Instytut Systemów Elektronicznych semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103A-IBIBM-MSP-BST Biostatystyka WYK=30
LAB=15
1030-IBIBM-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. Z. Wawrzyniak
103D-TExxx-ISP-CYPS Cyfrowe przetwarzanie sygnałów WYK=30
4E1
4E2
WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. Z. Gajo
4E1
4E2
SEM/101 Mo. 13-14 ?
103A-ELEIK-ISP-EASY Elementy techniki analogowej w systemach cyfrowych PRO=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. A. Burd
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 Mo. 18-19 ?
103A-CTxxx-ISA-ECIRS Circuits and Signals WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_3 WYK/1 Mo. 12-14 ? dr inż. M. Rupniewski
stuA_3 LAB/101 T Mo.P 14-17 418
stuA_3 LAB/102 T Mo.P 14-17 418
stuA_3 LAB/103 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 LAB/104 T Mo.P 8-11 418
stuA_3 CWI/101 Tu. 12-13 ?
stuA_3 CWI/102 Tu. 13-14 ?
103A-CSCSN-ISA-ECRYP Cryptography and Information Security WYK=30
PRO=15
CWI=15
stuA_7 WYK/1 Tu. 16-18 ? prof. dr hab. T. Adamski
stuA_7 CWI/101 Fr. 10-12 ?
103B-CTxxx-ISA-EDISP Digital Signal Processing WYK=30
LAB=30
stuA_5 WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. D. Gromek
stuA_5 LAB/101 T Mo.N 8-12 CS202
stuA_5 LAB/102 T Mo.P 8-12 CS202
stuA_5 LAB/103 T Fr.N 13-17 CS202
stuA_5 LAB/104 T Fr.P 13-17 CS202
103A-CTxxx-ISA-EECEL Electrical and Computer Engineering Laboratory WYK=30
LAB=30
stuA_2 REZ/1 Mo. 13-14 ? dr inż. G. Tarapata
stuA_2 WYK/1 Mo. 14-16 ?
stuA_2 LAB/101 Th. 16-19 DS202
stuA_2 LAB/102 Th. 16-19 DS203
stuA_2 LAB/103 Th. 16-19 DS204
stuA_2 LAB/104 Th. 11-14 DS202
stuA_2 LAB/105 Th. 11-14 DS203
stuA_2 LAB/106 Th. 11-14 DS204
103C-TExxx-ISP-ELIU Elementy i układy elektroniczne PRO=15
WYK=45
4E1
4E2
WYK/1 Mo. 10-13 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
4E1 PRO/101 T Fr.P 8-10 ?
4E1 PRO/101 T Fr.P 10-11 327
4E2 PRO/102 T Fr.N 8-10 ?
4E2 PRO/102 T Fr.N 10-11 327
103A-TExxx-ISP-ELIUL Elementy i układy elektroniczne LAB=30
4E1 LAB/101 Tu. 14-17 275 dr hab. inż. P. Wieczorek
4E2 LAB/102 Tu. 11-14 275
4E1 LAB/103 Tu. 14-17 283
4E2 LAB/104 Tu. 11-14 283
103A-CTxxx-ISA-EMISY Microprocessor Systems WYK=30
LAB=15
PRO=15
stuA_6 WYK/1 We. 16-18 ? prof. dr hab. T. Starecki
stuA_6 LAB/101 Mo. 16-20 CS201
stuA_6 LAB/102 Mo. 16-20 CS201
stuA_6 LAB/103 Mo. 16-20 CS201
stuA_6 LAB/104 Mo. 16-20 CS201
stuA_6 PRO/101 We. 18-19 ?
103A-ELxxx-ISP-FILE Fizyka i laboratorium eksperymentu WYK=30
LAB=15
1E1 WYK/1 Mo. 8-10 ? mgr inż. M. Radtke
1E1 WYK/1 Fr. 10-12 ?
1E1 LAB/101 Mo. 10-12 ?
1E1 LAB/102 Mo. 10-12 ?
1E1 LAB/103 Mo. 10-12 ?
1E1 LAB/104 Mo. 10-12 ?
103B-TLRTM-ISP-LCPS Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów LAB=30
5EIK
5EIM
LAB/101 Mo. 12-15 CS202 dr inż. A. Gromek
5EIM LAB/102 Tu. 8-11 CS202
5EIK
5EIM
LAB/103 Tu. 16-19 CS202
5EIK
5EIM
LAB/104 We. 8-11 CS202
5EIK LAB/105 Th. 18-21 CS202
103B-ELxxx-ISP-LUSE Laboratorium układów i systemów elektronicznych LAB=30
6EIK LAB/101 Fr. 8-11 263 mgr inż. M. Radtke
6EIK LAB/102 Fr. 8-11 271
6EIK LAB/103 Fr. 11-14 263
6EIK LAB/104 Fr. 11-14 271
6EIK LAB/105 Fr. 14-17 263
6EIK LAB/106 Fr. 14-17 271
6EIK LAB/107 Fr. 17-20 263
6EIK LAB/108 Fr. 17-20 271
6EIK LAB/109 Mo. 15-18 263
6EIK LAB/110 Mo. 15-18 271
6EIK LAB/111 Th. 15-18 263
6EIK LAB/112 Th. 15-18 271
103A-ELMSE-MSP-MARM Mikrokontrolery ARM LAB=30
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Mo. 17-20 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 17-20 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 We. 17-20 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 9-12 CS201
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/104 Fr. 12-15 CS201
103A-ELxxx-MSP-MOZA Metody optymalizacji w zastosowaniach WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 16-18 ? prof. dr hab. L. Opalski
1030-ELMSE-MSP-PZ.W PRO/101 We. 18-19 ?
