Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki semestr: 21L - DRAFT SCHEDULE - 2021.06.24 12:11.14
Code Class Groups Term Date Rooms Staff
103B-TExxx-ISP-AISDE Algorytmy i struktury danych LAB=15
WYK=30
3E1 WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. A. Wojtasik
3E1 LAB/101 T Mo.N 10-12 359
3E1 LAB/102 T Mo.P 10-12 359
103A-ELxxx-ISP-APIOS Programowanie dla systemu mobilnego iOs oraz MacOSX LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 ? dr inż. A. Wojtasik
103A-CTxxx-ISA-EELE1 Electronics WYK=30
LAB=15
CWI=15
stuA_4 WYK/1 Th. 12-14 ? prof. dr hab. inż. B. Majkusiak
stuA_4 LAB/101 Mo. 8-11 277
stuA_4 LAB/102 Mo. 11-14 277
stuA_4 LAB/103 Mo. 8-11 275
stuA_4 LAB/104 Mo. 11-14 275
stuA_4 CWI/101 Th. 14-15 ?
stuA_4 CWI/102 Th. 15-16 ?
103C-TExxx-ISP-ELCS Elektronika ciała stałego WYK=30
LAB=15
3E1 WYK/1 Tu. 14-16 ? prof. dr hab. inż. J. Szmidt
3E1 LAB/101 T Th.P 11-14 277
103A-TLxxx-ISP-ELET Elementy elektroniczne LAB=15
WYK=15
3T1 WYK/1 Mo. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
3T1 LAB/101 Fr. 8-11 275
3T1 LAB/102 Fr. 8-11 279
3T1 LAB/103 Fr. 8-11 DS102
103B-TExxx-ISP-FOT Podstawy fotoniki LAB=15
WYK=30
4E1
4E2
WYK/1 Th. 16-18 ? prof. dr hab. inż. M. Malinowski
4E1 LAB/101 We. 8-11 151
4E2 LAB/102 We. 14-17 151
4E1 LAB/104 We. 8-11 151
4E2 LAB/105 We. 14-17 151
4E1 LAB/107 We. 8-11 151
4E2 LAB/108 We. 14-17 151
4E1 LAB/110 We. 8-11 151
4E2 LAB/111 We. 14-17 151
4E1 LAB/113 We. 8-11 151
4E2 LAB/114 We. 14-17 151
103A-ELxxx-ISP-FPEF Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice WYK=30
1E1 WYK/1 Mo. 8-10 ? dr inż. A Zaręba
1E1 WYK/1 Fr. 10-12 ?
103A-ELxxx-ISP-LFPEF Laboratorium fizyki półprzewodników w elektronice i fotonice LAB=30
2E1 LAB/101 Mo. 14-18 277 dr inż. A Zaręba
2E2 LAB/102 Fr. 12-16 277
2E3 LAB/103 Fr. 8-12 277
2E4 LAB/104 Th. 8-12 277
2E1 LAB/105 Mo. 14-18 DS101
2E2 LAB/106 Fr. 12-16 DS101
2E3 LAB/107 Fr. 8-12 DS101
2E4 LAB/108 Th. 8-12 DS101
103A-xxxxx-MSP-MMC Metody Monte Carlo LAB=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 10-12 ? dr inż. M. Niewiński
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/101 Mo. 14-16 359
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/102 Mo. 16-18 359
1030-ELEIM-MSP-PZ.O LAB/103 Fr. 8-10 359
103A-ELxxx-MSP-MOBI Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice WYK=30
PRO=15
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Fr. 12-14 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner/dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/101 Mo. 12-14 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/102 Mo. 14-16 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/103 Th. 10-12 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/104 Th. 10-12 356
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/105 Th. 12-14 152
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/106 Th. 12-14 356
103A-ELxxx-ISP-MZMO MATLAB w zaawansowanych metodach obliczeniowych PRO=15
WYK=15
LAB=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 18-20 ? dr inż. K. Król
103A-ELxxx-MSP-NAN Nanotechnologie PRO=15
WYK=30
1030-ELEIM-MSP-PZ.O WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. A. Werbowy
103A-ELEIK-MSP-NANO Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki WYK=60
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Mo. 12-14 ? prof. dr hab. inż. B. Majkusiak/prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELMFN-MSP-PZ.W WYK/1 Th. 14-16 ?
103B-ELEIK-ISP-PADS Projektowanie obwodów drukowanych – program PADS WYK=15
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. J. Kalenik
103B-ELEIK-ISP-PMIK Programowanie mikrokontrolerów w języku C PRO=15
LAB=30
WYK=15
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 8-10 ? dr inż. S. Szostak
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 We. 10-12 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 16-18 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/103 We. 18-20 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/104 Th. 9-11 369
103C-ELEIM-ISP-PMK Podstawy mikroelektroniki LAB=30
WYK=30
6EIK WYK/1 Mo. 13-15 ? prof. nzw. dr hab. inż. A. Pfitzner
6EIK LAB/101 Tu. 8-11 359
6EIK LAB/102 Tu. 11-14 358
6EIK LAB/103 Tu. 14-17 358
6EIK LAB/104 Tu. 17-20 358
6EIK LAB/105 We. 8-11 359
6EIK LAB/106 We. 11-14 358
103A-ELMFN-MSP-PNAN Pracownia podstaw nanoelektroniki PRO=15
LAB=15
1030-ELMFN-MSP-PZ.W LAB/101 Tu. 12-16 ? prof. dr hab. inż. B. Majkusiak/prof. dr hab. inż. P. Szczepański
1030-ELMFN-MSP-PZ.W LAB/102 Tu. 12-16 ?
1030-ELMFN-MSP-PZ.W PRO/101 T Mo.P 16-18 ?
