiński
6IB-I LAB/101 T Mo.N 12-15 432
6IB-I LAB/102 T Mo.N 12-15 432
6IB-I LAB/103 T Mo.N 12-15 432
6IB-A LAB/201 T Mo.N 12-15 432
6IB-A LAB/202 T Mo.N 12-15 432
6IB-A LAB/203 T Mo.N 12-15 432
103A-IBxxx-ISP-MNUB Metody numeryczne PRO=15
WYK=30
4IB-E
4IB-M
WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. R. Morawski
103A-ELEIM-MSP-MPB Wieloskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej PRO=15
WYK=30
1030-IBxxx-MSP-PZ.W WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. T. Rubel
103B-TLRTM-ISP-MR Miernictwo radioelektroniczne LAB=15
WYK=30
6RTM WYK/1 Mo. 12-14 ? doc. dr inż. J. Cichocki
6RTM LAB/101 Tu. 12-16 429
6RTM LAB/102 Tu. 12-16 430
6RTM LAB/103 Fr. 8-12 429
6RTM LAB/104 Fr. 8-12 430
6RTM LAB/105 Tu. 12-16 430
103A-TLRTM-MSP-NTTR Nowe techniki transmisji radiowej WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. S. Kozłowski
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 10-13 DS402
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 13-16 DS402
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/103 We. 14-17 DS402
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/104 We. 17-20 DS402
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/105 Tu. 10-13 DS402
103A-TLxxx-ISP-OINT Obliczenia inżynierskie PRO=10
CWI=20
4T1 CWI/101 Tu. 8-10 ? prof. dr hab. R. Morawski
4T2 CWI/102 Tu. 8-10 ?
4T3 CWI/103 Tu. 8-10 ?
103A-TLxxx-ISP-ORIT Orientacja WYK=8
1T1 WYK/1 We. 12-14 ?
103A-IBIBM-ISP-PAINT Programowanie aplikacji internetowych WYK=30
PRO=15
6IB-A
6IB-I
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. P. Bobiński/dr inż. R. Łukaszewski
6IB-I PRO/101 We. 13-14 ?
6IB-A PRO/102 We. 13-14 ?
103A-TLxxx-ISP-PIU Projektowanie interfejsu użytkownika PRO=10
CWI=20
WYK=15
4T1
4T2
4T3
WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. K. Ignasiak
4T1 CWI/101 Fr. 8-10 ?
4T2 CWI/102 Tu. 10-12 ?
4T3 CWI/103 Tu. 14-16 ?
4T1 PRO/101 Fr. 8-10 ?
4T2 PRO/102 Tu. 10-12 ?
4T3 PRO/103 Tu. 14-16 ?
103A-TLxxx-ISP-PMUT Podstawy multimediów LAB=15
WYK=22
CWI=6
4T1
4T2
4T3
WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. A. Buchowicz
4T1 LAB/101 Mo. 16-19 ?
4T2 LAB/102 We. 16-19 ?
4T3 LAB/103 Mo. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Mo. 16-19 ?
4T2 CWI/102 We. 16-19 ?
4T3 CWI/103 Mo. 16-19 ?
103C-TExxx-ISP-POFA Pola i fale WYK=30
CWI=15
LAB=15
3E1 REZ/1 Tu. 18-20 ? dr hab. inż. B. Salski
3E1 WYK/1 Mo. 12-14 ?
3E1 LAB/101 Th. 14-17 531
3E1 LAB/102 Th. 14-17 416
3E1 LAB/103 Th. 14-17 252
3E1 CWI/101 Fr. 10-11 ?
103A-TLxxx-ISP-POFAT Pola i fale LAB=15
CWI=15
WYK=26
4T1
4T2
4T3
WYK/1 Th. 10-12 ? dr hab. inż. W. Wojtasiak
4T1 LAB/101 Th. 17-20 ?
4T2 LAB/102 Tu. 18-21 ?
4T3 LAB/103 We. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Th. 14-16 ?
4T2 CWI/102 Mo. 10-12 ?
4T3 CWI/103 Mo. 14-16 ?