103C-ELEIM-MSP-MWS Modele i wnioskowanie statystyczne WYK=30
LAB=15
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. R. Rytel-Andrianik
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Th. 12-15 327
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Th. 15-18 327
103A-ELxxx-ISP-PAPRO Paradygmaty programowania LAB=10
WYK=30
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Mo. 8-10 ? mgr inż. M. Bączyk
2E1 LAB/101 T We.P 8-10 ?
2E2 LAB/102 T Th.P 8-10 ?
2E3 LAB/103 T Th.N 8-10 ?
2E4 LAB/104 T We.N 8-10 ?
103A-TLxxx-ISP-PELP1 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 WYK=20
LAB=12
CWI=15
1T1 WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. Ł. Maślikowski
1T1 LAB/101 T Tu.P 15-18 DS202
1T1 LAB/102 T Tu.P 15-18 DS203
1T1 LAB/103 T Tu.P 15-18 DS204
1T1 CWI/101 Mo. 9-10 ?
103A-TLxxx-ISP-PELP2 Podstawy elektroniki i pomiarów 2 CWI=15
WYK=20
LAB=12
2T1
2T2
2T3
2T4
WYK/1 We. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2T1 LAB/101 T Tu.N 16-19 DS202
2T2 LAB/102 T Mo.N 14-17 DS202
2T3 LAB/103 T Tu.N 11-14 DS202
2T4 LAB/104 T Mo.N 17-20 DS202
2T1 LAB/105 T Tu.N 16-19 DS203
2T2 LAB/106 T Mo.N 14-17 DS203
2T3 LAB/107 T Tu.N 11-14 DS203
2T4 LAB/108 T Mo.N 17-20 DS203
2T1 LAB/109 T Tu.N 16-19 DS204
2T2 LAB/110 T Mo.N 14-17 DS204
2T3 LAB/111 T Tu.N 11-14 DS204
2T4 LAB/112 T Mo.N 17-20 DS204
2T1 CWI/101 Mo. 8-9 ?
2T2 CWI/102 Mo. 9-10 ?
2T3 CWI/103 Mo. 16-17 ?
2T4 CWI/104 Tu. 11-12 ?
103A-ELxxx-MSP-PIMI Modelowanie i projektowanie mikrosystemów LAB=30
WYK=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 We. 8-9 ? prof. dr hab. J. Weremczuk
103A-IBxxx-ISP-PMOM Podstawy modelowania w medycynie WYK=30
1030-IBxxx-ISP-OBIER
6IB-A
6IB-I
WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. Z. Wawrzyniak
103C-INxxx-ISP-POEL Podstawy elektroniki CWI=15
LAB=15
WYK=30
2AR1
2AR2
WYK/1 Mo. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2AR1 LAB/101 T We.N 8-11 DS202
2AR2 LAB/102 T Fr.N 17-20 DS202
2AR1 LAB/103 T We.N 8-11 DS203
2AR2 LAB/104 T Fr.N 17-20 DS203
2AR1 LAB/105 T We.N 8-11 DS204
2AR2 LAB/106 T Fr.N 17-20 DS204
2AR1 CWI/101 We. 11-12 ?
2AR2 CWI/102 We. 10-11 ?
103A-ELxxx-ISP-POME Podstawy pomiarów wielkości elektrycznych WYK=30
LAB=9
CWI=6
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. G. Tarapata
2E1 LAB/101 T We.N 16-19 DS202
2E2 LAB/102 T We.P 16-19 DS202
2E3 LAB/103 T Fr.N 14-17 DS202
2E4 LAB/104 T Fr.P 14-17 DS202
2E1 LAB/105 T We.N 16-19 DS203
2E2 LAB/106 T We.P 16-19 DS203
2E3 LAB/107 T Fr.N 14-17 DS203
2E4 LAB/108 T Fr.P 14-17 DS203
2E1 LAB/109 T We.N 16-19 DS204
2E2 LAB/110 T We.P 16-19 DS204
2E3 LAB/111 T Fr.N 14-17 DS204
2E4 LAB/112 T Fr.P 14-17 DS204
2E1 CWI/101 T We.N 8-10 ?
2E2 CWI/102 T Th.N 10-12 ?