103A-ELxxx-ISP-POCY Podstawy techniki cyfrowej WYK=30
LAB=15
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Th. 14-16 ? dr inż. A. Wielgus
2E1 LAB/101 T Tu.N 14-17 358
2E2 LAB/102 T Tu.P 14-17 358
2E3 LAB/103 T Mo.P 14-17 358
2E4 LAB/104 T Mo.N 14-17 358
2E1 LAB/105 T Tu.N 14-17 359
2E2 LAB/106 T Tu.P 14-17 359
2E3 LAB/107 T Mo.P 14-17 359
2E4 LAB/108 T Mo.N 14-17 359
103A-ELxxx-ISP-POMAK Podstawy materiałów i konstrukcji LAB=18
WYK=27
1E1 WYK/1 We. 14-16 ? dr inż. P. Firek
1E1 LAB/0 T Th.P 12-15 ?
103C-ELxxx-ISP-PP Przyrządy półprzewodnikowe WYK=30
LAB=30
5EIK WYK/1 Th. 8-10 ? dr hab. Inż. L. Łukasiak
5EIK LAB/101 Tu. 8-12 275
5EIK LAB/102 Tu. 12-16 275
5EIK LAB/103 We. 8-12 275
5EIK LAB/104 We. 12-16 275
103A-ELxxx-ISP-PPP Podstawy przyrządów półprzewodnikowych WYK=30
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Tu. 10-12 ? dr hab. Inż. L. Łukasiak
103A-ELxxx-MSP-PSSA Projektowanie bloków analogowych dla systemów VLSI PRO=15
WYK=30
LAB=15
1030-ELMFN-MSP-PRUS WYK/1 Mo. 14-16 ? dr inż. T. Borejko
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 We. 8-11 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/101 We. 11-13 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/102 Th. 14-17 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS LAB/102 Th. 17-19 358
1030-ELMFN-MSP-PRUS PRO/101 Tu. 8-11 352
103B-ELxxx-ISP-PSSV Projektowanie systemów scalonych w technice VLSI WYK=30
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 12-14 ? dr inż. Z. Jaworski
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/101 Tu. 12-14 352
1030-ELEIK-ISP-OBIER LAB/102 We. 12-14 352
103B-xxxxx-ISP-SDI Seminarium dyplomowe inżynierskie SEM=30
7EIK SEM/501 We. 16-18 ? dr hab. Inż. L. Łukasiak
103B-xxxxx-MSP-SDM1 Seminarium dyplomowe magisterskie 1 SEM=30
dyp_MO SEM/501 Mo. 10-12 ? dr inż. S. Szostak
103B-xxxxx-MSP-SDM2 Seminarium dyplomowe magisterskie 2 SEM=30
dyp_MO SEM/501 We. 10-12 ? dr inż. A. Mossakowska-Wyszyńska
SOE.A Systemy operacyjne – E LAB=15
WYK=30
4E2 LAB/102 Tu. 14-17 ? dr inż. A. Wielgus
103D-ELxxx-ISP-TEOP Telekomunikacja optofalowa PRO=15
WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 We. 16-18 ? dr inż. A. Szymańska
1030-ELEIK-ISP-OBIER PRO/101 We. 18-20 ?
103B-TLRTM-ISP-TMIK Podstawy techniki mikroprocesorowej WYK=30
LAB=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
WYK/2 Mo. 10-12 ? prof. nzw. dr hab. L. Łukasiak
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
LAB/201 Th. 11-15 369
1030-ELEIK-ISP-OBIER
6EIK
LAB/202 Th. 15-19 369
103A-TLRTM-ISP-TROOF Techniki rejestracji i obróbki obrazów w fotografii WYK=30
PRO=15
1030-TLRTM-ISP-OBIER WYK/1 Mo. 16-18 ? dr inż. M. Sutkowski
103D-ELEIK-ISP-UCYF Układy cyfrowe WYK=30
LAB=30
3E1 WYK/1 Mo. 14-16 ? doc. dr inż. E. Piwowarska
3E1 LAB/101 We. 8-11 DS302
103B-xxxxx-ISP-USUX Użytkowanie systemu UNIX LAB=30
WYK=15
1030-INIIT-ISP-AJP WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. A. Wielgus
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/101 Th. 10-12 356
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/102 Th. 10-12 352
1030-INIIT-ISP-AJP LAB/103 Th. 12-14 356
103A-ELxxx-ISP-WDOF Wstęp do fotoniki WYK=30
2E1
2E2
2E3
2E4
WYK/1 Mo. 18-20 ? dr hab. inż. R. Piramidowicz
103A-ELxxx-ISP-WINF Wstęp do informatyki WYK=15
LAB=30
1E1 WYK/1 Fr. 15-17 ? dr inż. M. Niewiński
1E1 LAB/101 Th. 10-12 ?
103A-ELEIK-ISP-WMS Wstęp do mikrosystemów WYK=30
1030-ELEIK-ISP-OBIER WYK/1 Th. 8-10 ? dr inż. A. Mazurak
103A-ELxxx-ISP-WPROJ Projekt wstępny PRO=15
1E1 PRO/101 We. 10-12 ? dr inż. A. Mazurak
103A-IBxxx-ISP-WSELE Wstęp do systemów elektroniki wbudowanej LAB=30
WYK=30
4IB-E
4IB-M
WYK/1 Tu. 8-10 ? dr inż. J. Jasiński
4IB-E LAB/101 Tu. 12-16 369
4IB-E LAB/102 Tu. 16-20 369
4IB-M LAB/103 Mo. 16-20 369
4IB-M LAB/104 We. 12-16 369
Serwer STUDIA3 WEiTI
2022.10.06 09:37.14