103A-IBxxx-ISP-POMED Podstawy obrazowania medycznego WYK=30
LAB=15
4IB-E
4IB-M
WYK/1 We. 10-12 ? dr inż. P. Brzeski
4IB-E LAB/101 Mo. 12-15 044
4IB-E LAB/102 Mo. 12-15 050
4IB-E LAB/103 Th. 16-19 044
4IB-E LAB/104 Th. 16-19 050
4IB-E LAB/105 Mo. 12-15 044
4IB-E LAB/106 Mo. 12-15 050
4IB-E LAB/107 Mo. 12-15 050
4IB-M LAB/201 Mo. 12-15 044
4IB-M LAB/202 Mo. 12-15 050
4IB-M LAB/203 Th. 16-19 044
4IB-M LAB/204 Th. 16-19 050
4IB-M LAB/205 Th. 16-19 044
4IB-M LAB/206 Th. 16-19 050
4IB-M LAB/207 Th. 16-19 044
4IB-M LAB/208 Th. 16-19 050
103C-TExxx-ISP-PR Podstawy radiokomunikacji WYK=30
LAB=15
4E1
4E2
WYK/1 Th. 18-20 ? doc. dr inż. J. Cichocki
4E1 LAB/101 We. 11-14 ?
4E2 LAB/102 We. 11-14 ?
4E1 LAB/104 We. 11-14 ?
4E2 LAB/105 We. 11-14 ?
4E1 LAB/107 We. 11-14 ?
4E2 LAB/108 We. 11-14 ?
103A-TLxxx-ISP-PRM1T Podstawy programowania 1 WYK=15
CWI=15
LAB=30
1T1 WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. K. Ignasiak
1T1 LAB/101 Mo. 16-18 011
1T1 CWI/101 Th. 16-17 ?
103A-TLxxx-ISP-PRM2T Podstawy programowania 2 LAB=15
CWI=15
WYK=15
PRO=10
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. K. Ignasiak
2T1 LAB/101 T Mo.N 14-16 011
2T2 LAB/102 T Th.N 10-12 09
2T3 LAB/103 T Mo.P 14-16 011
2T4 LAB/104 T Th.P 10-12 09
2T1 CWI/101 T Tu.N 12-14 CS401
2T2 CWI/102 T Mo.P 14-16 CS401
2T3 CWI/103 T Tu.P 12-14 CS401
2T4 CWI/104 T Mo.N 14-16 CS401
103A-IBxxx-ISP-PROBI Programowanie obiektowe PRO=15
LAB=15
WYK=30
2IB-E
2IB-M
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. R. Kurjata
2IB-E LAB/101 Mo. 14-15 09
2IB-M LAB/201 Mo. 12-13 09
2IB-E PRO/101 Mo. 15-16 09
2IB-M PRO/201 Mo. 13-14 09
103A-TLxxx-ISP-PROJ1 Projekt grupowy 1 CWI=8
PRO=5
3T1 CWI/101 Mo. 11-12 ? dr inż. Przemysław Korpas
3T1 PRO/101 Mo. 11-12 ?
103A-TLxxx-ISP-PROJ2 Projekt grupowy 2 PRO=30
4T1 PRO/101 Mo. 13-15 ? dr inż. P. Korpas
4T2 PRO/102 Mo. 15-17 ?
4T3 PRO/103 Th. 14-16 ?
103A-TExxx-ISP-PROZE Programowanie zdarzeniowe WYK=30
PRO=15
4E1
4E2
WYK/1 Fr. 14-16 ? dr inż. K. Ignasiak
4E1 PRO/101 Mo. 18-20 ?
4E2 PRO/102 Mo. 18-20 ?
103A-TLRTM-MSP-PSRD Projektowanie sieci radiokomunikacyjnych WYK=30
CWI=15
PRO=15
1030-xxxxx-MSP-PZ WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. K. Kurek
1030-xxxxx-MSP-PZ CWI/101 Th. 16-17 ?
103A-TLTBM-MSP-PSRK Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych PRO=15
CWI=15
WYK=30
1030-TLTBM-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. K. Kurek
1030-TLTBM-MSP-PZ.W PRO/101 Th. 16-17 ?
103A-TLRTM-ISP-PTD Podstawy techniki dźwiękowej LAB=15
WYK=30
5RTM WYK/1 Tu. 14-16 123 dr inż. P. Bobiński
5RTM LAB/101 We. 8-11 31
5RTM LAB/102 We. 8-11 32
5RTM LAB/103 We. 8-11 126
5RTM LAB/104 Th. 8-11 31
5RTM LAB/105 Th. 8-11 32
5RTM LAB/106 Th. 8-11 126
103A-TLRTM-ISP-PTO Podstawy techniki obrazowej WYK=30
LAB=15
5RTM WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. G. Galiński
5RTM LAB/101 We. 14-17 CS401
5RTM LAB/102 Th. 14-17 CS401
103A-IBIBM-MSP-PWUM Programowanie wbudowane w urządzeniach medycznych LAB=15
WYK=30
1030-IBIBM-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. G. Domański
1030-IBIBM-MSP-PZ.W LAB/101 Tu. 16-19 ?