2E3 CWI/103 T Th.P 10-12 ?
2E4 CWI/104 T We.P 8-10 ?
103A-ELEIK-ISP-PUF Programowanie układów FPGA PRO=30
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 ? prof. dr hab. inż. K. Poźniak
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 We. 14-16 330
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/102 We. 16-18 330
103B-ELxxx-MSP-SCZ Sieci czujnikowe LAB=15
WYK=30
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. inż. J. Weremczuk
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK SEM/301 T Th.N 14-18 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_PE SEM/301 T Th.P 14-18 ? dr hab. inż. P. Wieczorek
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_PE SEM/301 Th. 16-18 ? dr hab. inż. J. Misiurewicz
103B-TExxx-ISP-SOE Systemy operacyjne LAB=15
WYK=30
4E1
4E2
WYK/1 Fr. 14-16 ? prof. dr hab. L. Opalski
4E1 LAB/101 Tu. 11-14 ?
4E1 LAB/102 Tu. 14-17 ?
103B-ELEIK-MSP-SRMP Sygnały radiolokacyjne i metody ich przetwarzania WYK=30
LAB=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 ? dr hab. inż. M. Malanowski
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/101 Tu. 12-14 CS202
1030-ELMSE-MSP-PZ.O LAB/102 Tu. 14-16 CS202
103A-ELMSE-MSP-TIMP Technika impulsowa WYK=30
PRO=15
1030-ELMSE-MSP-PZ.O WYK/1 Tu. 17-19 ? dr inż. A. Burd
1030-ELMSE-MSP-PZ.O PRO/101 Tu. 19-20 ?
103E-ELxxx-ISP-TOB Teoria obwodów CWI=15
WYK=30
LAB=15
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 We. 14-16 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
2E1 LAB/101 T Tu.P 17-20 418
2E2 LAB/102 T Mo.N 14-17 418
2E3 LAB/103 T Tu.N 14-17 418
2E4 LAB/104 T Tu.P 14-17 418
2E1 LAB/105 T Tu.P 17-20 418
2E2 LAB/106 T Mo.N 14-17 418
2E3 LAB/107 T Tu.N 14-17 418
2E4 LAB/108 T Tu.P 14-17 418
2E1 CWI/101 Th. 16-17 ?
2E2 CWI/102 Tu. 12-13 ?
2E3 CWI/103 Th. 17-18 ?
2E4 CWI/104 Tu. 13-14 ?
2E1
2E2
2E3
2E4
SEM/101 Fr. 17-19 ?
103B-TLRTM-ISP-TWCZ Podstawy techniki wielkich częstotliwości WYK=30
LAB=30
5EIK WYK/1 Mo. 10-12 ? dr hab. inż. A. Abramowicz
5EIK LAB/101 We. 16-19 49
5EIK LAB/101 We. 16-19 252
5EIK LAB/101 We. 16-19 531
103A-TLxxx-ISP-ULET Układy elektroniczne LAB=18
WYK=24
CWI=18
4T1
4T2
4T3
WYK/1 Tu. 16-18 ? dr hab. inż. K. Czuba
4T1 LAB/101 T Mo.P 10-13 ?
4T2 LAB/102 T Mo.N 12-15 ?
4T3 LAB/103 T Fr.N 8-11 ?
4T1 CWI/101 T Mo.N 10-12 ?
4T2 CWI/102 T Mo.P 12-14 ?
4T3 CWI/103 T Fr.P 8-10 ?
USE.B Układy i systemy elektroniczne WYK=45
PRO=15
5EIK WYK/1 Th. 10-12 ? mgr inż. M. Grzegrzółka
5EIK WYK/1 Fr. 11-12 ?
5EIK PRO/101 Th. 12-14 ?
5EIK PRO/102 Fr. 9-11 ?
103A-ELxxx-ISP-WEL Wstęp do elektroniki i elektrotechniki CWI=15
WYK=30
LAB=15
1E1 WYK/1 Fr. 8-10 ? prof. dr hab. inż. M. Nałęcz
1E1 LAB/101 Tu. 8-10 DS202
1E1 LAB/102 Tu. 8-10 DS203
1E1 LAB/103 Tu. 8-10 DS204
1E1 CWI/101 Mo. 12-13 ?
103A-IBxxx-ISP-WELE Wstęp do elektrotechniki WYK=30
CWI=15
2IB-E
2IB-M
WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. M. Rupniewski
2IB-E CWI/101 Tu. 9-10 ?
2IB-M CWI/201 Tu. 10-11 ?
103A-TExxx-ISP-WNUM Wstęp do metod numerycznych WYK=30
LAB=15
3E1 WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. dr hab. L. Opalski
3E1 LAB/101 Fr. 14-16 011
103A-ELEIK-ISP-WSYP Wstęp do synchronicznych sieciowych systemów pomiarowych WYK=15
PRO=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 T Tu.P 15-17 ? prof. dr hab. inż. K. Poźniak
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 T Tu.N 15-17 330
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 09:37.40