1030-IBIBM-MSP-PZ.W LAB/102 Tu. 16-19 ?
103A-ELEIM-MSP-RSPK Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Fr. 10-12 ? dr inż. R. Łukaszewski
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/101 Fr. 12-13 432
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/102 Fr. 12-13 432
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/103 Fr. 12-13 432
1030-ELEIM-MSP-PZ.O PRO/104 Fr. 12-13 432
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIM SEM/401 Fr. 12-14 ? dr inż. P. Brzeski/dr hab. inż. W. Wojtasiak
7RTM SEM/402 Mo. 10-12 123
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 ? dr hab. inż. J. Marzec/prof. dr hab. inż. J. Modelski
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 ?
dyp_RE SEM/403 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/404 We. 14-16 123
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_RE SEM/401 Mo. 14-16 ? dr hab. inż. J. Marzec/prof. dr hab. inż. J. Modelski
dyp_RE SEM/402 We. 12-14 ?
dyp_RE SEM/403 We. 12-14 123
dyp_RE SEM/404 We. 14-16 123
103A-IBxxx-MSP-SIM Systemy informatyczne w medycynie LAB=15
WYK=30
1030-IBxxx-MSP-PZ.W
103C-IBxxx-MSP-PZ.W
WYK/1 Tu. 12-14 ? dr hab inż. W. Smolik
1030-IBxxx-MSP-PZ.W
103C-IBxxx-MSP-PZ.W
LAB/101 We. 8-11 ?
1030-IBxxx-MSP-PZ.W
103C-IBxxx-MSP-PZ.W
LAB/102 Th. 8-11 ?
103A-TLRTM-ISP-SISR Sieci i systemy radiowe PRO=15
WYK=30
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. K. Godziszewski
103A-IBxxx-ISP-SNB Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych WYK=30
PRO=15
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. P. Mazurek
6IB-I PRO/101 Mo. 9-10 ?
6IB-A PRO/102 Mo. 9-10 ?
103A-TLRTM-MSP-SPD Słyszenie i percepcja dźwięku WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 16-18 123 prof. nzw. dr hab. J. Żera
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/101 Fr. 16-19 123
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/102 Fr. 16-19 128
1030-TLRTM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 16-19 129
103B-ELxxx-ISP-SPOM Systemy pomiarowe LAB=30
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
5EIM
WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. R. Łukaszewski
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIM
LAB/101 Tu. 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIM
LAB/102 Tu. 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
LAB/103 We. 12-15 432
1030-ELMSE-MSP-PP
5EIK
LAB/104 We. 12-15 432
103C-TLRTM-ISP-SRKO Systemy radiokomunikacyjne WYK=30
LAB=15
5RTM WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. K. Godziszewski
5RTM LAB/101 Tu. 16-19 DS402A
5RTM LAB/102 Tu. 16-19 429
5RTM LAB/103 We. 14-17 DS402A
5RTM LAB/104 We. 14-17 429
103A-TLRTM-ISP-SUREL Symulacja układów radioelektronicznych WYK=30
PRO=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 10-12 ? dr inż. D. Gryglewski
103B-IBxxx-ISP-SYGSY Sygnały i systemy CWI=15
WYK=30
4IB-E
4IB-M
WYK/1 We. 8-10 ? dr hab. inż. K. Snopek
4IB-E LAB/101 T Fr.N 17-20 DS402A
4IB-E LAB/102 T Fr.P 17-20 DS402A
4IB-M LAB/201 T Fr.N 14-17 DS402A
4IB-M LAB/202 T Fr.P 14-17 DS402A
4IB-E CWI/101 Fr. 9-10 ?
4IB-M CWI/201 Tu. 15-16 ?
103A-TExxx-ISP-SYMSE Sygnały, modulacje i systemy LAB=15
WYK=30
CWI=15
3E1 WYK/1 Tu. 16-18 ? dr hab. inż. K. Snopek
3E1 LAB/101 Tu. 9-12 DS402A
3E1 CWI/101 Fr. 11-12 ?
103A-TLRTM-ISP-SYTE Systemy telewizyjne LAB=15
WYK=30
6RTM WYK/1 Th. 12-14 ? dr inż. A. Buchowicz
6RTM LAB/101 Th. 16-19 08
6RTM LAB/102 Fr. 9-12 08
6RTM LAB/103 T Fr.N 12-15 08
6RTM LAB/104 T Fr.P 12-15 08
103B-ELxxx-MSP-SZAE Szumy i zakłócenia w aparaturze elektronicznej WYK=30
CWI=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 10-12 ? prof. nzw. dr hab. J. Marzec
1030-ELEIM-MSP-PZ.O CWI/101 Mo. 9-10 ?
103A-TLxxx-ISP-TBAT Transmisja bezprzewodowa i anteny WYK=30
CWI=12
LAB=18
4T1
4T2
4T3
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. K. Godziszewski
4T1 LAB/101 We. 16-19 ?
4T2 LAB/102 Th. 14-17 ?
4T3 LAB/103 Fr. 16-19 ?
4T1 CWI/101 Tu. 14-16 ?
4T2 CWI/102 Fr. 10-12 ?
4T3 CWI/103 Mo. 10-12 ?
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej LAB=30
WYK=30
5EIM WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. B. Konarzewski
5EIM LAB/101 Mo. 14-18 DS400
5EIM LAB/102 We. 8-12 DS400
5EIM LAB/103 We. 14-18 DS400
103B-ELxxx-MSP-TMN Techniki medycyny nuklearnej LAB=30
WYK=30
103C-IBIBM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 14-16 ? dr inż. P. Brzeski
103C-IBIBM-MSP-PZ.O LAB/101 We. 14-18 044
103C-IBIBM-MSP-PZ.O LAB/102 We. 14-18 045
103C-IBIBM-MSP-PZ.O LAB/103 We. 14-18 050
103D-TLRTM-ISP-TMO Technika mikrofalowa WYK=30
LAB=15
5RTM WYK/1 Mo. 11-14 ? dr hab. inż. W. Wojtasiak
5RTM LAB/101 We. 8-11 531
5RTM LAB/102 We. 8-11 532
5RTM LAB/103 We. 8-11 533
5RTM LAB/104 We. 11-14 531
103C-ELEIM-MSP-TRM Tomografia rezonansu magnetycznego LAB=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. P. Bogorodzki
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 16-20 ?
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 16-20 ?
103A-CBxxx-ISP-UKEL Elementy i układy elektroniczne LAB=15
WYK=30
PRO=15
4CB1
4CB2
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr inż. D. Gryglewski
4CB1 LAB/101 T Mo.N 14-16 ?
4CB2 LAB/102 T Mo.P 14-16 ?
4CB1 PRO/101 T Mo.P 14-16 ?
4CB2 PRO/102 T Mo.N 14-16 ?
103A-TLRTM-ISP-ULTE Systemy UMTS i LTE WYK=30
LAB=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. J. Kołakowski
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/101 Th. 16-19 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/102 Th. 16-19 430
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/103 Fr. 16-19 429
1030-TLRTM-ISP-OBIER LAB/104 Fr. 16-19 430
103A-IBIBM-MSP-UMB Uczenie maszynowe w bioinformatyce WYK=30
PRO=30
1030-IBIBM-MSP-PZ.W WYK/1 Fr. 12-14 ? dr inż. T. Rubel
103A-INxxx-ISP-WMM Wstęp do multimediów LAB=24
WYK=48
4I1
4I2
4I3
4I4
WYK/1 Mo. 14-17 ? prof. nzw. dr hab. Inż. G. Pastuszak
4I1 LAB/101 Mo. 17-20 123
4I2 LAB/102 Fr. 8-11 123
4I3 LAB/103 Tu. 8-11 123
4I4 LAB/104 Th. 17-20 123
4I1 LAB/105 Mo. 17-20 CS401
4I2 LAB/106 Fr. 8-11 CS401
4I3 LAB/107 Tu. 8-11 CS401
4I4 LAB/108 Th. 17-20 CS401
103A-ELEIM-ISP-WNM Wprowadzenie do nauk medycznych WYK=30
CWI=15
1030-ELEIM-ISP-PIB
5EIM
WYK/1 We. 12-14 ? dr hab. n. med. K. Szopiński
5EIM CWI/101 We. 14-15 ?
1030-ELEIM-ISP-PIB CWI/102 We. 15-16 ?
103B-ELxxx-ISP-ZUE Zasilanie urządzeń elektronicznych LAB=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. M. Mikołajewski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 13-16 536
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 9-12 536
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 08:19.28